Diensten zondag 20 oktober:
09:30 uur: ds. L. van den Dool, Broek op Langedijk
18:30 uur: ds. J. Boom, ‘s-Gravenmoer
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 84: 1, 2; n.m. Psalm 84: 6
– Kinderoppas: Marjon Kerstens, Sifra Spuijbroek, Loïs Ros, Rick Mewis
– Kindernevendienst: groep 1-4
– Kerkauto: M. Verwoerd (tel. 06-21994482)
– Collectes: 1e collecte: Diaconie , 2e collecte: Kerk en Eredienst , 3e collecte: Jeugdcentrum

Bij de diensten:
In verband met vakantie van onze eigen predikant en pastoraal werker zullen er twee gastvoorgangers voorgaan deze zondag. Lezende waar het bij de kindernevendienst over zal gaan, is het mooi om als gemeente, bij de aanvang van de ochtenddienst, samen met de kinderen daarover te zingen: “Zelfs vindt de mus een huis, o HEER. De zwaluw legt haar jongskens neer. In ’t kunstig nest bij Uw altaren. Bij U, mijn Koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot”. En dan is het ook mooi om in de avonddienst hier verder vervolg aan te geven met: “Welzalig, HEER, die op U bouwt, en zich geheel aan U vertrouwt”. Dat we dit onszelf, elkaar en onze kinderen toe mogen zingen!
Van de kindernevendienst:
Op deze zondag staat Psalm 84 centraal: een lied over de tempel. De tempel is het huis van God. Het is een plek waar je dicht bij God kunt zijn, een plek om naar te verlangen.
Voor de groep 1-4 richten we ons op de gedachte dat zelfs mussen en zwaluwen een plek hebben in Gods tempel, dicht bij God.

Gebedsuur:
Zondag 20 oktober na de avonddienst hopen we weer met elkaar te danken en bidden tijdens het gebedsuur. Iedereen is van harte welkom in de torenkamer van de kerk. Gebedspunten kunnen gemaild worden naar gebedsuur@hervormd-sprang.nl .

Vanuit de kerkenraad:
Vanuit de diaconie:
Giften:
Pastoraal werker Arend van Mourik ontving €20 aan collectemunten, bestemd voor de Diaconie. Bezoek broeder Henk Spuijbroek ontving op bezoek € 20 voor het Shaare Zedek Ziekenhuis. Hartelijk dank hiervoor.

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Giften:
Pastoraal werker Arend van Mourik ontving 6 x €10 , 1 x €15 , 5 x €20 en 1 x €25 voor de kerk. Tevens 1 x €50 voor de kerktelefoon. Ds. van Wijk ontving op bezoek 2x € 10 en 1x € 30 voor het CvK en bezoekzuster Teanne Roubos ontving op bezoek € 10 voor het orgelfonds.
Opbrengst collecten september 2019:
Kerk en Eredienst (incl. giften monumentendag) € 1.890; Jeugdcentrum € 383; Restauratiefonds € 332; Bijstand pastoraat € 604 (2x). Het college dankt u allen hartelijk voor uw gaven.
Verjaardagsfonds:
Het verjaardagsfonds heeft over de maanden juli en augustus het mooie bedrag van Euro 814,33 opgebracht. Namens het CvK hartelijk dank aan alle jarigen.
Actie voor het Jeugdcentrum:
De afgelopen weken hebben een aantal gemeenteleden 19.000 magazines “Gewoon Waalwijk” huis aan huis bezorgd. Dit heeft het mooie bedrag van 1.700,- euro opgeleverd ten bate van het Jeugdcentrum. Wij willen alle bezorgers namens het CvK hartelijk bedanken voor hun inzet.
Wijziging rekeningnummer:
Vorig jaar is het rekeningnummer van het CvK gewijzigd. Nog niet iedereen heeft dit aangepast in zijn of haar administratie. Binnenkort vervalt de bankservice dat de bedragen automatisch worden doorgeboekt. U krijgt uw betaling dan teruggestort op uw rekening. Wilt u daarom voortaan alleen nog het nieuwe nummer NL79RABO0373729448 gebruiken?

Rond kring en vereniging:
Vrouwenvereniging Tabitha:
Op 23 oktober komt de vrouwenvereniging weer bij elkaar. We gaan dan verder met Bijbelstudie nr. 4 “Trainen om niet af te vallen” uit het septembernummer van de Hervormde Vrouw. Wat zou het fijn zijn om nieuwe gezichten te mogen ontmoeten. Als je twijfelt, kom dan eens een avond vrijblijvend kennismaken. We beginnen om 19.30 uur in het Jeugdcentrum. Allen van harte welkom.

Vanuit het jeugdwerk:
De Watch: Hoi Watchers, a.s. zaterdag 19 oktober staat er weer een Watch-avond gepland. Het thema van deze avond is ‘glow in the dark’. We beginnen de avond om 20.00 uur op de Vondelstraat 41 te Waalwijk. Daarna gaan we er gezamenlijk op uit voor een potje glow in the dark golf. We vragen je hiervoor een eigen bijdrage van €5,- mee te nemen. Tot zaterdag!
Marjon, Ron, Douwe en Caroline
Spoorzoekers/Fellows:
Dinsdag 22 oktober verwachten we jullie weer om 18.45 uur in het Jeugdcentrum. Alle kinderen uit groep 5 t/m 8 zijn van harte welkom!

GZB dagboekje Hand vol Koren:
Nog geen GZB dagboekje besteld? U kunt nog bestellen t/m 25 oktober 2019 bij Dia Spuijbroek (280649). Of op de intekenlijst achter in de kerk.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 24 oktober 2019 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 21 oktober om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Ik wens u een goed staartje van de week toe en een goede voorbereiding op het weekend. Fijne en gezegende kerkdiensten gewenst! Uw scriba, Geert Lagerwerf.