Diensten zondag 16 december | 3e adventszondag.
09:30 uur: ds. E. van Wijk, bediening Heilige Doop
18:30 uur: ds. H.J. Lam, Werkendam
– Zingen voor de dienst: in de morgendienst is er een boekje, n.m. Psalm 28:1,5
– Kinderoppas: Eline voor de Poorte, Femke Schilders, Willeke Smit, Arinda Haverhals
– Kindernevendienst: groep 1-6
– Kerkauto: Dhr. Heijkoop (tel. 281372)
– Collectes: 1e collecte: Kerstattenties, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum

Bij de diensten:
We leven met David en Caroelien Zwarts, Van Goyenstraat 7 (5161VL, S-C), en met Joost en Marga Schouten, Harry van den Eerenbeemstraat 12 (5146 DE, Waalwijk), mee naar de doopdienst van aankomende zondagmorgen. Loren en Mayra Zwarts, en Abel Schouten, ontvangen dan het teken dat God aan hen verbonden is. We wensen hen, samen met hun familie, een zegenrijke dienst toe, en wensen hen Gods zegen toe in de opvoeding en in het voorleven.

Vanuit de kerkenraad:
Vanuit de diaconie:
Toelichting collecte:
Ieder jaar wil de diaconie gemeenteleden blij maken met een kerstattentie. Een klein, maar gemeend gebaar voor hen die een extraatje kunnen gebruiken rond die dagen. Uw gift maakt het mogelijk om deze goede gewoonte in stand te houden.
Kerstattenties:
Ook dit jaar hoopt de diaconie weer gemeenteleden blij te maken met een kerstattentie. De volgende mensen kunnen een attentie verwachten: gemeenteleden van 75 jaar en ouder en gemeenteleden die in 2017 of 2018 weduwnaar/weduwe geworden zijn. Op 20, 21 of 22 december hopen wij bij u langs te komen.
Giften:
Via dhr. H Spuijbroek werd €10,- voor de diaconie ontvangen. Hartelijk dank!

Oliebollenactie:
Op oudejaarsdag zal er weer een oliebollenactie plaatsvinden. U kunt hier uw bestelling  plaatsen of op 1 van de flyers die uitgedeeld worden of in de bus bij u thuis komen. U kunt dan uw bestelling op oudejaarsdag ophalen op één van de verkooppunten of laten bezorgen. Voor speciale wensen of vragen kunt u contact opnemen via oliebollensprang@hervormd-sprang.nl, of bellen naar 0636157898.
Medewerkers gezocht: Voor de oliebollenactie zoeken we medewerkers voor het inpakken, verkopen aan de diverse kramen en chauffeurs . Wilt u helpen dan kunt u mailen naar oliebollensprang@hervormd-sprang.nl, of bellen naar 0636157898. Heeft u voorkeur voor wat u wilt, dan horen we het graag en kunnen we daar rekening mee houden met de planning.
Namens de oliebollencommissie alvast hartelijk dank.

Verjaardag/kerstgroet:
Op DV 17 december is Gerrie Kasbergen jarig. Gerrie vindt het vast leuk om kaartjes te ontvangen uit Sprang. Het adres van Gerrie is Gerriekasbergen@gmail.com. Daarnaast vragen we u ook om een kerstwens over te brengen aan Hans en Gerrie, we hopen dat u allemaal een kaartje of mailtje stuurt zodat Hans en Gerrie de betrokkenheid uit Sprang zullen ervaren. Postadres: Hans en Gerrie Kasbergen, P.O. Box 112 Mzuzu Malawi.
De zendingscommissie.

Kerstviering:
De commissie van de contactmiddagen, de vrouwen- en de mannenvereniging, organiseren D.V. 19 december, in de middag, een kerstviering. De inloop is vanaf 14.30 uur. Het programma vangt aan om 15 uur. De broodmaaltijd vangt D.V. aan om 17.30 uur. We zien uit naar een goede ontmoeting!

Kopij Voetius:
Voor de editie van 20 december 2018 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 17 dec. om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl LET OP: Wilt u er rekening mee houden dat deze Voetius voor 3 weken verschijnt? De eerste Voetius van 2019 verschijnt op donderdag 10 januari.

Ten slotte:
De Farizeeën dachten een klacht uit te spreken, maar vertelden daarmee juist hoe onze God is: Hij ontvangt zondaars, en eet met hen. Sterker nog: Hij gaat naar buiten, en rent naar hen toe. Zo wordt de Vader getekend in Lukas 15, en zo wordt Hij ook getekend in het Kerstevangelie. God komt naar ons toe, om ons naar Hem toe te halen. Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk