Diensten zondag 10 december | 2e adventszondag
09:30 uur: Ds. E.E. Bouter, Hendrik Ido Ambacht: viering Heilig Avondmaal
18:30 uur: Ds. J. Tadema, Nijkerk: dankzegging Heilig Avondmaal
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 27: 3, nm. Psalm 27: 4.
Kinderoppas: Irma Boogaarts, Meinke van Zelst, Jelle Rozenbrand
Kindernevendienst: groep 1-6
Collectes: 1e collecte: Diakonie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Avondmaalscollecte voor Stichting Voedselbank Waalwijk

Bij de diensten:
Het brood dat ons voor ogen staat
en zich geduldig breken laat,
is uw gedaante, lieve Heer,
Gij daalt als manna in ons neer.

De beker die de ronde doet,
het is de omloop van uw bloed,
het spreekt van een geheimenis,
uw hartslag die ons leven is.

Uw bloed, het raakt de lippen aan,
de deurposten van ons bestaan,
de dood gaat aan ons hart voorbij,
o Lam van God, U loven wij.

Gij die een broodhuis voor ons zijt,
een wijngaard die het hart verblijdt,
Heer Jezus, die ons drenkt en voedt,
Gijzelf zijt onze overvloed.

Kinderkerstfeest:
Hallo kinderen; Vind jij het leuk om te zingen en zou je in een echt kinderkerstkoor willen zingen? Je bent van harte welkom op 10 en 17 en 24 dec na de ochtenddienst in het Jeugdcentrum. We oefenen dan met elkaar de liedjes voor het kerstfeest. Dit duurt ongeveer een half uur. Ook krijg je de liedjes mee naar huis, zodat je zelf ook thuis kunt oefenen. Dus kun je dan niet, geen probleem. Dan oefen je gewoon thuis. Laat dan wel even weten dat je mee doet. We zijn ook op zoek naar kinderen die tijdens de kerstdienst wat willen opzeggen of voorlezen of die mee willen helpen tijdens de dienst met wat praktische zaken. Als je dit wilt doen, mag je dit doorgeven bij Irma Boogaarts (06-10293326) Doe dit wel even voor 17 december. Hoe dan ook, je bent in ieder geval 26 december van harte welkom!

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen; Op deze zondag staat Lucas 1:26-38 centraal: Maria krijgt een bijzondere boodschap. Ze zal een kind krijgen: Jezus. Hij zal heel belangrijk zijn en Hij zal Zoon van God genoemd worden. Groetjes leiding KND

Van de kerkenraad:
Eind vorige maand hebben we als gemeente zowel in een kerkdienst als in het jeugdcentrum kennis gemaakt met ds. Marcel Zijlstra. Als interim predikant helpt hij de kerkenraad bij het opstellen van een beleidsplan. Mocht u n.a.v. de gemeenteavond van 29 november nog zaken te binnen zijn geschoten die u aan ds. Zijlstra wilt doorgeven, of u wilt hem wat vragen, dan kunt u mailen naar m.zijlstra@hervormd-sprang.nl of bellen naar 06 36 53 37 86. Zondag hopen we het heilig avondmaal te vieren. Het zou fijn zijn als bij de 3e tafel enkele gemeenteleden op stoelen links en rechts van ds. Bouter plaats nemen. Dan komt u in beeld en zien gemeenteleden thuis u ook. Dit vergroot de betrokkenheid thuis bij de viering. Laten we zingend vragen: ‘Geef ons uw Geest, want ons geloof is klein. Geef ons door brood en wijn weer nieuwe krachten. Ons hart omhoog! – vanwaar wij U verwachten: alles in allen, wilt Gij voor ons zijn.’
Dopen:
Op DV zondag 14 januari is er in de morgendienst de gelegenheid tot dopen. Als u uw kind wilt laten dopen, wilt u dat dan a.u.b. doorgeven aan de scriba? (scriba@hervormd-sprang.nl of tel. 2823 28). De scriba geeft dit door aan de wijkouderling die in overleg met ds. Bouter contact met u opneemt voor het doopgesprek in de week ervoor.
Gemeenteavond 2024:
Deze stond gepland op 10 januari, maar is verplaatst naar donderdag 18 januari.

Van de diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de eerste collecte bestemd voor de diaconie. De derde collecte (Avondmaalscollecte) is bestemd voor Stichting Voedselbank Waalwijk. In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armste door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om cliënten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken ze samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen ze er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: ‘oog voor voedsel, hart voor mensen’. Stichting Voedselbank Waalwijk de Rijglaars heeft tot doel mensen in de gemeente Waalwijk met financiële problemen, die leven in armoede, te voorzien van een voedselpakket. Daarnaast helpen ze de sociale contacten van cliënten te verbeteren en voedselverspilling tegen te gaan. Van harte aanbevolen!
Ontvangen:
Bezoekbroeder Henk Spuijbroek ontving €15,- voor de kerk. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving €10,- en €20,- voor de kerk. Ook ontving hij €50,- voor het orgelfonds. Heel hartelijk dank voor al uw giften!

Workshop bloemschikken vrouwenkring “Tabitha”:
In samenwerking met Erica Broeks, Truus Verduijn en Willemien Verduijn organiseert de vrouwenkring “Tabitha” een workshop bloemschikken. De opbrengst van deze workshop is ten bate van de vrouwenkring. Tijdens deze workshop maakt u een prachtig kerstbloemstuk. U hoeft zelf alleen een scherp mesje, een tangetje (om ijzerdraad mee te knippen) en als u dit hebt, een snoeischaar mee te nemen. U wordt van harte uitgenodigd om aan deze activiteit deel te nemen op D.V. donderdag 14 december a.s. De avond begint om 20.00 uur in het Jeugdcentrum, Kerkstraat 28 Sprang-Capelle (inloop 19.45 uur). De kosten voor deze avond zijn €20,-. Voor koffie/thee/fris en iets lekkers wordt gezorgd. Bent u enthousiast geworden? Meld u dan snel aan! Introducés zijn van harte welkom. U kunt zich opgeven tot uiterlijk maandag 11 december bij Truus Verduijn via de mail, familie.verduyn@home.nl Vermeld tenminste u naam, adres en telnr. Of bij Jenny Bogers telnr. (0416-276266). Bij afmelding na 11 december, dient het bedrag van €20,- toch betaald te worden. Dit i.v.m. inkoop van materiaal. Het bloemstuk wordt dan voor u gemaakt en thuisbezorgd. Ook kunt op deze avond kerstkaarten en kaarten kopen.

Kerstviering Senioren:
Woensdagmiddag 20 december is er een kerstviering voor de senioren, de mannen vereniging en de vrouwenkring. Het is in het Jeugdcentrum en we beginnen om 15.00 uur!! Aansluitend is er een broodmaaltijd met elkaar. Wilt u zich hiervoor opgeven als u komen wilt, zowel voor de middag als voor de maaltijd, dit i.v.m. de boodschappen. Dat kan vanaf nu, bij Petra op nummer 0416-276493. Verdere informatie volgt in volgende Voetius. Hartelijk welkom allen, geef u snel op. De voorbereidings- commissie.

Kerstkaartenactie:
In december willen we weer huis-aan-huis kerstkaarten bezorgen in Sprang, Landgoed Driessen en Vrijhoeve. We willen de kaarten bezorgen tussen 11 t/m 16 december. Wil je meehelpen en een paar straten voor je rekening nemen, geef je dan op door een app te sturen naar Margreet Broeders, 06-46298948 of door een mailtje te sturen naar mt@hervormd-sprang.nl. Je kunt aangeven in welke wijk je de kerstkaarten wilt bezorgen. Alvast hartelijk bedankt!

Oliebollenactie 2023:
Ook dit jaar vindt in onze gemeente weer de traditionele oliebollenactie plaats. Dit keer niet op oudejaarsdag, maar op zaterdag 30 december 2023. Binnenkort wordt onze webshop weer geopend voor bestellingen. Dit jaar hebben we ook heerlijke worstenbroodjes in het assortiment. Houd komende periode Voetius, de Nieuwsbron en andere nieuwskanalen in de gaten voor meer informatie. Ook dit jaar zoeken we weer hulp in de vorm van inpakkers (vroeg in de ochtend), bezorgers (loop van de ochtend) en verkopers (ochtend en/of middag). Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via oliebollensprang@hervormd-sprang.nl en daarbij aangeven welke activiteit ze willen uitvoeren. Bezorgers dienen de beschikking te hebben over een auto. Vele handen maken licht werk, dus we hopen op veel aanmeldingen. Namens de Oliebollen Commissie hartelijk dank voor uw hulp!

Voetius:
Voor de editie van 14 december 2023 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 11 december 12.00uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl. (Alvast ter informatie: de Voetius van donderdag 21 december is voor 3 weken!)

Ten slotte:
In deze donkere dagen voor Kerst kijken we met reikhalzend verlangen uit naar de komst van Jezus in ons hart. In alle onrust is Hij Degene Die echte vrede geeft. Hij is de Vredevorst. We groeten jullie van harte in het bijzonder zij die een moeilijke weg gaan. Uw en jullie kerkenraad en pastoraal werker.