Diensten zondag 12 november
09:30 uur: Ds. J. Westland, Putten
18:30 uur: Ds. P. van de Voorde, Hardinxveld-Giessendam
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 67: 1 en 3, nm. Psalm 26: 8.
Kinderoppas:  Jolanda Mewis, Lotte Raamstijn, Tijn Boogaarts
Kindernevendienst: groep 1-6
Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdwerk
Bij de diensten:
We beginnen de morgendienst met het themalied voor de dankdag. Hoewel de dankdag alweer achter ons ligt is het goed om dit loflied ter ere van onze God te zingen. Hierbij nodigen we elkander uit om samen te komen. Verwacht elkaar. Gezegende diensten toegewenst met beide gastvoorgangers.
Van de kindernevendienst:
Beste kinderen.  Deze zondag staat Psalm 148 centraal: alles en iedereen in de hemel en op de aarde moet zingen voor God. Groetjes leiding KND
Pastoraat:
Er zijn ernstige zieken in onze gemeente. Zieken die een naam hebben. Een naam bekend bij onze hemelse Vader. Hij die ons een nieuwe naam wil geven op een witte keursteen. Hoe kunnen we verlangen naar dat moment als onze aardse reis voorbij is. Als de overwinning behaald is, door het geloof in Jezus Christus. Wat kunnen we er ook tegenop zien, alles los te moeten laten. Laten we ondanks lijden, moeite en verdriet, wat er ook mag zijn vast houden aan Zijn genade en groot en goed van Hem blijven spreken.
Van de kerkenraad:
Op 1 november is ds. M. Zijlstra uit Ede zijn werkzaamheden als interim-predikant in onze gemeente begonnen. Als kerkenraad krijgen we begeleiding bij het opstellen van een nieuw beleidsplan. In deze eerste weken voert ds. Zijlstra gesprekken met gemeenteleden en geledingen om te horen wat er leeft. Op zaterdag 18-11 hebben we als kerkenraad een bezinning op de toekomst o.l.v. ds. Zijlstra. Op 23-11 woont ds. Zijlstra de vergadering van de kerkenraad bij. Op 26-11 kunt u om 17 u kennis maken met ds. Zijlstra in het jeugdcentrum en om 18:30 uur de dienst bijwonen waarin ds. Zijlstra hoopt voor te gaan. En tenslotte (wat dit bericht betreft), op 29-11 praat ds. Zijlstra ons bij op de gemeenteavond. Dit alles DV. Hartelijke groeten van de kerkenraad.
Van de diaconie:
Collecte: 
Voor komende zondag staat er een reguliere diaconiecollecte op het rooster.
Ontvangen:
Bezoekbroeder Henk Spuijbroek ontving € 10,- voor de kerk. Jenny Bogers ontving tijdens een HVD-bezoek € 10,- voor het CvK. Ook Nel Maijers ontving tijdens een HVD-bezoek € 10,- voor het CvK. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 10,- en € 15,- voor het CvK. Heel hartelijk dank!
Beheer Jeugdcentrum:
Allereerst willen wij iedereen hartelijk danken voor de bemoedigende woorden die we afgelopen tijd mochten ontvangen. Dank ook aan iedereen die zich inmiddels heeft opgegeven voor de klusgroep en de tuingroep. Ze kunnen nog meer mensen gebruiken, dus geef u vooral nog op. Nu wij een paar weken meelopen in het beheer van het Jeugdcentrum willen wij een aantal zaken onder uw aandacht brengen. 1e:Zoals wellicht bekend gebruikt de gemeente een kerk agenda. Hierin worden alle activiteiten van de kerk en Jeugdcentrum geplaatst. Dit gaat niet vanzelf! Wil je gebruikmaken van een ruimte in het Jeugdcentrum? Stuur dan een mailtje naar agenda@hervormd-sprang.nl. Wij horen graag voor welke activiteit er gereserveerd wordt, op welke dag, welke ruimte nodig is en een begin- en eindtijd. Vervolgens wordt dit in de agenda geplaatst en zullen wij zorgen dat de ruimte warm is. Niet reserveren = geen verwarming. Als een activiteit niet doorgaat, dan dit ook graag doorgeven via de e-mail of stuur ons een berichtje. 2e: Spaart u mee? Komende tijd wordt de keukeninventaris kritisch bekeken, aangevuld en gedeeltelijk vernieuwd. Wij willen u daarom vragen om zegels van Douwe Egberts, Pickwick en Senseo in te leveren. Heeft u nog een stapeltje liggen? Wij zijn daar erg blij mee!  Daarnaast sparen we de pannenzegels van de Jumbo. Inleveren van de zegels kan in de doos achter in de kerk, in het Jeugdcentrum (keuken) of bij ons door de brievenbus (Burg. van Dijkstraat 21).  3e: Graag willen wij van iedere geleding/club/gespreksgroep/…… die gebruik maakt van het Jeugdcentrum één aanspreekpunt ontvangen. Dit maakt het voor ons makkelijker om e.e.a. af te stemmen, contact op te nemen wanneer wij iets willen delen en/of vragen.  Graag de contactpersoon doorgeven via de app aan Janneke, 06-18640298. Hartelijk dank voor uw medewerking! Michel & Janneke
Vrouwenkring “Tabitha”: 
Woensdag 15 november komt de vrouwenkring weer bij elkaar. We gaan dan Bijbelstudie 4 behandelen,  Openbaring 6  “Vier ruiters “ uit het Bijbelstudieboek  “Vrouw tot Vrouw”.  We beginnen om 19.30 uur in het Jeugdcentrum en eindigen ca. 21.30 uur.  Allen van harte welkom.
Wandelkring:
Donderdag 16 november staat er weer een wandelkring gepland. Om 19:45u verzamelen we bij het Jeugdcentrum, om 20:00 uur start de wandeling. Na ongeveer een uur zijn we weer terug bij het Jeugdcentrum, waar we een kopje koffie of thee drinken. Hartelijke groet, de kringcommissie (kringcommissie@hervormd-sprang.nl)
De ZAAC:
Hoi! Deze zaterdag, 11 november, is het weer ZAAC. Het Honk is weer om 19:45 geopend en om 20:00 beginnen we. We gaan weer een heel leuk spel spelen. Hopelijk zien we je dan! Groetjes, de leiding.  PS. Volgende week is er geen ZAAC, dan is het namelijk Friends in Doeveren.
Centrale Bijbelkring: Op dinsdag 14 november hopen we als centrale Bijbelkring weer bij elkaar te komen. We behandelen Psalm 33 met als thema ‘Looft de HEERE’. Iedereen is van harte welkom om 19:30 u in het Jeugdcentrum.
Seniorenmiddag:
Donderdag 16 november is er weer een senioren middag in het Jeugdcentrum. We beginnen om 14.30 uur. Mevr. Noeverman uit Almkerk komt ons iets vertellen en laten zien over haar werk wat zij enige jaren geleden in Albanië heeft gedaan vanuit de GZB. Zij zal ook de meditatie verzorgen. De collecte willen we daarom deze middag bestemmen voor het werk van de GZB in het algemeen. Wij hopen u allen weer te ontmoeten die middag. Wilt u gehaald en thuisgebracht worden, bel dan even met Petra, tel.0416-276493. Hartelijke groet van de senioren commissie.
Inleveren speelgoed en kinderkleding:
Voor de tweedehands speelgoed- en kinderkledingmarkt zijn we op zoek naar speelgoed en kinderkleding. Heb je wat liggen wat niet meer wordt gebruikt, maar nog goed een tweede ronde mee kan, lever het dan bij ons in! Alles dient compleet en schoon te zijn. De spullen kunnen ingeleverd worden op vrijdag 10 november van 19.00-20.00 uur en op zaterdag 11 november van 10.00-12.00 uur in het Jeugdcentrum. De tweedehandsmarkt is op vrijdag 24 november van 15.00-19.30 uur. Wil je helpen als vrijwilliger (iets bakken voor 24 november of helpen bij de catering en verkoop) of heb je een vraag, stuur dan een mail naar mt@hervormd-sprang.nl of neem contact op met Marga Schouten via 06-27618965.
Voetius:
Voor de editie van 16 november 2023 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 13 november 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.
Ten slotte:
We groeten jullie van harte en sluiten dit bericht met een gedicht van Gerda Lentink:
Mijn hulp is van de Heer
Geen dag zal ik zonder U gaan
Uit de hemel ziet U op ons neer
Aan stille wateren komen wij aan
U bent er bij ook in het verdriet
Geef ons kracht om door te gaan
U Heer, vergeet ons niet
U blijft met liefde bij ons staan
Al zal de zon nog schijnen
Of de schaduw over ons strekt
Het nare zal verdwijnen
Als liefde ons bedekt
Uw en jullie kerkenraad en pastoraal werker.