Diensten zondag 23 oktober: digitaal kerkdienst-volgen
09:30 uur: Ds. L. Plug, Barneveld
18:30 uur: Ds. M.J. Tekelenburg, Monster
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 147: 8, nm. Psalm 147: 9.
Kinderoppas: Jolanda Mewis, Joran Nieuwkoop, Jelle Rozenbrand
Kindernevendienst: groep 1-6
Collectes: 1e collecte: Diaconie: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Orgelfonds

Bij de diensten:
Komende zondag ontmoeten we 2 oud-predikanten die onze gemeente gediend hebben. We bidden dat zij een goede voorbereiding mogen hebben en aan ons zullen doorgeven wat zij van Gods Geest mochten ontvangen. We kijken er naar uit om elkaar in Gods huis te ontmoeten.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen, deze zondag is de vierde zondag van het derde blok met verhalen uit het evangelie volgens Marcus. Vandaag staat Marcus 12: 41-44 centraal: een arme vrouw geeft meer geld aan de tempel dan ze kan missen. Groetjes, Leiding KND

Vanuit de diaconie:
Verantwoording collecten en giften september 2022: De opbrengst van de collecten per bank is € 1.516,-. De opbrengst van de giften per bank is € 479,50. De opbrengst van de collectezakken is € 760,94. De opbrengst van de zendingsbussen (3e kwartaal) is € 41,50. De totale opbrengst van € 2.797,94 is als volgt verdeeld: -4 september: Missionair werk; VBK/VBK+ € 697,- (incl. € 242,- giften). 11 september regiocollecte: Willem goes Brasil € 493,- (incl. € 37,50 giften).
-18 september: Diaconie € 451,44. 18 september Avondmaalscollecte: Hospice F de Wind € 570,- (incl. € 112,50 giften). 25 september: Project 10 27 Albanië € 470,- (incl. € 12,50 giften).
-CvK € 20,- (giften). Noodhulp Pakistan € 55,- (giften). IZB; Perron Oosterheem Zoetermeer € 41.50 (zendingsbussen).
Ontvangen tijdens huisbezoek:
Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 5,- voor de kerk, € 50,- voor het restauratiefonds en € 10,- voor Oeganda. Hartelijk dank voor uw bijdragen en gaven!
Incasso abonnement Voetius:
Binnenkort zullen de abonnementskosten voor het kerkblad Voetius geïnd worden. Het bedrag van € 30,- zal automatisch afgeschreven worden van de bankrekening van gemeenteleden die de diaconie gemachtigd hebben. Hartelijk dank daarvoor!
Solidariteitskas:
Een dezer dagen zal bij de leden van onze gemeente de envelop voor de jaarlijkse Solidariteitskas bezorgd gaan worden. Dit keer niet alleen bij de belijdende leden, maar ook bij de meerderjarige doopleden. De Solidariteitskas wordt namelijk gezien als het lidmaatschapsgeld voor de kerk en dat geldt voor alle leden. Er wordt een bijdrage van € 10,- gevraagd. Onze gemeente moet voor elk lid € 5,- afdragen aan de landelijke kerk als een bijdrage in solidariteit met andere gemeenten die dat nodig hebben. Meer informatie vindt u in de bijgevoegde folder. Mogen we op uw bijdrage rekenen?

Missionaire dienst:
Zondagochtend 6 november is er een missionaire dienst. De voorganger is Arjan Noorland, sinds 2020 in onze gemeente werkzaam als pastoraalwerker. Samen willen we als gemeente nadenken wat we nodig hebben om een missionaire gemeente te zijn. Na de dienst is er koffiedrinken en gelegenheid om met elkaar over de preek na te praten. Namens het Missionair Team heten we eenieder van harte welkom.

Centrale Bijbelkring:
Op dinsdag 25 oktober hopen we als centrale Bijbelkring weer bij elkaar te komen. We behandelen Nehemia 5: 1 t/m 13 met als thema ’Hulp voor hulpbehoevenden’. Iedereen is van harte welkom om 19:30 u in het Jeugdcentrum. Ben je nog op zoek naar verdieping in de Bijbel kom gerust.

Vrouwenvereniging “Tabitha”:
Woensdag 26 oktober komt de vrouwenvereniging weer bij elkaar. We gaan dan Bijbelstudie 3 behandelen, Psalm 43 “Een neergebogen ziel“ uit het Bijbelstudieboek “Vrouw tot Vrouw”. We beginnen om 19.30 uur in het Jeugdcentrum en eindigen om ca. 21.30 uur. Allen van harte welkom.

ZAAC:
Hoi hoi, Zaterdag is het weer ZAAC jullie zijn vanaf 19:45 weer welkom in ’t Honk, om 20:00 start de avond! Wij hebben er weer zin in! Schrijf ook 5, 19 en 26 november vast in de agenda! Tot zaterdag, groetjes!

Van de Zendingscommissie: 
Heb je zin in een herfstwandeling? Gezellig met elkaar genieten van de natuur. Zaterdagmorgen 12 november organiseert de zendingscommissie een herfstwandeling voor iedereen die van wandelen houdt. We hebben een mooie wandeltocht van maximaal 7 km door de natuur. We vertrekken om 9.15 uur vanaf het kerkplein met de auto. Indien mogelijk graag met de auto komen of met iemand meerijden (het is ongeveer 25 minuten rijden naar het startpunt). Er wordt na de wandeling voor iets lekkers gezorgd. Bij lichte regen gaat de wandeling door. Het is wellicht handig om een flesje water, regenjas of poncho mee te nemen. Om deel te nemen aan deze wandeltocht vragen wij € 7,50. De opbrengst is bestemd voor het project ‘Sprang bouwt aan verandering’. Mocht het slecht weer zijn dan wordt de wandeling verzet naar zaterdag 26 november. Let op, zaterdag 12 november laten wij via de mail weten (dit kan tot 1 uur van tevoren) als de wandeling wordt verzet! Heb je zin in een gezellige ochtend, meld je dan snel aan! Aanmelden kan tot 7 november via deze link “opgave hersfstwandeling”
GZB dagboekje Hand vol Koren:
Nog geen GZB dagboekje besteld? U kunt nog bestellen tot en met 24 oktober 2022 bij Dia Spuijbroek (280649). Of via deze link

Verlof en vervanging:
DV. de herfstvakantie hebben Ds. Van Wijk en Arjan Noorland verlof. Donderdag 20 oktober is hun laatste werkdag. Maandag 31 oktober pakken zij het werk weer op. DV. in de tussentijd zijn Mark Boogaarts (0416-344407) en Peter Nieuwkoop (06-10205948) contactpersonen voor het pastoraat.

Uit de Werkkamer:
Zondagmorgen was het opnieuw bemoedigend om de kerk in te kijken. Vanaf de plaats waar vroeger zo ongeveer het altaar heeft gestaan heb je minder overzicht dan vanaf de kansel. Toch kan je goed zien dat er steeds meer ‘gezinsleden’ weer tegelijk thuiskomen in de eredienst. Op dankdag hoop ik weer voor te gaan in twee erediensten, zowel in de middag (over 1 Koningen 17 vers 1-16) als in de avond (over Genesis 28 en 35). Wat is het goed om stil te staan bij Gods zorg en bij onze dankbaarheid. ‘Hoe gaat het met de catechese?’ Mensen zijn benieuwd. Ook deze maandag was het weer goed om elkaar te ontmoeten. Voor het eerst werd door een deel van de catechisanten ook vooraf gegeten met elkaar. We hoorden alleen maar enthousiasme, ook bij hen die gekookt hadden en de tieners mochten ontvangen. Dit keer mocht ook Marianne Brouwer te gast zijn. Wat goed dat tieners zoveel belangstelling hebben voor hoe iemands leven en geloofsleven gelopen is. Ook een keer te gast zijn? Laat het horen! Ik ga het namelijk niet steeds vragen, dat heb ik immers bij deze al gedaan.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 27 oktober 2022 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 24 oktober om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl. LET OP: de Voetius van 27 oktober verschijnt voor 2 weken!

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk, in het bijzonder zij die een moeilijke tijd doormaken. Een tijd van gemis, eenzaamheid en onzekerheid. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk.