Diensten zondag 17 november:
09:30 uur: ds. E. van Wijk, bediening Heilige Doop
18:30 uur: ds. F. Maaijen, Zwijndrecht
– Zingen voor de dienst: v.m. OTH380 (er is een boekje), n.m. Psalm 89:8
– Kinderoppas: Arianne Bossers, Mariska Lambooij, Rick Mewis, Gerdine van Mourik
– Kindernevendienst: groep 1-4
– Kerkauto:J. Quirijns (tel. 274814)
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum

Bij de diensten:
D.V. aankomende zondagmorgen wordt de doop bediend aan twee kinderen uit onze gemeente. We bidden voor hen als gezinnen, en voor de grootouders, en allen om hen heen, voor een zegenrijke dienst. Bovenal zien we er met hen naar uit dat de Heere het teken wil geven van Zijn verbondenheid met hen. Dat schept verwachting en hoop voor de toekomst, en blijft ons herinneren aan de roeping om te leven als kinderen van Hem, of we nu jong of oud zijn.
Van de kindernevendienst:
Meester en slaaf; Op deze zondag staat Filemon 1:1-25 centraal: Paulus vraagt aan Filemon om de slaaf Onesimus hartelijk te ontvangen en hem niet te straffen. Voor de groep 1-4 richten we ons erop dat je vrienden bent door het geloof in Jezus Christus.

Vanuit de kerkenraad:
Vanuit de diaconie:
Collecte-opbrengsten oktober:
Shaare Zedek ziekenhuis 6 Okt. : € 476,86 . Diaconie Collecten 13,20 en 27 Okt. : € 1045,66 . Senioren middag 10 Okt. € 44,50 . Hartelijk dank voor deze gaven.

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Giften: Voor het CvK werden de volgende giften ontvangen; Ds. Van Wijk ontving 2x € 20 , 1x € 50 en € 150 voor de dankstond collecte. Bezoekbroeder Henk Spuijbroek ontving € 10 , bezoekzuster Miriam Treffers ontving € 20 en bezoekzuster Truus Verduijn ontving € 10 .
Opbrengst collecten en giften tot en met 4 november 2019:
Kerk en eredienst € 2.012; Jeugdcentrum € 419; Orgelfonds € 586; Verwarming € 365; Kerktelefoon 130; Bijstand pastoraat € 303 en Geluidsinstallatie € 313. De dankdagcollecte heeft, inclusief de via de bank ontvangen giften, het mooie bedrag opgebracht van € 5.565. Het college dankt u allen hartelijk voor uw gaven.

Rond kring en vereniging:
Vrouwenvereniging Tabitha:
Op 20 november komt de vrouwenvereniging weer bij elkaar. We gaan dan verder met Bijbelstudie nr. 5 “Maatwerk in de gemeente” uit het oktober nr. van de Hervormde Vrouw. Dames die de contributie per half jaar betalen worden verzocht dit op deze avond te doen. We beginnen om 19.30uur in het Jeugdcentrum. Allen van harte welkom.

Centrale Bijbelkring:
Op 19 november hopen we als centrale Bijbelkring weer bij elkaar te komen. We behandelen het derde hoofdstuk uit het boekje ‘Aan tafel’, we staan dus stil bij Lukas 11:37-44. Iedereen is van harte welkom om 20:00u in het Jeugdcentrum.

Vanuit het jeugdwerk:
Hi watchers, Zaterdag 16 November staat er een boys en girls only avond op de planning.
Lekker even een avondje typische mannen en vrouwen dingen doen! Jongens jullie zijn vanaf 20 uur welkom bij het jeugdcentrum en meiden vanaf 20 uur aan de vondelstraat 41 te Waalwijk! Tot dan!

CRUX nodigt uit voor ‘Samen eten’
U bent van harte uitgenodigd om op Deo volente zaterdagmiddag 23 november mee te doen met een activiteit van CRUX. CRUX is het missionaire project en de pioniersplek vanuit de Bethelgemeente in Den Bosch in samenwerking met de IZB. Het werkterrein is de nieuwbouwwijk De Groote Wielen in Rosmalen. Op die zaterdagmiddag staan er heerlijke Arabische gerechten voor ons klaar. Bereid door nieuwkomers uit o.a. Syrië en Irak. We kunnen ervan genieten van 14.00 tot 18.00 uur in wijkcentrum Windkracht 5, Deltalaan 140 in De Groote Wielen. Een goede gelegenheid om elkaar te ontmoeten. In navolging van Jezus Christus, Die met velen aan tafel ging en zo in gesprek ging met de mens. Wees van harte welkom. Kosten zijn € 7,= per persoon. En € 5,= voor kinderen tot en met 12 jaar. Opgave hiervoor tot uiterlijk 15 november bij ds. W. Stijf, predikant/pionier CRUX, telefoon 073-6909264 of middels het mailadres van CRUX: cruxwijkpastor@gmail.com.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 21 november 2019 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 18 november om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk