Diensten zondag 31 oktober
09:30 uur: Ds. J.P. Lensen, Poederoijen
18:30 uur: Ds. L.L. van den Dool, Broek op Langendijk
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 119: 4, nm. Psalm 119: 17.
Kinderoppas: Sanne Bogers, Sifra Spuijbroek, Carlijn van den Berg
Kindernevendienst: groep 1-6
Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum
Alle diensten zijn te volgen via deze link.

Diensten woensdag 3 november | Dankdag voor gewas en arbeid
14:00 uur: ds. E. van Wijk en ds. A. de Wit (Besoyen)
19:30 uur: ds. E. van Wijk.
Zingen voor de dienst: avond: Psalm 119: 25.
Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Dankdagcollecte voor Kerk en Eredienst

Diensten zondag 7 november, missionaire dienst
09:30 uur: Ds. J.A. Haasnoot, Ede
18:30 uur: Ds. F. Maaijen, Zwijndrecht
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 119: 32, nm. Psalm 119: 45.
Kinderoppas: Arianne Bossers, Marga Schouten, André Faro
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e collecte: Dorcas voedselactie: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Verwarming
Alle diensten zijn te volgen via deze link.

Bij de diensten:
Dankdag:
Er is veel gebeurd in de afgelopen periode. Daarom willen we op deze dankdag niet zomaar verder gaan waar we gebleven waren. We willen elkaar helpen om dánkend door te gaan, om ons te richten op God. Hem te danken voor Zijn zorg en voor Hem te leven. We staan stil bij het thema “dankend doorgaan” en dat naar aanleiding van Genesis 8: 15-9: 17.
Missionaire dienst:
Zondagochtend 7 november is er een missionaire dienst. We staan stil bij de bemoediging van Paulus aan zijn jonge medewerker Timotheüs in 2 Tim. 1:1-10 om het evangelie met vrijmoedigheid te delen. We hebben kracht, liefde en bezonnenheid van God nodig (vers 7). Wat betekent dit voor ons? Hoe kunnen wij in deze tijd getuige van Jezus zijn in onze omgeving? In de preek gaan we op zoek naar antwoorden en na de dienst kunnen we hier dieper op in gaan tijdens de preekbespreking in het Jeugdcentrum. De voorganger is ds. J.A. Haasnoot, werkzaam bij de GZB als regiocoördinator oostelijk Afrika en hij is jarenlang zendingswerker geweest in Ethiopië en Zuid-Soedan. Voor het koffiedrinken na de dienst en de preekbespreking kunt u zich opgeven bij het Missionair Team. U kunt een mail sturen naar mt@hervormd-sprang.nl of even bellen/appen met Marga Schouten (06-27618965) of Margreet Broeders (06-46298948).

Oppasdienst:
Twee weken geleden is er een belangrijke informatie email verstuurd naar alle huidige oppassers. Tot op heden heeft slechts de helft van de huidige oppassers een leesbevestiging teruggestuurd. Hierbij nogmaals het verzoek om te reageren als je deze email wel hebt gehad. Mocht je deze email Niet hebben ontvangen neem dan z.s.m. contact met ons op via oppas@hervormd-sprang.nl. Bedankt!

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen, Zondag 31 oktober is het Bijbelzondag! Meer info op nbv21.nl/bijbelzondag
Deze zondag is de laatste van een blok met vijf teksten over de terugkeer van de Judeeërs uit Babylonië en de herbouw van de tempel en Jeruzalem. Zondag 7 november is de eerste van een blok met drie teksten uit de Openbaring van Johannes. Op deze zondag staat Openbaring 1:1-11 centraal: Johannes ziet in een visioen wat er zal gaangebeuren. Dat schrijft hij op, en zo geeft hij de plannen van God en Jezus door. Groetjes, Leiding KND

Vanuit de Diaconie:
Dorcas voedselactie 2021: 
In de week rond dankdag wordt in het hele land weer de voedselactie van Dorcas gehouden. Ook in Sprang wordt al jaren enthousiast mee gedaan met de actie. Net als vorig jaar wordt de actie op een andere manier ingevuld. Dit betekent dat we geen actie meer in de supermarkt hebben. Toch willen we meedoen met deze actie. Hulp aan minderbedeelden blijft belangrijk en daarom steunen we Dorcas! U kunt op 2 manieren deze actie ondersteunen: door te geven aan de collecte op zondag 7 november of een bedrag over te maken op de rekening van de diaconie NL74RABO00334202523 onder vermelding van Dorcas voedselactie. We hopen dat, net als in de voorgaande jaren, veel van u deze actie een warm hart toedragen en een bijdrage zullen geven. Mogen wij op uw hulp en bijdrage rekenen? Ook vragen wij u voorbede voor Dorcas en vooral voor de mensen die zij ondersteunen.
Giften:
Ouderling Wil Timmermans ontving € 20 voor het CVK. Hartelijk hiervoor.

Collectemunten:
Maandagavond dd. 1 november worden er weer collectemunten uitgereikt. Dit vindt plaats in CVK-kamer onder de toren.

Seniorenmiddag:
Op D.V. donderdagmiddag 11 november is er weer een seniorenmiddag. Deze middag begint Arjan Noorland met ons en verzorgt de meditatie, we zingen en bidden samen. Daarna verzorgt Elly Raamstijn een creatieve middag voor en met iedereen. We heten iedereen weer van harte welkom. En na het grote succes van de eerste middag, hopen we iedereen weer opnieuw te ontmoeten in het jeugdcentrum voor een gezellige en zinvolle middag met elkaar. Voor vervoer kunt u contact opnemen met Petra van Baardwijk, telefoon 0416 276493. Tot dan, het seniorenteam!

Workshop bloemschikken:
Donderdag 11 november organiseert de Zendingscommissie in samenwerking met Erica Broeks, Truus Verduijn en Willemien Verduijn een workshop bloemschikken. De opbrengst van deze workshop is voor ons zendingsechtpaar Kees en Esther van der Knijff. Tijdens deze workshop maakt u een bloemstuk of krans. Dat blijft nog een verrassing. U hoeft zelf alleen een scherp mesje, een tangetje (om ijzerdraad mee te knippen) en, als u dit heeft, een snoeitang mee te nemen. De avond begint om 20.00 uur in het Jeugdcentrum. De kosten van deze avond zijn € 20,-. Voor koffie/thee/fris en iets lekkers wordt gezorgd. Introducés zijn van harte welkom! Bent u enthousiast geworden? Meld u dan snel aan! Aanmelden kan via de website of telefonisch bij Lia Visser, tel. 272554. Wanneer u vervoer nodig heeft, kunt u eveneens contact opnemen met Lia Visser. Aanmelden kan t/m 6 november a.s. Bij afmelding na 6 november, dient het bedrag van € 20,- toch betaald te worden. Dit i.v.m. inkoop van materiaal. Het bloemstuk/krans wordt dan thuisbezorgd. Bij minder dan 20 deelnemers kan deze avond niet doorgaan. We hopen op een gezellige avond! Een hartelijke groet, de Zendingscommissie

Fellows/Spoorzoekers:
Op dinsdag 2 en 16 november verwachten we jullie weer om 18.45 uur in het jeugdcentrum!

Verlof en vervanging:
Gedurende de herfstvakantie heeft Ds. Van Wijk verlof. Maandag 1 november pakt hij het werk weer op. DV. in de tussentijd is Arjan Noorland beschikbaar voor het pastoraat.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 11 november 2021 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 8 november om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk, in het bijzonder onze zieken, rouwdragenden en allen die een moeilijke weg te gaan hebben. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland.