Diensten zondag 25 oktober
9:30 uur: ds. L. Plug, Barneveld
18:30 uur: ds. M.J. Tekelenburg, Monster. De diensten zijn ook te volgen via deze link.
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 1: 2, n.m. Psalm 1: 4.
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Orgelfonds.

Bij de diensten:
Komende zondag ontmoeten we 2 predikanten die onze gemeente hebben gediend. We wensen u en jou daarbij van harte Gods zegen toe.
Oppas.
In verband met de huidige maatregelen rondom Corona is besloten de kinderoppas per direct (tijdelijk) stop te zetten. Zodra de oppas weer geboden wordt, zal dit weer gecommuniceerd worden

Van de kindernevendienst:
Beste ouders en kinderen, omdat er geen kindernevendienst is tijdens de kerkdienst is er weer een digitale presentatie op de website geplaatst met liedjes, een Bijbelverhaal en een werkblad. Op deze zondag 25 oktober staat 2 Koningen 2:1-14 centraal: Elia wordt in een vurige wagen meegenomen naar de hemel en zijn kracht gaat over op Elisa. Veel plezier.
Leiding KND

Vanuit de kerkenraad
Registratie kerkdiensten: Ondanks de beperkende maatregelen dat maar 30 personen de kerkdiensten kunnen bezoeken is het nog altijd mogelijk u te laten registreren. Na deze éénmalige registratie behoeft u niets meer te doen en af te wachten tot u wordt uitgenodigd. Tussentijds kunt u wel het aantal personen wijzigen. Na een uitnodiging kunt u deze aanvaarden of afslaan. Wij vragen u dringend om wél die keuze te maken, zodat de maximale bezettingsgraad gehaald kan worden. We constateren de laatste 2 weken steeds minder mensen dan zou mogen en dat is jammer. Wilt u hieraan meewerken? Bij voorbaat hartelijk dank!
Vanuit de diaconie
Collecten en giften Diaconie September 2020:
Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 10 voor het CVK. Collecten en giften via de bank en digitaal ontvangen voor de diaconie in Sept: Via de bank voor de diaconie € 1435 ; Digitaal voor de diaconie € 760 ; Giften via de bank voor St. Timon, Hans en Gerrie Kasbergen € 130 ; Project 10-27 Opvang alcohol verslaafden in Mexico € 25 ; Gift Zoa € 100 ; Gift voor het winterwerk € 50 . Dit is als volgt verdeeld over de collectes van September. Collecte 6 sept. diaconie € 414 ; Collecte 6 sept Heilig Avondmaal St. Timon Hans en Gerrie Kasbergen € 470 en € 130 aan giften totaal € 600 . Collecte 13 sept. Project 10-27 Mexico € 437 en gift € 25 totaal € 462 . Collecte 20 sept. Regio diaconie collecte voor de ZOA € 437 en gift € 100 Totaal € 537 . Collecte 27 sept. Opening winterwerk € 437 en gift € 50 totaal € 487 . Hartelijk dank voor al deze gaven.
Vanuit het CvK
Het gebruiksplan kerkgebouw is door de kerkenraad aangepast naar aanleiding van adviezen van de PKN. Vanaf 11 oktober 2020 mogen maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samenkomen tijdens de eredienst. Hetzelfde geldt voor rouw- en trouwdiensten in de kerk. Er vindt geen gemeentezang plaats. Alhoewel het geen verplichting is dit te dragen, wordt de kerkgangers geadviseerd om tijdens het verplaatsen in de kerk een mondkapje te dragen. De richtlijnen in het protocol van de PKN gelden in ieder geval tot en met week 46 (tot en met zondag 15 november). Het gebruiksplan kunt u (kan jij) vinden op onze website onder “Gebruiksplan Hervormde gemeente Sprang”.

Centrale Bijbelkring:
Dinsdag 27 oktober komen we samen in het jeugdcentrum. We denken deze avond na over psalm 13. De avond begint om 19.30uur. Hierbij van harte uitgenodigd.

Vanuit het jeugdwerk
Follow Me:
Maandag 26 oktober krijgen we Bijbelles van onze predikant. We staan stil bij verhalende teksten uit het oude Testament. Neem je eigen Bijbel mee en een mapje om de gekregen informatie in te bewaren.
Spoorzoekers/Fellows: Dinsdag 27 oktober verwachten we jullie weer om 18.45 uur in het Jeugdcentrum. Alle kinderen uit groep 5 t/m 8 zijn van harte welkom!
ZAAC:
Ha jongens en meiden! Zaterdag is het weer ZAAC! Wij hebben weer een spetterend programma voor jullie! Om 19:45 is ‘t Honk open en om 20:00 gaan we beginnen! Tot zaterdag!

GZB dagboekje Hand vol Koren:
Nog geen GZB dagboekje besteld? U kunt nog bestellen tot en met 24 oktober 2020 bij Dia Spuijbroek (280649).

Kopij Voetius
Voor de editie van 29 oktober 2020 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 26 oktober om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl . LET OP: de Voetius van 29 oktober is i.v.m. Dankdag voor 2 weken!

Ten slotte
De herfstvakantie is weer bijna voorbij. Ondanks alle opgelegde beperkingen hebben we ook nog veel vrijheden. Kunnen we genieten van de prachtige kleuren die in deze tijd te zien zijn. Te bedenken dat God veel groter is dan wat wij kunnen zien en bedenken. In verwondering zeggen we: Hoe groot zijt Gij. Kijken we zo weer uit naar de zondag? Een hartelijke groet aan heel de gemeente. Namens uw kerkenraad Pastoraal werker Arjan Noorland