Diensten zondag 26 november
09:30 uur: Ds. E.E. Bouter, Hendrik Ido Ambacht, Eeuwigheidszondag
18:30 uur: Ds. M. Zijlstra, Ede
Zingen voor de dienst: vm. Lied 213 (OTH 2015), nm. Psalm 27: 1.
Kinderoppas: Evelien Heurter, André Faro, Menno Boogaarts
Kindernevendienst: groep 1-6
Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Tientjescollecte

Bij de diensten
Eeuwigheidszondag:
Zondagmorgen staan we stil bij allen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. Ze zijn de weg gegaan van alle vlees. Vele tranen zijn gevloeid, vele gebeden zijn opgezonden naar God in de hoge. Vaak leek Hij van ver, was de weg donker en doolde we verweesd in het rond. Totdat we in de stilte Zijn stem hoorde: Mijn lieve kind, je hoeft ziet bang te zijn, IK BEN BIJ JE.
Koffiedrinken:
Zondag 26 november is het koffiedrinken na de dienst. U bent van harte welkom om na de dienst in het Jeugdcentrum elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of fris met iets lekkers.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen. Op deze zondag staat Filippenzen 4:4-9 centraal: over blijdschap omdat je bij God hoort, over bidden en danken, en dat God je zijn vrede wil geven. Groetjes leiding KND

Van de kerkenraad:
We zijn blij dat we zondag jl. konden afkondigen dat Simon Bogers aan de Jan de Rooijstraat 14 zijn benoeming tot diaken heeft aanvaard. Met de overige vacatures zijn we nog bezig. Donderdagavond vergadert de kerkenraad. Zondag, Eeuwigheidszondag, is er veel te doen. In de morgendienst hopen we stil te staan bij de gemeenteleden die het afgelopen (kerkelijk) jaar zijn overleden. Daar zullen ook familieleden bij zijn, die uitgenodigd zijn om na de dienst in het jeugdcentrum koffie te komen drinken. Zowel bij dat koffiedrinken als bij de broodmaaltijd om 17.00uur bent u hartelijk welkom. Denk u er om dat u zich voor het broodje, samen met ds. Zijlstra, uiterlijk vrijdag 24 november opgeeft bij j.a.verwoerd@hervormd-sprang.nl of een telefoontje of appje naar (06-18640298). Ds. Zijlstra zal in de avonddienst voorgaan. Tenslotte nodigen we u van harte uit voor de gemeenteavond op woensdagavond 29 november, inloop 19.45uur, aanvang 20.00uur, in het jeugdcentrum. Onderwerpen: het beleidsplan en de financiën van onze gemeente. Hartelijke groeten van ds. Bouter en de kerkenraad.

Van de diaconie:
Collecte:
Voor komende zondag staat er een reguliere diaconiecollecte op het rooster.
Ontvangen:
Bezoekzuster Truus Verduijn ontving € 20,- voor de Alpha cursus. Hartelijk dank!
Verantwoording collecten en giften oktober 2023:
Via Appostel, de link digitaal collecteren, de bankrekening en de collectezak is € 3.953,35 ontvangen. Deze opbrengst is als volgt verdeeld, waarbij rekening is gehouden met de aangegeven bestemmingen: Zondag 1 oktober Shaare Zedek ziekenhuis Jeruzalem € 454,85; Zondag 8 oktober diaconie € 385,00; Zondag 15 oktober diaconie; WMO voorziening € 424,90; Zondag 22 oktober IZB; CRUX Rosmalen € 512,85; Zondag 29 oktober Kerk in Actie; noodhulp Afghanistan € 675,10; Dorcas voedselactie € 677,50; Hospice Francinus de Wind € 25,00; IZB; CRUX Rosmalen zendingsbussen € 43,15; Kerk in Actie; noodhulp Marokko en Libië € 730,00; Stichting Hulp Haïti Driel (regiocollecte) € 25,00. Ook voor deze gaven heel hartelijk dank!

Verjaardagfonds:
Het verjaardagfonds heeft over de maanden september en oktober het mooie bedrag van € 643,70 opgebracht (via bank en envelop). Iedereen hier voor hartelijke dank.

Koningsdagcommissie:
Voor de opslag van ingeleverde spullen voor de rommelmarkt, zijn wij op zoek naar een loods die we daarvoor kunnen gebruiken. We hebben hiervoor jarenlang gebruik kunnen maken van de schuren van de Fam. Volkers. Deze schuren zullen binnenkort gesloopt worden. We zijn dus op zoek naar een mooi aantal vierkante meters, waar spullen droog kunnen staan. Mocht u zelf zoiets in bezit hebben, of iemand kennen die daar ons bij kan helpen dan horen wij dat graag. Ook als u twijfelt of de ruimte geschikt is, horen we dat graag, dan kunnen we in overleg kijken wat er mogelijk is. U kunt contact opnemen met Michel Verwoerd (06-21994482) of Joost Schouten (06-49934734). Alvast bedankt voor het meedenken!

De ZAAC:
Hoi! Deze zaterdag is het weer ZAAC. Het Honk is weer om 19.45uur geopend en om 20.00uur beginnen we. Neem gezellig je vrienden mee! Groetjes, de leiding.

Tweedehands speelgoed- en kinderkledingmarkt:
Wil je je kinderen in de decembermaand wat leuks geven, maar er niet teveel geld aan uitgeven? Dan is de tweedehands speelgoed- en kinderkledingmarkt in Sprang-Capelle iets voor jou! Op vrijdag 24 november van 15.00 tot 19.30uur is er een verkoopmarkt in het Jeugdcentrum. Voor een zachte prijs bieden we tweedehands speelgoed en kinderkleding aan. Als je wilt kun je wat je koopt ook in laten pakken. Tijdens het shoppen kun je genieten van gratis koffie/thee of limonade met wat lekkers erbij. Van harte welkom, en neem gerust iemand mee!

Voetius:
Voor de editie van 30 november 2023 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 27 november 12.00uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
We groeten jullie van harte in het bijzonder zij die een moeilijke weg gaan van vertwijfeling en onzekerheid. We bidden dat God Zijn nabijheid zal laten merken, dwars door alle moeite en zorgen heen. ‘Ik weet, aan wien ik mij vertrouwe, Al wisselen ook dag en nacht; Ik ken de rots, waar op ik bouwe, Hij feilt niet, die uw heil verwacht. Eens, aan den avond van mijn leven, Breng ik, van zorg en strijden moe’, Voor elken dag, mij hier gegeven, U hooger, reiner loflied toe. (Avondzang) Uw en jullie kerkenraad en pastoraal werker.