Diensten zondag 1 november
9:30 uur: Ds. J.A. Haasnoot, Ede, Missionaire dienst
18:30 uur: Ds. D.M. Heikoop, Katwijk
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 2: 4, n.m. Psalm 2: 7.
– Collectes: 1e collecte: Diaconie GZB, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Onderhoud geluidsinstallatie

Diensten woensdag 4 november | Dankdag voor gewas en arbeid
14:00 uur: ds. E. van Wijk en ds. A. de Wit (Besoyen)
19:30 uur: ds. E. van Wijk.
– Zingen voor de dienst: avond: Psalm 3: 2.
– Collectes: 1e collecte: Lokaal missionair kinder- en tienerwerk, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Dankdagcollecte voor Kerk en Eredienst

Diensten zondag 8 november
9:30 uur: Ds. C.H. Bijl, Papendrecht
18:30 uur: Ds. S.A. Doolaard, Krabbendijke
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 3: 3, n.m. Psalm 3: 4.
– Collectes: 1e collecte: Dorkas, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Onderhoud pastorie

De diensten zijn ook te volgen via deze link.

Bij de diensten:
Met vrijmoedigheid getuige-zijn: Komende zondagmorgen staan we in de missionaire dienst stil bij de bemoediging van Paulus aan zijn jonge medewerker Timotheüs in 2 Tim. 1:1-10 om het evangelie met vrijmoedigheid te delen. We hebben kracht, liefde en bezonnenheid van God nodig (vers 7). Wat betekent dit voor ons? Hoe kunnen wij in deze ingewikkelde corona-tijd getuige van Jezus zijn in onze omgeving? In de preek gaan we op zoek naar antwoorden en ook later in de week kunt u thuis of met de Bijbelkring hierover verder nadenken met behulp van de vragen die na de dienst beschikbaar zijn. De voorganger is ds. J.A. Haasnoot, werkzaam bij de GZB als regiocoördinator oostelijk Afrika en hij is jarenlang zendingswerker geweest in Ethiopië en Zuid-Soedan. Op dankdag wordt D.V. in de middag op de gebruikelijke tijd een dienst uitgezonden. Deze dienst is vooraf opgenomen en is een samenwerking tussen Ds. De Wit (Besoyen), Ds. Baan (Hersteld Hervormde Gemeente ‘s Grevelduin en Vrijhoeve Capelle) en Ds. Van Wijk en de christelijke scholen in Sprang-Capelle, (van oost naar west) De Koningsschool, De Rank en De Bron. Deze opname wordt D.V. op de scholen getoond, zodat alle kinderen van die scholen deze kunnen zien. We hopen en bidden dat het voor hen tot zegen mag zijn en dat God gedankt zal worden in alles (thema is: Dank God in alles). Uitgangspunt voor de vertelling/preek is Handelingen 27:14-44. Fijn als we allen deze opname kijken. Dat geldt uiteraard ook voor de avonddienst. Dan hoopt Ds. Van Wijk weer voor te gaan. We zijn gewend om dan in grote getalen de kerkdienst bij te wonen. Laten we dat ook nu doen, maar dan via de technische hulpmiddelen. We weten dat meekijken en meeluisteren niet hetzelfde is als er daadwerkelijk zijn. Gelukkig houdt dit velen niet tegen om toch er voor te kiezen! Daar zijn we dankbaar voor. God laat zich niet tegenhouden door de maatregelen die nodig zijn. En… als we dankbaar zijn voor wat Hij geeft, dan willen we daar ook bij stilstaan. Voor komende zondag hopen we op zegenrijke diensten met de gastvoorgangers. Fijn om steeds weer te horen dat ook die diensten door de HEERE worden gebruikt.

Meeleven:
We leven mee met diegene onder ons die korter of langer geleden een geliefden moesten missen. Laten we als gemeente biddend om elkaar heen staan.

Vanuit de kerkenraad:
Vanuit de Zendingscommissie:
Volgende week zaterdag 7 november van 10.00 uur tot 14.00 uur is de jaarlijkse kledinginzameling. De inzameling gaat naar de hulpverleningsorganisatie GAiN. Kleding, schoenen, tassen, riemen, fleecedekens, beddengoed, dekbedden en kussens kunnen ingeleverd worden. Knuffels, gordijnen, vitrages en kleedjes kunnen niet worden ingeleverd. Het is belangrijk dat het textiel schoon en in goede staat is zodat het een tweede leven kan krijgen. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Thijs Roubos 06-22035451 of Lia Visser 0416-272554. Houd u bij het inleveren rekening met de geldende corona maatregelen. Inleveradres op 7 november: Van der Duinstraat 61 in Sprang-Capelle (terrein familie Faro). We zien u graag op 7 november!

Vanuit de diaconie:
Toelichting collecten:
De diaconiecollecte op zondag 1 november is bestemd voor de GZB (najaarscollecte). In het hindoeïstische Noord-India trekken evangelisten op hun fiets van dorp naar dorp om mensen te vertellen over Jezus Christus. In India is hooguit twee procent van de bevolking christen. Maar in Noord-India is dat aantal nog minder! Dat ze een kleine minderheid zijn, houdt hen niet tegen. Ze delen het Evangelie met hen die nog nooit van Christus hebben gehoord. Ondanks tegenwerkingen gaan ze door. Maar de financiële middelen zijn gering en er zijn weinig mensen om naar de dorpen te gaan. Met de najaarscollecte steunen we de kleine kerk in India. Op woensdag 4 november is de diaconiecollecte bestemd voor missionair kinder- en tienerwerk lokaal. In alle tijden en zeker in die van crisis kun je als kerk een positieve invloed hebben op het welzijn van kinderen, tieners en jongeren, zowel binnen als buiten de gemeente. Via het jeugdwerk kun je bovendien een signalerende functie hebben wanneer hun welzijn in het geding komt. Ook kun je als kerk tot steun zijn voor hun gezinnen. Jeugdwerk is de plek waar kinderen, tieners en jongeren leeftijdsgenoten ontmoeten. Een plek waar open gesprekken plaatsvinden over angsten, moeiten, passies en vreugde. Laat het jeugdwerk niet vallen!
Giften:
Pastoraal werker Arjan Noorland ontving de volgende giften: voor het CVK € 30,00 en € 50,00 en voor de kerktelefoon 2x € 20,00. Hartelijk dank voor deze gaven.
De Dorcas Voedselactie gaat door:
Het coronavirus maakt alles anders, ook voor Dorcas. Het is moeilijk om de allerarmsten te bereiken. Maar… opgeven doet Dorcas niet. Ook niet als het bijna onmogelijk wordt. De allerarmsten in Oost-Europa gaan een zware winter tegemoet. Ze leven in de kou en weten niet of ze morgen nog te eten hebben. Dorcas wilde dit jaar voor de 25ste keer voedselpakketten voor hen inzamelen bij supermarkten, in kerken en op scholen. Maar helaas loopt het plan anders. Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt toe. Daarom pakt de organisatie de actie nu anders aan. Veiligheid en gezondheid gaan altijd voor. De producten die Dorcas normaal gesproken in Nederland inzamelt, koopt ze nu zelf in de landen. Voor €15 lukt het om een voedzaam pakket samen te stellen; inclusief handzeep. Omdat de organisatie de pakketten niet hoeft te vervoeren, zijn ze sneller bij de allerarmsten. U kunt ook bijdragen aan de Dorcas Voedselactie door mee te doen met de collecte van zondag 8 november die we voor de Dorcas Voedselactie bestemmen. Te doneren in de online collectebus die wij op www.dorcas.nl/collectevoorvoedsel hebben aangemaakt. De directe link naar onze collectebus staat op de website Hervormd-Sprang : https://dorcas.nl/acties/hervormd-sprang

Vanuit het CvK:
Opbrengst collecten en giften september 2020:
Via de bank is er een totaalbedrag van € 2.053 ontvangen aan giften en voor gemiste collectes. Via de ‘collectezak’ op de website is € 1.950 ontvangen. Hiervan is € 780 bestemd voor de diaconie. Daarnaast is er € 70 contant ontvangen voor het CvK en € 50, € 20 en € 10 voor de kerktelefoon. Het college dankt u allen heel hartelijk voor uw gaven.
Verjaardagfonds:
Het verjaardagfonds heeft over de maanden juni, juli, augustus en september het mooie bedrag van € 1.051,60 opgebracht (via bank en envelop). Iedereen hier voor hartelijke dank.

Vanuit het jeugdwerk:
Follow Me:
Maandag 9 november krijgen we de 2e Bijbelles van onze predikant. We staan stil bij het vervolg van verhalende teksten uit het oude Testament. Neem je eigen Bijbel mee en het mapje om de gekregen informatie in te bewaren.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 12 november 2020 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 9 november om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Dankdag:
Aanstaande woensdag is het dankdag voor gewas en arbeid. Hoe ziet die dankbaarheid eruit? Waar laten wij dat in zien? Is het door mee te leven met de beide diensten op dankdag? Paulus zegt tegen de Thessalonicenzen: ,,Dank God in alles. Want dat is de wil van God in Christus Jezus voor u.” Als wij weten hoe God in Christus Jezus ons gezind is, zal dat ons kunnen leren om niet te focussen op het ongemak dat ons overkomt in dit leven. Een lied beschrijft de dank volgt: ,,Dankt, dankt nu allen God met blijde feestgezangen! Van Hem is ’t heuglijk lot, het heil, dat wij ontvangen. Hij ziet in Christus ons altijd genadig aan, en heeft ons dag aan dag met goedheid overlaân.”

Tenslotte:
Meerdere gemeenteleden werden in de achterliggende weken getest en bleken het virus bij zich te hebben. Dit bracht veel onzekerheid. Hoe verloopt het ziektebeeld? Zal het verslechteren? Niet weten waar je aan toe bent, terwijl het bedreigend kan zijn, dat is angstig. We zijn dankbaar voor Gods bewaring! Als predikant vraag ik me af wat deze omstandigheden allemaal blootleggen. Wellicht zijn we allemaal wat onzekerder en angstiger dan anders. Of… zijn we normaal gesproken te zelfverzekerd en onbedachtzaam? En… wat merkt de HEERE er van dat wij in deze omstandigheden zitten? Bij velen is er meer honger naar troost en bemoediging. Ze vinden het jammer dat ze minder naar de kerk kunnen. Bij anderen is verslagenheid en een passieve houding omdat ze het even niet zo goed weten. Wat is het bij u en bij jou? Of… ben je gewoon doorgegaan? Het is goed om eens over deze dingen te praten met elkaar! Pak gerust de telefoon als je behoefte hebt om iemand hier over te spreken. Laten we in ieder geval niet ontmoedigd raken! Zoals ooit alles goed was, wil de HEERE ook alles weer goed maken. Er wacht een nieuwe hemel en aarde! Een gelovige mag weten: Het einde is, dat Hij alles goed maakt. En zolang niet alles goed is, is het dus nog niet het einde. Hoop is iets van lange adem en lange termijn. Op korte termijn geeft je dat kracht om moedig in te spelen op wat niet goed is en tijdelijk is. Gods Geest en Zijn Zegen daarin toegewenst. Houd de ogen gericht op Hem die alles overwonnen heeft! Hartelijke groet vanuit de pastorie, namens uw kerkenraad en namens uw pastoraal werker, Ds. E. van Wijk