Diensten zondag 20 november: kerkdienst digitaal volgen
09:30 uur: Ds. E. van Wijk
18:30 uur: Ds. A.L. Molenaar, Bruinisse
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 150: 1, nm. Psalm 150: 2.
Kinderoppas: Janneke Verwoerd, Stefan Mewis, Diede Treffers
Kindernevendienst: groep 1-6
Collectes: 1e collecte: Diaconie: 2e collecte Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bijstand Pastoraat

Bij de diensten:
Zondagmorgen zullen de namen afgelezen worden die in het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn. Voor betrokkenen een dienst met veel emoties. Wat is het dan goed om niet alleen te staan, maar je omringd te weten door een gemeente. Veel mensen in de gemeente hebben gelijksoortige ervaringen. Zo steunen we elkaar en zoeken we samen steun bij de HEERE. Paulus wijst ons op de troost die er, door het geloof, mag zijn in Jezus Christus: “Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem.” (1 Thess. 4: 14)

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen, Zondag lezen we twee stukken uit het Bijbelboek Klaagliederen. De dichter van deze tekst voelt zich ellendig: hij is verdrietig en bang. Toch zegt hij ook dat hij vertrouwt op God, op Gods liefde en trouw. Groetjes, Leiding KND

Vanuit de diaconie:
Verantwoording giften:
Bezoekbroeder Henk Spuijbroek ontving € 10,- voor de kerk. Bezoekzuster Teanne Roubos ontving € 10,- voor het orgelfonds en € 10,- voor de verwarming. Nel Maijers ontving tijdens een HVD-bezoek € 10,- voor de kerk. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 20,- voor het CvK en € 15,- voor de verwarming. In de collectezak troffen we een envelop aan met € 190,-, bestemd voor gemeenteleden die de energiekosten niet kunnen betalen. Voor al uw giften; hartelijk dank!

Follow me (12-15 jaar):
Inmiddels hebben we tijdens onze maandagavonden verschillende gasten mogen begroeten.
Daarnaast hebben de jongeren ook al mooie ontmoetingen bij gezinnen thuis aan tafel gehad.
Op maandagavond 28 november willen we met alle jongeren een gezamenlijke maaltijd houden. We zijn hiervoor op zoek naar gemeenteleden die op die avond een warm of koud gerecht maken en dat vervolgens naar het Jeugdcentrum kunnen brengen. Opgeven kan bij Ellen Nieuwkoop of Nelleke Ros (p.j.ros@hervormd-sprang.nl of 0416-278273).

ZAAC:
Hey! Het is weer even geleden dat wij elkaar gezien hebben. Maar komende zaterdag is het weer ZAAC, deze avond zullen we een activiteit buiten het Honk houden. Wat we gaan doen houden we nog even geheim. Maar houd vooral de groepsapp in de gaten. ’t Honk is weer open om 19:45 en om 20:00 zullen we beginnen. Neem gerust je vrienden en vriendinnen mee, tot zaterdag! Groetjes, de leiding.

Vrouwenvereniging “Tabitha”:
Woensdag 23 november komt de vrouwenvereniging weer bij elkaar. We gaan dan Bijbelstudie 4 behandelen, Psalm 139 “Waarom in Godsnaam haten?“ uit het Bijbelstudieboek “Vrouw tot Vrouw”. We beginnen om 19.30 uur in het Jeugdcentrum en eindigen om ca. 21.30 uur. Allen van harte welkom.

Wensradio 23 november:
Op D.V. woensdag 23 november is er weer een nieuwe wensradio. Wensradio is een programma waarbij u een lied kunt aanvragen voor iemand anders of voor uzelf. Dit kan een lied zijn wat u mooi vindt, als troost, als bemoediging, als felicitatie of omdat u het gewoon een mooi lied vindt. Het is fijn als u actief meewerkt aan ons programma. Stuur een email naar lied@hervormd-sprang.nl of bel naar 0416-277879. De uitzending is elke 2 weken op woensdag van 18.30 tot 19.30 en is te volgen via het kanaal van de zondagse erediensten. Wij hopen u graag te ontmoeten aan de radio of achter uw scherm. Namens het team van wensradio hartelijke groeten en graag tot dan.

Kerstevent:
Op zaterdag 17 december wordt het Kerstevent gehouden. Vanaf 16.00 uur kan er in tijdsblokken van 15 minuten vanaf het kerkplein gestart worden met een wandelroute. Deze route loopt langs verschillende taferelen uit het Bijbelse kerstverhaal. De wandeling is ongeveer 2,5 km en daarmee geschikt voor jong en oud. Het thema van de wandeling is ‘Volg het Licht’. Voor de wandeling is het nodig je op te geven. Dit kan via www.plannen.nl/a/kerstevent. Daarnaast wordt er vanaf 17.00uur in de kerk een muzikaal programma aangeboden. Diverse mensen zullen hier een bijdrage aan leveren. Op het Kerkplein zijn diverse warme en koude versnaperingen te koop die genuttigd kunnen worden bij het kampvuur. In het Jeugdcentrum is een boekenverkoop, met honderden boeken. Er is genoeg keuze voor jong en oud. De opbrengst hiervan is voor de onkosten van het event. Het deelnemen aan de wandeling is gratis en het programma in de kerk is vrij te bezoeken. Opgeven als medewerker, voor bijvoorbeeld het meespelen in één van de taferelen, meezingen in het gelegenheidskoor, een taak bij de catering of het helpen met op- en afbouwen, kan ook nog steeds via de website.

Uit de Werkkamer:
Afgelopen maandag hebben we met de catechisanten vooruit gekeken naar zondagmorgen. We hebben onder meer enkele verzen uit Openbaring 21 gelezen. Bij de vraag “waar moet zondag voor gebeden worden”, was hun antwoord: “om troost voor de nabestaanden”. Maar ook werd gezegd: “dat ze zelf ook mogen hopen op die nieuwe hemel en aarde”. Het is bijzonder om te horen hoe de tieners zich inleven in de mensen die zondag naar de kerk komen. Opnieuw mochten er gasten bij zijn. Prachtig hoe zo het thema van het jaarplan, “ontmoeting” , handen en voeten mag krijgen. Die ontmoeting was er ook maandagavond met de 22+ kring. Wat mooi dat de 20’ers er zijn! In zoveel gemeenten zijn die vertrokken. Hier houden ze elkaar vast. Dat is nodig als er veel is wat aan hen trekt, en ook genoeg is wat hen af zou kunnen stoten. We zijn dankbaar dat de HEERE hen vasthoudt! Verder is de ontmoeting is er ook iedere zondag. Zondagmorgen waren er meer dan 300 kerkgangers, waarvan zeker 260 uit onze gemeente. Nee.. we kijken niet naar hoeveelheid, zeggen we dan. Tegelijk doen velen dat wel wanneer ze zeggen “vroeger zat de kerk vol”. In dat geval zeg ik het toch maar weer: “de kerk wordt steeds weer voller”. We blijven verwachting hebben van de HEERE, die één volk wil vormen uit alle volken, talen, stammen en natiën. Inderdaad ook die mensen die zo heel anders denken dan ik! Gelukkig maar. Hij is daar volop mee bezig, ook in en door onze kerkelijke gemeente heen! Dat gaat door, zelfs wanneer onze beleving heel anders is, of wanneer wij er een potje van maken. Ik moet dan altijd weer denken aan die discipelen die aan land komen en dan zien dat Jezus allang vis heeft. Hij heeft ons niet nodig, maar Hij wil ons wel inzetten. Ons antwoord aan Hem is dan ook: “Hier ben ik!”.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 24 november 2022 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 21 november om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk, in het bijzonder de eenzamen en alleengaanden. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk.