Diensten zondag 3 december | 1e adventszondag
09:30 uur: Ds. J.A.H. Jongkind, Langerak, voorbereiding Heilig Avondmaal
18:30 uur: Ds. M.C. Stehouwer, Scherpenzeel
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 139: 1, nm. Psalm 27: 2.
Kinderoppas:  Willy Verduijn, Melanie Visser, Haggith Hoevenaar
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e collecte: Chris en Voorkom, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum
Bij de diensten:
Zondagmorgen mogen we ons voorbereiden op Met Maria mogen wij het loflied meezingen: ‘Mijn ziel maakt de Heere groot, en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker. (Lukas 1: 46-47) We wensen beide voorgangers Gods zegen toe bij de voorbereiding, om zo met elkaar gezegende diensten te ervaren.
Van de kindernevendienst:
Beste kinderen Op deze zondag staat Lucas 1:5-25 centraal: de priester Zacharias krijgt een bijzondere boodschap. Hij en zijn vrouw Elisabeth zijn al oud, maar toch zullen zij een kind krijgen: Johannes. Johannes zal de mensen voorbereiden op de komst van de Heer, van Jezus. Groetjes leiding KND
Van de kerkenraad:
We hebben nog wat goed te maken. Op zondag hebben nogal wat vrijwilligers zich ingespannen om de gasten na de dienst zondagmorgen in het jeugdcentrum van koffie en thee te voorzien. Familie van overledenen die herdacht werden hebben laten weten dat ze dit initiatief erg op prijs stelden. En ’s middags stond een broodmaaltijd klaar en kon ds. Zijlstra wat nader met ons kennis maken. Vrijwilligers: erg bedankt voor jullie inzet. Verder zijn we dankbaar dat wel zeven gemeenteleden gehoor hebben gegeven aan de oproep om het kinderkerstfeest op 26 december om 09:30 uur in de kerk te organiseren. Het zijn Anthe, Corina, Irma, Janneke, Linda, Marit en Sanne. Dames, succes met de voorbereidingen. Jammer vinden we het dat Nico Visser tot het besluit moest komen zijn ambt als diaken neer te leggen. Maar we begrijpen het wel. In de vergadering van de kerkenraad van DV 18 december hopen we bij zijn vertrek stil te staan en Nico te bedanken voor zijn inzet voor onze gemeente. We wensen Nico en zijn gezin van harte Gods zegen toe. Zondag a.s. hopen we in de morgendienst de voorbereiding voor het Heilig Avondmaal te hebben dat we op 10 december hopen te vieren. We wensen u allen Gods nabijheid toe
Van de diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Chris en Voorkom. Chris en Voorkom inspireert en stimuleert kinderen, tieners en hun opvoeders tot het maken van gezonde en verantwoorde keuzes. Dat doen ze door het bieden van preventie-, weerbaarheids- en leefstijlprogramma’s aan scholen, kerken en verenigingen. Ook bieden ze een luisterend oor via anonieme telefoon, chat en mail. Daarnaast bieden ze deskundigheidsbevordering aan pastorale jeugdmedewerkers, leerkrachten en jeugdzorgprofessionals. Chris en Voorkom staat in de traditie van het christelijk geloof. Daarin vindt Chris en Voorkom de wortels en inspiratie voor het werk dat ze doen. Wilt u hen financieel steunen, zodat ze het werk voor kinderen en jongeren kunnen voortzetten? Kijk voor meer informatie op https://www.chrisvoorkom.nl .
Ontvangen:
Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 20,- voor de Alpha-cursus, € 30,- voor de kerk en € 10,- voor de tientjescollecte. Heel hartelijk dank!
Tweedehands kleding- en speelgoed markt: 
De tweedehands kleding- en speelgoedmarkt heeft het mooie bedrag van € 477,15 opgeleverd. Alle bezoekers hiervoor hartelijk dank.
Mannenvereniging ‘Troffel en Zwaard’:
Op woensdag 6 december is weer onze Bijbelstudieavond die wordt gehouden in het Jeugdcentrum om 19.30 uur. We vervolgen het leven van Abram en lezen Genesis 16, de vragen staan in het novembernummer van MANKracht. Iedereen van harte welkom.
Spoorzoekers/Fellows:
We verwachten jullie dinsdag 12 december om 18.45 uur weer in het Jeugdcentrum.
Kerstkaartenactie:
In december willen we weer huis-aan-huis kerstkaarten bezorgen in Sprang, Landgoed Driessen en Vrijhoeve. We willen de kaarten bezorgen tussen 11 t/m 16 december. Wil je meehelpen en een paar straten voor je rekening nemen, geef je dan op door een app te sturen naar Margreet Broeders, 06-46298948 of door een mailtje te sturen naar mt@hervormd-sprang.nl. Je kunt aangeven in welke wijk je de kerstkaarten wilt bezorgen. Alvast hartelijk bedankt!
Voetius:
Voor de editie van 7 december 2023 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 4 december 12.00uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.
Ten slotte:
We groeten jullie van harte in het bijzonder zij die een weg gaan van verdriet en gemis. Uw en jullie kerkenraad en pastoraal werker.