Diensten zondag 15 november
9:30 uur: ds. A. Schroten, Renswoude
17:00 uur: ds. E. van Wijk, Jongerendienst
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 4 vers 2
– Collectes: 1e collecte: Diaconie t.b.v. Project 10-27, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bijstand pastoraat.
De diensten zijn ook te volgen via deze link. Hier vindt u ook de liturgie voor de jongerendienst terug.

Bij de diensten
Op zondagmiddag 15 november aanstaande zal er om 17:00 uur voor de laatste maal dit kalenderjaar een jongerendienst georganiseerd worden. De voorganger in deze dienst is onze eigen predikant, dominee Van Wijk. Hij zal daarin gaan preken over het thema ‘De eindtijd: Volhouden!’. Wegens de geldende coronamaatregelen is er slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, welke speciaal voor jongeren gereserveerd zullen worden. De dienst zal ook live uitgezonden worden.

Van de kindernevendienst
Beste kinderen; Deze zondag is de eerste van een blok met drie teksten uit de eerste brief van Paulus aan de christenen in Korinthe. We lezen over Paulus’ oproep om een eenheid te vormen, we lezen hoe hij de kerk vergelijkt met één lichaam dat uit allerlei delen bestaat, en we horen zijn bekende woorden over liefde. Op deze zondag staat 1 Korintiërs 12:12-22 centraal: Paulus legt uit dat iedereen verschillend is, maar dat de verschillende delen samen één geheel vormen, net als bij een lichaam. Op de website kunnen jullie de KND volgen en de downloads vinden. Leiding KND

Catechese
Vanwege de voor deze weken geldende maatregelen in het kader van Covid-19, was er maandag geen catechese (12-15 en 16+) en zal dat ook komende maandag 16 november niet het geval zijn. We proberen zeker contact te hebben met elkaar, en… wellicht komt er ook een opdracht voor thuis.

Pastoralia
Meeleven:
We leven mee met diegene onder ons die al langdurig ziek zijn. Geen hoop meer op herstel hebben. Dat het uitzicht op Jezus mag zijn. De Leidsman en Voleinder van het geloof. Daarnaast leven we mee met de eenzamen, die door Covid des te meer de eenzaamheid ervaren. Ook bedenken we hoe ingewikkeld de zondagen zijn voor ouders en kinderen. We hebben allemaal Gods hulp nodig om op dit stuk van de weg wijsheid en volharding te ontvangen.

Vanuit de kerkenraad
Vanuit de diaconie
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Project 10 27: met open armen “Nieuwegein”. Cross Culture Nieuwegein (CCN) is een multiculturele nieuwe geloofsgemeenschap in Nieuwegein. Het is een warme, kleurrijke kerk met mensen van allerlei culturen. Kenmerkend voor deze jonge kerk is dat ze houden van lekker eten, ze zijn gastvrij en willen een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt. Een belangrijk deel van het werk van CCN is diaconale hulp. In eerste instantie bleek dit nodig omdat de mensen die zich aansloten bij de geloofsgemeenschap veelal te kampen hadden met diverse problemen in hun leven. Hulp aan de leden van de gemeenschap werd een vanzelfsprekend onderdeel van het gemeenteleven. In een nieuwe fase van deze pioniersplek kiest men er voor om deze ervaring breder in te zetten en als geloofsgemeenschap diaconaal present te zijn in Nieuwegein. U kunt ‘geven’ d.m.v. de link ‘digitaal collecteren’ op de website van Hervormd Sprang. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Giften:
Ds. van Wijk ontving 2 keer € 10 en € 25 voor het CVK en daarnaast € 300 en € 50 voor de dankstond collecte. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 20 voor het CVK. Diaken Wim Faro ontving de volgende giften; een zakje met collectemunten voor de diaconie collecten van oktober, inhoud € 50, zakje met collectemunten bestemd voor de Dorcas voedselactie inhoud €15, zakje collectemunten bestemd voor de dankstond collecte inhoud € 27,50, zakje met collectemunten inhoud € 115,50, die als volgt verdeeld moeten worden: € 25 voor diaconie collecten van oktober, € 45 div CVK collecten oktober, en € 45,50 voor de Dankstond collecte. Voor al deze gaven hartelijk dank.

Centrale Bijbelkring:
Door verscherpte maatregelen kunnen we op 17 november niet samenkomen in het jeugdcentrum. We verplaatsen deze avond naar 1 december.

Kledingactie:
De zendingscommissie wil iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage aan de kledingactie van afgelopen zaterdag. Er werden maar liefst 1250 kledingzakken opgehaald, dat is 350 meer dan vorig jaar. Een geweldig resultaat waar we zeer dankbaar voor mogen zijn. Ook namens organisatie GAiN een hartelijk dank aan iedereen. GAiN is in al haar hulpverlening volledig afhankelijk van giften. Wilt u een donatie overmaken voor de transportkosten naar het buitenland? Dan kan dat naar IBAN: NL29ABNA0451636015, t.n.v. GAiN te Driebergen. Alvast dank voor uw donatie.

Sprang weet ‘t:
Dat gaan we onderzoeken tijdens een Gemeente Quiz op 12-12-2020! Van harte nodigen we alle gemeenteleden uit om hieraan deel te nemen. De online quiz is voor iedereen te volgen, namelijk via een Kerkdienst Gemist uitzending (zoals ook op zondag de kerkdienst te volgen is). De uitzending start om 19.30, op 12 december waarbij u dus gewoon thuis kunt meespelen (houd pen en papier bij de hand). Daarnaast is er ook een mogelijkheid om online een antwoordformulier in te vullen. Voor online meespelen is het fijn als u/jij je aanmeldt, dit kan via de website van Hervormd Sprang. Wij kijken uit naar een leuke en ontspannen avond, waarop we als gemeente digitaal verbonden zijn.

Om terug te luisteren:
Op zondagavonden zendt de EO het programma “Zin, zout & zegen” uit. Afgelopen zondagavond 8 november was te horen hoe Eline van Zelst en Teun Vos aan het woord kwamen. Ook Ds. Van Wijk had een bijdrage. De opname van maandag de 26e was verwerkt tot een uitzending waar hopelijk veel mensen door geraakt worden. Voor wie het terug wil luisteren. Dat kan via deze link.

Kopij Voetius
Voor de editie van 19 november 2020 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 16 november om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl .

Ten slotte
Sinds de uitbraak van het virus en alle beperkingen die daarbij horen, hebben we meer behoeften, terwijl juist de mogelijkheden zijn afgenomen. Dit kan leiden tot verbittering en teleurstelling, omdat je hoopt op iets of verlangt naar iets, wat nu juist minder haalbaar is. We doen er goed aan om onder ogen te zien dat we voorlopig elkaar niet kunnen bieden wat we wel zouden wensen. We doen er ook goed aan om uit te spreken naar elkaar en vooral ook naar de HEERE, wat we missen, wat we hopen, en wat ons helaas nu niet lukt. Verder is het goed om zelf te kijken wat we dan wel kunnen. Gelukkig gebeurt er veel. We horen lang niet alles van elkaar. Er wordt naar elkaar omgezien, ook al zal niet iedereen dat evenzeer merken. Daarnaast zijn er ook initiatieven. Het doet ons goed dat ons verlangen hier en daar toch vorm kan krijgen, en dat velen daar toch energie, tijd en gaven voor ontvangen. Ondertussen zien we uit naar de morgen: sinds Pasen is er altijd zicht op een nieuwe morgen! Hartelijke groet vanuit de pastorie, ook namens uw pastoraal werker en namens de kerkenraad, Ds. E. van Wijk.