Diensten zondag 25 november:
09:30 uur: ds. E. van Wijk, herdenken overledenen
18:30 uur: ds. P.M. van ’t Hof, Huizen
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 121:1,3 , n.m. Psalm 25:8,10
– Kinderoppas: Marieke van Raamsdonk, Mariska Lambooij, Lotte Raamstijn, Marjon Kerstens
– Kindernevendienst: groep 1-4
– Kerkauto: Henk Spuijbroek (tel. 277375)
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bijstand pastoraat

Bij de diensten:
We kijken dankbaar terug op de ontmoeting met Hans en Gerrie en op de preekbespreking met de jongeren. “Hoe maak je de opdrachten van Jezus nu concreet?”. We kwamen er achter dat dit voor iedereen verschillend is, en ook niet eenvoudig is. Maar… dat is niet iets om je achter te verschuilen. Hopelijk mag Gods liefde ons bewegen en zal Zijn Geest ons leiden. Komende zondagmorgen herdenken wij hen die in onze kerkelijke gemeente in het achterliggende jaar overleden zijn, waarvan we als gemeente op de hoogte zijn gesteld. Een moment om tegelijk ook stil te staan bij hen die ons elders ontvallen zijn, afgelopen jaar of al eerder. We geloven wat de Heere Jezus zegt: “Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft” (Johannes 11:25).
Sing-In: Zondagavond 25 november zullen ongeveer 60 studenten van de studentenvereniging C.S.F.R te Rotterdam onze eredienst bezoeken. Na deze avonddienst willen de jongeren tezamen met ons als gemeente een sing-in houden. Zingt u mee?

Vanuit de kerkenraad:
Ad Wagemakers is gestopt als bezoekbroeder van Wijk Noord. Met veel toewijding en inzet heeft hij vele jaren de bejaarden in en rondom Woonzorgcentrum Elzenhoven bezocht. Wij willen hem heel hartelijk bedanken voor zijn bijdrage aan het pastoraat in onze gemeente en wensen hem Gods zegen toe.
Bevestigingsdienst:
Zondag 2 december, in de morgendienst, zal D.V. de bevestiging plaatsvinden van Peter Nieuwkoop (Oudestraat 48, 5161TB) en Nico Visser (Achter de Hoven 2, 5161BT), respectievelijk in het ambt van Ouderling en in het ambt van Diaken. In de avonddienst zal het voorbereiding zijn op de Maaltijd van de Heere, D.V. de week daarop. We leven met Peter en Ellen, en Nico en Lia, en hun gezinnen en geliefden, toe naar de dienst. We bidden voor hen of de Heere hen in het ambt, en ook door de bevestiging heen, alles wil geven wat ze nodig hebben. Alles wat nodig is om het ambt te dragen, maar ook om zich als gezinnen door het ambt, en door de Heere zelf, gedragen te weten.

Vanuit de diaconie:
Giften:
Via het rekening nummer van de Diaconie, zijn twee giften ontvangen voor de Zambia groep, 1x € 100,- en 1x € 250,- . Hartelijk dank.

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Giften:
Ds v Wijk heeft op bezoek € 50,- ontvangen voor het CVK voor Dankdag. Hartelijk dank.

Rond kring en vereniging:
Vrouwenvereniging Tabitha:
Erwtensoepmaaltijd:
Op 28 november organiseert de vrouwenvereniging weer een erwtensoepmaaltijd voor leden van de vrouwenvereniging, mannenvereniging, alleengaande 50 plussers en echtparen vanaf 70 jaar uit onze gemeente. De maaltijd wordt gehouden in het Jeugdcentrum aanvang 17.30 uur en de kosten bedragen €4,- per persoon. U kunt zich hiervoor opgeven bij Nel Maijers tel.: 277929 of Jenny Bogers tel.: 276266 tot uiterlijk maandag 26 november. Aansluitend na de maaltijd is er een ontspanningsavond met o.a. een verloting, waar ook iedereen welkom is. Als er dames zijn die hier voor artikelen willen schenken dan kunt u die afgeven bij Corrie Spuijbroek of Nel Maijers. De opbrengst van de verloting is voor de helft voor de jongeren die naar Zambia gaan en de andere helft voor de kas van de vrouwenvereniging. Als u gehaald wilt worden wilt u dat dan gelijk doorgeven. Allen weer van harte welkom!!!!

Kerstviering:
Alvast voor in de agenda:
De commissie van de contactmiddagen, de vrouwen- en de mannenvereniging, organiseren D.V. 19 december, in de middag, een kerstviering. Nadere informatie volgt in de komende twee uitgaven van Voetius.

Vanuit het jeugdwerk:
Spoorzoekers:
Beste ouders van de Spoorzoekers/Fellows-kinderen, Op dinsdag 27 november willen we met de Spoorzoekers en Fellows samen Sinterklaasfeest vieren. Het idee is dat de jongens voor de jongens een cadeautje kopen t.w.v. € 3 en de meisjes doen dit voor de meisjes. Dit cadeautje gelieve inpakken en voorzien van een sticker aan de buitenkant, met daarop aangeven of het voor een jongen (j) of meisje (m) bestemd is. Zo krijgt iedereen iets leuks. Groetjes namens de leiding: Renate Treffers en Ellen Nieuwkoop van de Spoorzoekers en Margriet Haverhals en Martin Lam van de Fellows.

Sprang bouwt aan verandering:
Kerststuk maken:
Op D.V. donderdag 13 december willen we o.l.v. Erica Broeks en Truus Verduijn een kerststuk maken. Aanvang 19.30 uur in het Jeugdcentrum. De kosten bedragen €15,-. De opbrengst is voor ons Zambia project. Graag een waterdichte bloempot meebrengen van aardewerk, zink of metaal, géén plastic, ongeveer 13 cm doorsnee en 15 cm hoog.
Mocht u een allesknipper, draadtang, snoeischaar of mesje hebben dan graag meenemen.
Aanmelden kan tot 29 november bij Teanne Roubos: trouwbos@home.nl telefoonnummer 0416-344194 of bij Elly van Selst: elly.vanselst@gmail.com telefoonnummer 06-23006271. Tot dan!
Kerstmarkt Besoyen:
Op zaterdag 8 december zal er samen met de Vrouwenvereniging Lydia van Besoyen een kerstmarkt worden gehouden. Onderdeel hiervan zal een kerstrommelmarkt zijn. Daarvoor roepen we u op om oude, niet meer gebruikte, kerstspullen te verzamelen en in te komen leveren. Dat kan op zaterdag 24 november en 1 december van 10:00 tot 12:00 uur in gemeentecentrum de Rank, naast de kerk van Besoyen. We nodigen u ook van harte uit om een kijkje te komen nemen op 8 december van 14:00 tot 17:00 uur in de Rank. Er zijn diverse mooie kerststukjes te koop, andere geschenkartikelen en kerstkaarten. Ook kunt u een kopje koffie drinken met heerlijke appeltaart, cake, of een kom erwtensoep, dit onder het genot van live gespeelde kerstmuziek. Een gedeelte van de opbrengst gaat naast de kerk van Besoyen ook naar de actiegroep Zambia.
Zangavond liederen Joh. de Heer.
Zaterdag 24 november is het zover! De Joh. de Heer zangavond in onze kerk. Op deze avond worden de door u opgegeven liederen uit de bundel van Joh. de Heer gezongen. Dat is ook het bijzondere van de avond. De invulling van de avond is mede door u bepaald. De avond begint om 20.00 uur en de kosten bedragen € 5,- per persoon incl. 1 consumptie. De opbrengst is bestemd voor het bekostigen van de bouwmaterialen die nodig zijn om klaslokalen in Zambia te bouwen. Muzikale begeleiding zal zijn met orgel, piano, fluit en viool en cornet. Voor vervoer binnen Sprang-Capelle en Landgoed Driessen kunt u contact opnemen met Herwald Spuijbroek 0416-280649. Iedereen jong, oud, groot of klein is welkom op deze zangavond! Kom er op uit om deze prachtige liederen mee te zingen!

Kopij Voetius:
Voor de editie van 29 november 2018 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 26 november om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk