Diensten zondag 29 oktober
09:30 uur: ds. A.H. van Mourik, Kamperveen
18.30 uur: ds. A.J. Mouw, Aalburg
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 25: 7, nm. Psalm 26: 1.
Kinderoppas: Marieke van Raamsdonk, Renske Nieuwkoop, Daan Rozenbrand
Kindernevendienst: groep 1-6
Collectes: 1e collecte: Diaconie , noodhulp Afghanistan, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Tientjescollecte
Diensten woensdag 1 november | Dankdag voor gewas en arbeid
14:00 uur: ds. J.A.H. Jongkind, Langerak
19:30 uur: ds. G. Boer, Rhenen
Zingen voor de dienst: middag: Lied 252: 1; avond: Psalm 26: 2.
Collectes: 1e collecte: Dorcas voedselactie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Dankdagcollecte voor Kerk en Eredienst.
Diensten zondag 5 november
09:30 uur: ds. J.A. Haasnoot, Ede missionaire dienst + preekbespreking
18:30 uur: dhr. R. Verkaik, Hardinxveld-Giessendam
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 26: 3, nm. Psalm 26: 7.
Kinderoppas:  Marjon Kerstens, Loïs Ros, Daniel Mewis
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e collecte: GZB-najaarscollecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Verwarming
Bij de diensten:
Dankdag:
Woensdag 1 november is de gehele dag apart gezet om als land en volk te danken. Heel de gemeente is daarom uitgenodigd om ’s middag s en ’s avonds God te loven en te danken voor alles wat Hij ons heeft gegeven. Dat kunnen mooie dingen zijn maar ook verdrietige omstandigheden. Dan toch God danken dat Hij in al onze omstandigheden erbij was.
Missionaire dienst:
Op zondagochtend 5 november wordt er een missionaire dienst gehouden. De voorganger is ds. Jaap Haasnoot, oud-zendingswerker van de GZB. Het thema is ‘Ja, maar’ of op weg gaan? We kijken naar twee personen in de Bijbel: naar Mozes die de opdracht krijgt om zijn volk uit Egypte te leiden (Exodus 3-4) en naar Filippus die een Ethiopiër de Schriten uitlegt in Handelingen 8. Mozes komt meteen met heel veel ‘ja, maars’ om toch maar niet te doen wat God van hem vraagt, terwijl Filippus op weg gaat en tot zegen is voor een medemens. Wat is het verschil tussen die twee? Vind je jezelf meer een Mozes of een Filippus? En hoe kunnen wij tot zegen zijn voor anderen dichtbij en verder weg? Daar denken we over in deze themadienst. Er is ook een hand-out om persoonlijk of als kring hier nog mee verder te gaan. Na de dienst is er een preekbespreking met ds. Jaap Haasnoot in het Jeugdcentrum. Allen van harte welkom!
Van de kindernevendienst:
Beste kinderen.  Op zondag 29 oktober staat Romeinen 3:21-31 centraal: Paulus schrijft dat God mensen wil redden, door Jezus Christus. Mensen worden niet gered door zich aan de wet te houden, maar door te geloven. Op zondag 5 november staat Romeinen 8:31-39 centraal: God houdt van ons, en niets en niemand kan zijn liefde voor ons veranderen. Groetjes leiding KND
Van de kerkenraad:
Tijdens de looptijd van deze Voetius hopen we elkaar en God midden in de week te ontmoeten op 1 november als het dankdag voor gewas en arbeid is. Ondanks alle zorgen of zwarigheden willen we God danken voor zegeningen waarmee Hij ons tegemoet komt. En 5 november is er ’s morgens de missionaire dienst met na afloop een preekbespreking. Als je erover nadenkt is deze volgorde best wel mooi: eerst God danken voor Zijn zegeningen en daarna nadenken over hoe we vanuit die dankzegging en zegeningen van betekenis kunnen zijn voor de wereld waarin we leven. Iemand dichtte: “Wil onze dank aanvaarden, o God, voor al wat leeft, het goede van de aarde, het voedsel dat Gij geeft. Wil zo ons hart versterken, dat wij U toe gedaan, in woorden en in werken, elkaar ten dienste staan.” Hartelijke groeten van de kerkenraad.
Van de diaconie:
Collecten:
Zondag 29 oktober:
Hartverscheurend. Een ander woord is er niet voor de situatie in Afghanistan. Twee verwoestende aardbevingen troffen het land in de afgelopen weken. De trieste balans: 2500 doden, 9000 gewonden en een ongekende ravage. Het waren de dodelijkste bevingen sinds decennia. En dan wordt deze ramp ook nog totaal verdrongen door ander wereldnieuws en haalt het de krantenkoppen nauwelijks. Kerk in Actie helpt via haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood. Dat doen ze nu ook voor de verlaten en vergeten inwoners van het getroffen gebied in Afghanistan. Er is dringend vervangend onderdak nodig. Veel mensen zijn immers alles kwijt, en de nachten worden snel kouder. Ook is er grote behoefte aan water en sanitaire voorzieningen. En natuurlijk aan andere dagelijkse benodigdheden, zoals voedsel en dekens. De taliban, die sinds 2021 de macht hebben in Afghanistan, maken het voor westerse organisaties lastig om hulp te verlenen. Toch lukt het Kerk in Actie via een partnerorganisatie ter plaatse om de slachtoffers van de aardbevingen te helpen. Ze kunnen garanderen dat de hulp de juiste mensen bereikt. Help komende zondag mee, want samen zijn we de kerk in actie. Dank u wel!
Woensdag 1 november:
Armoede, crisis, natuurrampen, oorlog en uitsluiting… Dorcas zet zich in voor mensen die in deze moeilijke omstandigheden leven. Zij bieden hulp en geven hoop. Maar dat kunnen zij niet alleen. Iedereen kan op dankdag meedoen met de Dorcas voedselactie. In de laatste Nieuwsbron en via de flyers die uitgedeeld worden is te lezen hoe u dat kunt doen. Doet u mee?
Zondag 5 november:
Zoals de meesten van u weten zijn we als gemeente via GZB-Deelgenoten verbonden aan het zendingsechtpaar Kees en Esther van der Knijff. Deelgenoten is een programma van de GZB dat gemeenten verbindt met zendingswerk. Met Deelgenoten steunen we zendingswerkers, ontdekken we wat zendingswerk is en leren we christenen uit Gods wereldwijde kerk kennen. Kees en Esther zijn sinds januari 2021 uitgezonden door de GZB naar Libanon. Juist vorige week vrijdag kregen we het bericht dat Kees en Esther met hun gezin uit voorzorg tijdelijk moesten terugkeren naar Nederland. Dit omdat de situatie in Libanon en de bredere regio steeds verder verslechtert en de onzekerheid toeneemt. Hoelang zij in Nederland zullen moeten blijven, is op dit moment nog niet bekend. Wij hopen en bidden dat ze het werk ik Libanon weer op kunnen pakken. De GZB najaarscollecte is in z’n geheel bestemd voor het werk van Kees en Esther.
Ontvangen:
Bezoekzuster Miriam Treffers ontving € 20,- voor de kerk. Ds. Bouter ontving € 10,- voor de diaconie en € 10,- voor het CvK. Nel Maijers ontving tijdens een HVD-bezoek € 20,- voor de kerk. Heel hartelijk dank!
Verantwoording collecten en giften september 2023:
Via Appostel, de link digitaal collecteren, de bankrekening en de collectezak is € 3.368,96 ontvangen. Deze opbrengst is als volgt verdeeld, waarbij rekening is gehouden met de aangegeven bestemmingen: Zondag 3 september diaconie € 319,87; Zondag 10 september regiocollecte diaconie St Hulp Haïti Driel € 362,97;  Zondag 17 september diaconie € 310,47; Zondag 17 september Avondmaalscollecte Hospice Francinus de Wind € 411,95; Zondag 24 september noodhulp Kerk in Actie voor Marokko en Libië € 1.828,90; CvK € 25,-; GZB € 10,-; IZB Noorderlicht Charlois (zendingsbus) € 74,80; St Strohalm Waalwijk € 25,- . Ook voor deze gaven heel hartelijk dank!
Wandelkring:
Donderdag 16 november hopen we weer een wandelkring te houden. Verzamelen doen we om 19:45u bij het Jeugdcentrum, om 20:00 uur start de wandeling. Na ongeveer een uur zijn we weer terug bij het Jeugdcentrum, waar we een kopje koffie of thee drinken.
Hartelijke groet, de kringcommissie; Lijnie, Wim en Haske (kringcommissie@hervormd-sprang.nl)
De ZAAC:
Hey! De volgende ZAAC avond is op 4 november. Zet 11 november ook alvast in je agenda! Het Honk gaat weer om 19:45 open en om 20:00 begint de avond. Meer informatie volgt nog via de groepsapp. Zien we jullie dan? Groetjes, de leiding.
Spoorzoekers/Fellows:
We verwachten jullie dinsdag 7 november om 18.45 uur weer in het Jeugdcentrum.
Tweedehands speelgoed- en kinderkledingmarkt:
In de vorige Voetius en in de Nieuwsbron heb je kunnen lezen over de tweedehands speelgoed- en kinderkledingmarkt die georganiseerd wordt op vrijdag 24 november. Om de markt tot een succes te maken, hebben we je hulp nodig! We zijn op zoek naar tweedehands speelgoed en kinderkleding. Heb je wat liggen wat niet meer wordt gebruikt, maar nog goed een tweede ronde mee kan, lever het dan bij ons in! Alles dient compleet en schoon te zijn. De spullen kunnen ingeleverd worden op vrijdag 10 november van 19.00-20.00 uur en op zaterdag 11 november van 10.00-12.00 uur in het Jeugdcentrum. Daarnaast zijn we nog op zoek naar een aantal vrijwilligers die wat lekkers willen bakken voor 24 november, of willen helpen bij de catering en verkoop. Wil je je opgeven als vrijwilliger of heb je een vraag, stuur dan een mail naar mt@hervormd-sprang.nl of neem contact op met Marga Schouten via 06-27618965. Alvast bedankt!
Najaarsconcert C.G.Z. Excelsior:
Op zaterdag 4 november organiseert C.G.Z. Excelsior Sprang-Capelle een concert in de Ned. Herv. Kerk van Sprang. Excelsior staat o.l.v. dirigent Henny Blom en wordt begeleid door Joop de Zwart op piano. Solist deze avond is Joep Maijers. Ook wordt er ook gezongen door Christelijk Mannenkoor “De Lofzang”, eveneens uit Sprang-Capelle o.l.v. dirigent Dick de Jong en begeleid door organist Arthur Vlot. Natuurlijk is er ook weer samenzang met op het orgel Peter Nieuwkoop. Aanvang 19.30 uur. De toegang is vrij, wel is er een collecte ter bestrijding van de onkosten. Allen van harte welkom.
Voetius:
Voor de editie van 9 november 2023 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 6 november 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.
Ten slotte:
Tijdens het opruimen van oude spullen kwam ik het volgende gedicht tegen: ‘Wees stil’
Wees stil, o ziel, probeer te luisteren, alleen maar luist’ren, ongestoord, naar dat wat God je in wil fluist’ren, Zijn liefde, menselijk verwoord. Wees stil en houd je stroom van klachten en vragen even in, en zet je tot aandachtigtigheid en wachten, want ook dát hoort bij een gebed. Misschien wordt dan je eind’loos vragen een horen wat God aldoor biedt. Misschien wordt dan aanhoudend klagen een, uit verwondering, juichend lied.
We groeten jullie van harte in het bijzonder zij die een groot verdriet en gemis met zich meedragen. Uw en jullie kerkenraad en pastoraal werker.