Diensten zondag 4 februari
09:30 uur: Ds. G. Hiensch, Schoonhoven, bevestiging en afscheid ambtsdragers
18:30 uur: Ds. M. Vastenhout, Sliedrecht
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 31: 2, nm. Psalm 31: 3.
Kinderoppas: Marjon Kerstens, Loïs Ros, Daniel Mewis
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 6
Collectes: 1e collecte: Gevangenenzorg Nederland, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum

Bij de diensten:
Zondag bent u en jij weer van harte welkom in Gods huis. Daar wil Hij ons ontmoeten en kunnen we leren wie Hij voor ons wil zijn. Ook is het een plaats waar het reinigende en heiligmakende bloed van Christus verlossingswerk zal stromen. Verder zien we dat God doorgaat in onze gemeente. Afscheid nemen doet altijd een beetje pijn. Gelukkig mogen we weten “Hij laat niet varen wat Zijn hand begon”. Gezegende diensten met de gastvoorgangers.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen. Op deze zondag staat Ruth 1:6-11 en 1:14-22 centraal: Ruth kiest ervoor om met haar schoonmoeder Naomi mee te gaan en bij haar te blijven. Groetjes leiding KND Pastoraat

Van de diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Gevangenenzorg Nederland. Ons leven is een kostbaar geschenk. Het verdient bescherming en respect. Criminaliteit heeft daar geen boodschap aan. Dat is zonde, want er zijn alleen maar verliezers. En zo worden mensen slachtoffer, voelt de samenleving zich onveilig en laat de dader zijn familie achter met verdriet, schaamte en grote zorgen. De rechter veroordeelt de dader wel, maar dat is niet genoeg! Gerechtigheid vraagt óók om barmhartigheid. Dat is wat God ons leert in de Bijbel en wat Jezus bracht en deed. Daarom reikt Gevangenenzorg Nederland (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie de helpende hand om samen te werken aan herstel. Dat doen ze met een landelijk netwerk van vrijwilligers en met steun van kerken, bedrijven, fondsen en particulieren. Want wie redt het om in z’n eentje zijn vastgelopen leven weer vlot te trekken? Persoonlijke aandacht en verantwoordelijkheid staan bij hen centraal. Ze maken tijd om samen te ontdekken wat er fout ging en wat er nodig is om het leven om te buigen naar een nieuwe toekomst. Gevangenenzorg Nederland, een stem uit de samenleving die vindt dat niet criminaliteit, maar geloof in herstel het laatste woord mag hebben. Dáár zetten zij zich voor in, uit liefde tot God en de medemens.
Ontvangen:
Bezoekbroeder Henk Spuijbroek ontving € 50,- voor het CvK. Tijdens een HVD-bezoek werd door Els van Raamsdonk € 10,- ontvangen voor het orgelfonds. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 50,- voor de diaconie. Heel hartelijk dank!

Aktie kerkbalans:
In de afgelopen weken is er veel tijd en energie gestoken in de Actie Kerkbalans. We hebben met de informatie vooraf geprobeerd zoveel mogelijk duidelijkheid te geven over wat nodig is voor de begroting van onze gemeente. U heeft zelf de afweging kunnen maken voor uw toezegging, of periodieke gift. De opbrengst staat tot nu toe op € 148.000,-. Dat is ruim 20% meer dan vorig jaar, een stijging waar we erg dankbaar voor zijn. En waarmee we duidelijk laten merken wat onze gemeente ons waard is. Mogelijk heeft u uw toezegging nog niet ingeleverd, dat kan nog in de brievenbussen van de kerk of het Jeugdcentrum of via kerkbalans@hervormdsprang.nl . In de komende weken zullen we de toezeggingen definitief verwerken en vandaaruit wordt de meerjarenraming opgemaakt, waarmee het proces voor de aanvraag van een solvabiliteitsverklaring opgestart kan worden. Dit vormt dan weer een belangrijke stap voor het beroepingswerk. We willen iedereen, vrijwilligers en gevers, bedanken voor de inzet en toezeggingen en we houden u op de hoogte.

Vrouwenkring “Tabitha”:
Woensdag 7 februari komt de vrouwenkring weer bij elkaar. We gaan dan Bijbelstudie 6 behandelen, Openbaring 11 “Hoopvol en moedig getuigen “ uit het Bijbelstudieboek “Vrouw tot Vrouw”. We beginnen om 19.30 uur in het Jeugdcentrum en eindigen om 21.30 uur. Allen weer van harte welkom.

Ontmoetingsavond:
Dinsdagavond 6 februari is het zo ver; de ontmoetingsavond, waarop Ds. H. Poot met ons wil nadenken over de Psalmen. Ds. Poot is de schrijver van het boekje ‘Geplant aan waterstromen’, dat veel kringen momenteel gebruiken. Iedereen van harte welkom in het Jeugdcentrum, 19.45 uur inloop met koffie en thee, 20.00 uur start van de avond. Er is ruimte voor gesprek en ontmoeting en we sluiten af met een hapje en drankje.

Voetius:
Voor de editie van 8 februari 2024 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmoren 5 februari 12.00uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
Voor iedereen een hartelijke groet, vooral aan degenen voor wie het leven uitzichtloos is. Jullie kerkenraad en pastoraal werker.