Diensten zondag 3 november:
09:30 uur: ds. J.P. Ouwehand, Beekbergen, missionaire dienst.
18:30 uur: ds. M.M.J. Verheuvel, Schoonhoven
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 139:1, n.m. (“Een vaste Burcht”) OTH143:1,2
– Kinderoppas: Willy Verduijn, Judith Schalkwijk, Minke Treffers, André Faro
– Kindernevendienst: groep 1-4
– Kerkauto: mevr. E. Timmermans (tel. 275576)
– Collectes: GZB najaarszendingscollecte, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Onderhoud geluidsinstallatie

Diensten woensdag 6 november: Dankdag voor gewas en arbeid.
14:00 uur: ds. E. van Wijk en ds. A. de Wit (Besoyen)
19:30 uur: ds. E. van Wijk
– Zingen voor de dienst: middag: Orde van dienst, avond: Psalm 136:3,25
– Kerkauto: Herwald Spuijbroek (tel. 280649)
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Dankdagcollecte voor Kerk en Eredienst

Diensten zondag 10 november:
09:30 uur: prop. C.B. Westerink, Rotterdam
18:30 uur: ds. M.W. Westerink, Langerak
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 89:8 , n.m. Psalm 91:1
– Kinderoppas: Corina Lam, Thijs Roubos, Renske Nieuwkoop, Renée de Rooij
– Kindernevendienst: groep 1-6
– Kerkauto: dhr. Heijkoop (tel. 2281372)
– Collectes: 1e collecte: Dorcas, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Restauratiefonds

Bij de diensten:
Komende 2 weken hebben we 6 diensten. Afgelopen zondagmorgen waren we met velen! Wat is dat bemoedigend voor iedereen. Ook de komende weken bemoedigende en zegenrijke diensten toegewenst! We hebben deze diensten nodig om de werkelijkheid te zien, en niet slechts wat voor ogen is. Oftewel, om oog te krijgen voor God, steeds opnieuw, om daar dan ook naar te leven, op te hopen, en op te vertrouwen.
Van de kindernevendienst:
Op zondag 3 november staat Romeinen 3:21-31 centraal: Paulus schrijft dat God mensen wil redden, door Jezus Christus. Mensen worden niet gered door zich aan de wet te houden, maar door te geloven. Voor de groep van 1-4 richten we ons op God die de mensen wil redden, door Jezus. Op D.V. zondag 10 november staat Romeinen 8:31-39 centraal: God houdt van ons, en niets en niemand kan Zijn liefde voor ons (die Hij heeft laten zien in het geven van Jezus) veranderen.
Missionaire dienst:
Zondagochtend 3 november wordt er een missionaire dienst gehouden. De voorganger is ds. J.P. Ouwehand, directeur van de GZB. Het thema van de dienst is ‘Naar binnen-naar buiten’ n.a.v. Kolossenzen 4: 1-7. Na de dienst is het koffiedrinken in het Jeugdcentrum en kunnen we met elkaar over het thema in gesprek gaan. Van harte welkom!
Doopdienst:
D.V. zondagmorgen 17 november is er een doopdienst. Er zijn meerdere kinderen in onze gemeente geboren. Daar zijn we erg dankbaar voor! Als u in deze dienst uw kind ten doop wilt houden, dan verzoeken wij u dit uiterlijk 5 november kenbaar te maken bij uw wijkouderling of bij de predikant.

Vanuit de diaconie:
GZB najaarszendingscollecte:
Op DV zondag 3 november as, wordt de GZB najaarszendingscollecte gehouden. De opbrengst is voor Hans en Gerrie Kasbergen. Zij verblijven in Mzuzu, Malawi. Afgelopen zomer waren ze terug in Nederland, er was onzekerheid over hun werkzaamheden in Malawi. Na gesprekken zijn Hans en Gerrie weer terug in Malawi, waar Hans werkt aan goed sanitair en schoon drinkwater voor iedereen. Voor het werk van Gerrie zijn ook afspraken gemaakt in de hoop dat Gerrie weer aan het werk kan met de kinderen en juffen opgeleid mogen worden. Hans en Gerrie vragen gebed zodat Gerrie haar werk weer snel op mag pakken. Ondertussen is er veel dankbaarheid, er komen veel kinderen naar de sing-in, op die manier kan de blijde boodschap van het evangelie doorgegeven worden. Wilt u Hans en Gerrie in u gebeden blijven gedenken? U kunt Hans en Gerrie volgen via www.liefdevoormalawi.blogspot.com. Mocht u as zondag niet in de kerk zijn en wilt u toch een bedrag geven dan kunt u dit overmaken op het rekeningnummer van de diaconie NL74RABO0334202523 ovv GZB collecte Hans en Gerrie. De zendingscommissie
Giften:
Bezoekzuster Miriam Treffers ontving op bezoek € 10 voor de Diaconie en € 20 voor het Jeugdwerk. Hartelijk dank.
Dorcas Voedselactie:
Woensdag 6 november is het dankdag voor Gewas en Arbeid. Later deze week wordt in onze gemeente de Dorcas Voedselactie gehouden. Op deze wijze willen we meeleven met en zorgen voor onze medemensen in Oost-Europa. Afgelopen jaren gingen er vanuit onze gemeente ook veel voedselpakketten naar Oost-Europa. De diaconie roept u op deze actie te steunen. Dit kan door een voedselpakket samen te stellen en/of een gift voor de transportkosten te geven. Laten we degenen die het minimaal noodzakelijke vaak ontbreekt, niet vergeten. Het is niet verplicht alle producten van het voedsellijstje te kopen. Alle bijdragen, klein of groot, zijn van harte welkom. Jumbo Sprang-Capelle doet mee aan de actie. Het voedselpakket (€ 20,-) kunt u bij de kassa afrekenen. De doos wordt door Jumbo bij de diaconie afgeleverd. U hoeft dan niet zelf het pakket naar het Jeugdcentrum te brengen. U kunt natuurlijk ook de producten van het voedsellijstje los kopen. Zaterdag 9 november tussen 10.00 en 13.00 uur kunt u het voedselpakket afgeven in het Jeugdcentrum.
Tijdens de kinderdienst op dankdag kunnen de kinderen producten inleveren in de kerk.
Doet u ook mee?

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Collectemunten:
Maandag 4 november is er D.V. weer gelegenheid om collectemunten af te halen in de kamer van de kerkrentmeesters achter in de kerk tussen 19.30 – 20.00 uur.
Giften:
Ds. Van Wijk ontving op bezoek € 20 voor het CVK. Bezoek broeder H.J.Schalkwijk ontving € 10 voor het CVK. Mevr. N. Maijers ontving via de HVD € 5 voor het Jeugdcentrum en Mevr. S. Dank-Paans ontving via de HVD € 5 voor het CVK. Hartelijk dank.

Rond kring en vereniging:
Mannenvereniging Troffel en Zwaard:
Onze volgende Bijbelstudieavond zal zijn op woensdag 13 november om 20.00 uur in het jeugdcentrum. We behandelen Johannes 9 met als thema ‘Een getuigenis’ en de vragen die we behandelen staan in het septembernummer van de Hervormde Vaan. Allen weer hartelijk welkom.

Vanuit het jeugdwerk:
Spoorzoekers/Fellows:
Dinsdag 5 november verwachten we jullie weer om 18.45 uur in het jeugdcentrum. Alle kinderen uit groep 5 t/m 8 zijn van harte welkom!

Workshop bloemschikken:
Op DV woensdag 11 december as zal er weer een workshop bloemschikken zijn in het Jeugdcentrum o.l.v. Truus Verduijn en Erika Broeks. Zet de datum alvast in uw/jou agenda. Nadere informatie volgt. De zendingscommissie

Contactmiddag voor senioren:
Donderdag 14 november is er weer een contactmiddag voor senioren. Greet Zijlstra, die betrokken is bij de dijksynagoge in Sliedrecht, zal iets komen vertellen over de Joodse feesten. Iedereen is van harte welkom om 14.30 in het Jeugdcentrum. Voor vervoer kunt u zich melden bij Petra van Baardwijk, tel. 276493. Laat u dit uiterlijk dinsdagavond 21.00 uur weten? Iedereen, ook zij die nog niet eerder kwamen, zijn van harte welkom!

Kopij Voetius:
Voor de editie van 14 november 2019 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 11 november om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk