Diensten zondag 29 november | 1e adventszondag
9:30 uur: ds. E. van Wijk,
18:30 uur: ds. J.C. van Trigt, Ameide
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 5: 7 en 8, n.m. Psalm 5: 11 en 12.
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum

De diensten zijn ook te volgen via deze link.

Bij de diensten: Afgelopen zondag stond tot twee keer toe Psalm 77 centraal. Wonderlijk hoe dat zo kan gaan. In de morgendienst waren we met vrijwel alleen nabestaanden bijeen. Helaas konden niet alle nabestaanden aanwezig zijn. Het was vreemd om daar zonder de lijfelijke aanwezigheid van de gemeente te zijn. Tegelijk gaf het een enorme onderlinge verbondenheid. Het is moeilijk om te beschrijven wat dit deed en betekende. Op de kansel werd het als zeer indringend ervaren. We hopen van harte dat allen aanwezig en thuis bemoedigd zijn om verder te gaan op het levenspad. Dat ze zich gedragen mogen weten en hopelijk ook voelen. Dat ze mogen weten dat God in Jezus met ons op is komen lopen (kerst!) om onze voetstappen, met Hem, door de dood heen te laten gaan.
Zondagmorgen is het de 1e zondag van advent. We zien uit naar de komst van Jezus; in de kerstnacht, om dat te vieren en te gedenken; maar zeker ook Zijn komst en met Hem de komst van de nieuwe hemel en aarde. We hopen zondagmorgen stil te staan bij de relatie tussen het avondmaal en de grote maaltijd die wacht. Een leermoment dus. Het is belangrijk om hierbij stil te staan, aangezien we al zolang niet meer de gelegenheid hebben gehad om de tekenen van brood en wijn ook daadwerkelijk tot ons te nemen met de mond. Hierdoor zou de waarde van het avondmaal voor ons zomaar kunnen gaan afnemen. Daarom onderstrepen we graag opnieuw één van de belangrijke aspecten van het avondmaal van de Heere. Voor D.V. 6 december hadden we graag een vorm gevonden om ook lijfelijk de tekenen aan te bieden. Helaas is dat gegeven de huidige omstandigheden niet gelukt. De kerkenraad hoopt, zodra het mogelijk is, alsnog die gelegenheid te bieden. Voor D.V. 6 december betekent dit, dat we dan op dezelfde wijze als de twee voorgaande keren bij de tekenen stil hopen te staan.

Oproep: oppassers gevraagd
We zijn op zoek naar jongeren en volwassenen voor de oppasdienst. In de ochtenddiensten (ook in de zomervakantie) wordt er tijdens de dienst voor kinderoppas gezorgd. De oppas is vanaf 9.10 uur aanwezig in het Jeugdcentrum. Op dit moment is er een tekort aan vrijwilligers, vandaar deze oproep. Belangstelling, neem dan contact op met Corina Lam, via de email: oppas@hervormd-sprang.nl

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen; Jezus is het licht voor de wereld. Het thema van de zondagen van advent en Kerst is dit jaar: ‘Dicht bij het licht’. Deze zondag is een eerste van een blok met vijf verhalen over het licht. Alle verhalen verwijzen uiteindelijk naar het verhaal dat we met Kerst lezen uit Johannes: Jezus is het licht voor de mensen. Op deze zondag staat Johannes 8:12-19 centraal: Jezus vertelt over zichzelf dat hij het licht voor de wereld is. Op de website kunnen jullie de KND volgen en de downloads vinden.
Leiding KND

Vanuit de kerkenraad: 
Vanuit de diaconie:
Giften:
Ds. Van Wijk ontving € 10 en € 50 voor het CVK. Hartelijk dank.
Vanuit het CVK:
Opbrengst collecten en giften oktober:
Via de bank is er in oktober een totaalbedrag van € 1.715 ontvangen aan giften en voor gemiste collectes. Via de ‘collectezak’ op de website is €
1.830 ontvangen. Hiervan is € 752 bestemd voor de diaconie. Daarnaast is er € 10 contant ontvangen voor het CvK en € 20 voor de kerktelefoon.
Dankdagcollecte:
De dankdagcollecte heeft € 4.800 opgebracht. Het college dankt u allen heel hartelijk.

Vanuit het jeugdwerk:
Follow Me (Next):
In verband met de onrust en toename van het aantal besmettingen op middelbare scholen hebben we besloten om de catechisatie niet fysiek door te laten gaan. We zoeken mogelijkheden om samen met de ouders de geloofsopvoeding vorm te geven. Voor de Folow Me (12 t/m 15) willen we uiterlijk vrijdag informatie delen, met daarbij een opdracht voor de tieners en hun ouders. De mentoren zien er naar uit dat jullie uiterlijk maandagavond 8 uur jullie ervaringen en antwoorden met hun zullen delen (hoe dat kan, krijgen jullie ook te horen). Voor Follow Me Next wordt ook gezocht naar mogelijkheden.

Centrale Bijbelkring:
Op dinsdag 1 december hopen we als centrale Bijbelkring weer bij elkaar te komen. We behandelen psalm 84. Iedereen is van harte welkom om 19:30 u in het Jeugdcentrum. Arjan Noorland

Sprang weet ‘t:
Staat de gemeentequiz al in uw/jouw agenda? Nogmaals nodigen we alle gemeenteleden van harte uit voor de Gemeente Quiz op 12-12-2020! De online quiz is voor iedereen te volgen, namelijk via een Kerkdienst Gemist uitzending (zoals ook op zondag de kerkdienst te volgen is). De uitzending start om 19.30, op 12 december waarbij u dus gewoon thuis kunt meespelen (houd pen en papier bij de hand).
Daarnaast is er ook een mogelijkheid om online een antwoordformulier in te vullen. Voor online meespelen is het fijn als u/jij je aanmeldt, dit kan via deze link. Wij kijken uit naar een leuke en ontspannen avond, waarop we als gemeente digitaal verbonden zijn.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 3 december 2020 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 30 november om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl .

Ten slotte:
Advent begint weer. Wat een kostbare tijd nu er alle reden is om verwachting te hebben. Nu we alle reden hebben om te hopen dat God het hier niet bij laat! Nu we alle reden hebben om te vieren dat Hij het hier niet bij gelaten heeft! We denken aan Psalm 130: de morgen, ach wanneer! Woorden die in deze corona-crisis wel erg raak zijn. In de pastorie, maar ook bij diverse gemeenteleden, is het druk met overleg en voorbereidingen voor kerst. Het is omgeven met allerlei onzekerheden. Wat kan er wel, en wat niet? Daarnaast gaat ook de KPV-training door in de vorm van opdrachten. In januari komen er D.V. weer nieuwe cursus-weken. We hopen dat deze doorgang zullen vinden, aangezien het nu wel een erg lang traject is. December kan een mooie maand zijn. Tegelijk denken we aan hen voor wie deze maand juist extra eenzaam en moeilijk is. Iedereen, maar in het bijzonder hen, een hartelijke groet en Gods zegen toegewenst. Namens de kerkenraad en uw pastoraal werker, Ds. E. van Wijk.