Diensten zondag 9 december | 2e adventszondag:
09:30 uur: ds. E. van Wijk, Viering Heilig Avondmaal
18:30 uur: ds. A.T. Blijderveen,Veenendaal, dankzegging Heilig Avondmaal
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 27:5,7, n.m. Psalm 27:2,3
– Kinderoppas: Reneé de Rooij, Judith Schalkwijk, Renske Nieuwkoop, Renate Treffers
– Kindernevendienst: groep 1-4
– Kerkauto: Herwald Spuijbroek (tel. 280649)
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Avondmaalscollecte bestemd voor project 10-27: Albanië.

Bij de diensten:
We kijken dankbaar terug op zondag. Wat mooi om Gods trouw te zien. Fijn dat Peter en Nico opnieuw hun ambtswerk op mochten nemen. We wensen hen Gods zegen toe in dit nederige werk. We lazen in de avonddienst Lukas 15: “Hij ontvangt zondaars en eet met hen!” Zondagmorgen horen we er meer over. Het avondmaal is geen maaltijd voor mensen die zonder zonden zijn, maar voor zondaren. De vraag is niet of de Heere dat wel acceptabel vindt, maar of wij dat wel acceptabel vinden. Zegenrijke diensten toegewenst.
Gebedsuur
Komende zondag na de avonddienst is er weer de gelegenheid om samen te komen in de torenkamer van de kerk om te bidden en te danken. Wij nodigen een ieder van harte uit hierbij aanwezig te zijn om zo de verbondenheid in het gebed te ervaren of om eventueel als u dit wilt de gebedspunten persoonlijk in gebed tot God te brengen. Verder heeft u altijd de mogelijkheid om gebedspunten in te leveren in de witte bus onder de toren. Of geef deze punten door via ons e-mailadres gebedsuur@hervormd-sprang.nl Bidt u en bid jij mee? Samen bidden tot onze God. Die ons leven leidt! Tot zondagavond!
Doopdienst:
D.V. zondagmorgen 16 december is er een doopdienst, waarin Loren Arianne Christine Zwarts (Loren) en Mayra Aimee Stephanie Zwarts (Mayra), de dochters van David en Caroelien (Van Goyenstraat 7, 5161VL, S-C), en de zusjes van Celice, en eveneens Abel Arie Jacobus Schouten (Abel), de zoon van Joost en Marga (Harry van den Eerenbeemstraat 12, 5146 DE, Waalwijk), het teken van de doop zullen ontvangen. Loren en Mayra, werden al op 8 augustus geboren. Dat ze nu gedoopt mogen worden, met Caroelien er bij, is nog steeds een wonder. Tegelijk betekent dit niet dat er geen gevolgen meer zijn van de hersenvliesontsteking. Het zal dan ook ongetwijfeld een bewogen dienst worden, voor hen als gezin, met hun geliefden. We wensen David en Caroelien, samen met hun ouders en geliefden, een bemoedigende en rijke dienst toe. Dat geldt niet minder voor Joost en Marga, en hun ouders en geliefden. Ook hen wensen we een mooie en zegenrijke dienst toe. We zien er met hen allen naar uit om Gods genade en verbondenheid niet alleen te horen maar ook te zien.

Vanuit de kerkenraad:
Vanuit de diaconie:
Toelichting collecte Zondag 25 december – Project 10 27: Hulp aan ex-gevangenen in Albanië (WD) Na een verblijf in de gevangenis valt het niet mee om je leven weer op te pakken. De organisatie Prison Fellowship Albania helpt ex-gevangen bij het vinden van een baan en brengt hen in contact met een plaatselijke gemeente.
Collecte-opbrengsten:
4 Nov. IZB Missionair werk Amsterdam €413,74 ; 7 Nov. Dankdag, voor de Diaconie €293,47 ; 8 Nov. Contactmiddag Senioren €23,30 ; 11 Nov. Collecte voor Dorcas €597,90 . Het totaal bedrag dat naar Dorcas overgemaakt is bedraagt €1417, 90 .
18 Nov. De Schuilplaats €401,30 ; 25 Nov. Diaconie €383,21 . De Gift in de envelop voor dankdag geven wij door aan het CVK. Bedankt voor Uw reactie middels het briefje in de collecte zak. Namens de Diaconie voor al deze gaven Hartelijk dank.

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Verjaardagsfonds. Het verjaardagsfonds heeft over de maanden september en oktober 2018
het mooie bedrag van €720,15 opgebracht. Namens het CvK hartelijk dank.

Nieuwe website:
Zoals velen misschien al wel gezien hebben is onze website vernieuwd. Eén van de grootste veranderingen is de agenda met een overzicht van alle erediensten, catechese-avonden, jeugdwerk, enz.. Deze agenda’s zijn ook te synchroniseren met uw eigen agenda op computer, telefoon of tablet. Mocht u nog tips hebben om toe te voegen op de site dan horen wij dat graag via: webmaster@hervormd-sprang.nl Ook andere tips of opmerkingen die mogelijk de website overzichtelijker kunnen maken vernemen we graag.

Inzameling voor Koningsdag 2019:
Zaterdag 8 december is er de eerste mogelijkheid om spullen in te leveren. Dit kan van 10.00 tot 11.00 uur. Locatie: Oudestraat 84, Sprang-Capelle.
De afgelopen jaren zijn er regelmatig kapotte of vieze spullen ingeleverd, deze spullen gaan we niet meer aannemen. Daarnaast nemen we geen grote bankstellen, bedden, witgoed en oude computers/beeldschermen aan. Noteert u ook alvast de volgende inleverdata 12 januari, 9 februari, 9 maart en 13 april.

Rond kring en vereniging:
Vrouwenvereniging Tabitha:
De opbrengst van de verloting die we gehouden hebben na de erwtensoepmaaltijd heeft het mooie bedrag opgebracht van €358,- . Dat is €180,- voor de jongeren die naar Zambia gaan en €178,- voor de kas van de vrouwenvereniging. Allen die hier aan mee gewerkt hebben heel hartelijk dank. Op 12 december komt de vrouwenvereniging weer bij elkaar. We gaan dan verder met Bijbelstudie nr. 5, “Jeremia`s klacht en aanvechting”. We beginnen om 19.30 uur in het Jeugdcentrum. Allen van harte welkom.
Centrale Bijbelkring:
Dinsdagavond 11 december in het Jeugdcentrum.

Vanuit het jeugdwerk:
Spoorzoekers/Fellows: Beste jongens en meisjes, dinsdag 11 december zijn jullie van harte welkom bij de Spoorzoekers en Fellows. Om 18.45 uur gaan we beginnen en om 20.00 uur is het afgelopen. De kinderen van groep 5 en 6 gaan naar de Spoorzoekers en de kinderen van groep 7 en 8 naar de Fellows. Neem gerust je vriendjes/vriendinnetjes mee. Tot dinsdag! Namens de leiding: Renate Treffers en Ellen Nieuwkoop van de Spoorzoekers en Margriet Haverhals en Martin Lam van de Fellows.

Kerstviering:
De commissie van de contactmiddagen, de vrouwen- en de mannenvereniging, organiseren D.V. 19 december, in de middag, een kerstviering. De inloop is vanaf 14.30 uur. Het programma vangt aan om 15 uur. De broodmaaltijd vangt D.V. aan om 17.30 uur. U wordt gevraagd, voor de maaltijd en voor het vervoer, uzelf op te geven bij Petra van Baardwijk, 0416-276493. Dat kan tot en met 15 december. We zien uit naar een goede ontmoeting!

Nieuwsbron:
De laatste (Kerst)nieuwsbron van dit jaar zal op vrijdag 21 december verschijnen, kopij kan worden aangeleverd op nieuwsbron@hervormd-sprang.nl of op koos.de.jong@home.nl  Vermeerstraat 15. Uiterste inleverdatum is dinsdag 11 december 2018.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 13 december 2018 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 10 december om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk