Diensten zondag 30 januari:09:30 uur: Ds. E. van Wijk, Kerk,school en gezin  18:30 uur: Ds. A. de Wit, Besoijen
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 100: 1 en 2, nm. Psalm 128: 1.
Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum
Alle diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Bij de diensten:
Op zondagmorgen 30 januari is er een themadienst voor kinderen over ‘Dieren in de Bijbel’. Het is de jaarlijkse afsluiting van het project georganiseerd door de werkgroep ‘Kerk school gezin’. Alle kerken in Sprang-Capelle (en Hervormd Besoyen) werken hieraan mee, samen met de Koningschool, De Rank en De Bron. Alle kinderen (en hun ouders) worden uitgenodigd voor deze dienst. Zij kunnen zich aanmelden via email. Mail dan naar beslotendienst@hervormdsprang.nl en vermeld daarbij met hoeveel personen u aanwezig wilt zijn. Ook voor deze dienst geldt een grens van maximaal 50 personen. We hopen veel kinderen (samen met hun ouders) te ontmoeten.

Jeugddienstcommissie:
Voor de jeugddienstcommissie zijn wij opzoek naar 2 jongeren in de leeftijd van 16-25 jaar die samen met ons de jeugddienst willen voorbereiden. Ben jij jong, enthousiast, zit je vol ideeën en wil je graag meer betrokken worden bij de diensten? laat het ons gerust weten, je bent van harte welkom! Wil je meer weten of je aanmelden, je mag contact opnemen met Sanne Bogers, toinesannebogers@gmail.com

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen, in verband met de Kerk, school en gezin dienst zondagmorgen is er deze zondag geen kindernevendienst. Tot volgende week, Leiding KND

Vanuit de kerkenraad:
Wil Timmermans, Rembrandtlaan16 (5161ES, S-C), heeft zijn ambt neer moeten leggen. Dat is voor hem erg teleurstellend, aangezien hij met zoveel liefde en passie zijn gaven en talenten heeft ingezet. Dat het dan nu op deze wijze moet eindigen is bitter. Helaas zijn de klachten als gevolg van zijn nekhernia nog te heftig om kerkelijk werk te doen. Voor het herstel is rust nodig, helaas ook rust als het gaat om de dingen die zijn passie hebben. De lichamelijke klachten van Wil, maar ook van Elly, beperken hun mogelijkheden. We hopen dat er herstel komt, zodat ze weer meer toe kunnen komen aan dat wat hun passie heeft. Wil denkt daarbij ook zeker aan taken in het pastoraat. Heel fijn dat hij dat met zoveel liefde heeft gedaan en weer hoopt te gaan doen. We zijn dankbaar voor alles wat de HEERE heeft willen doen door hem heen. Daarbij zijn we dankbaar dat ze dit als echtpaar mochten doen en dragen. De HEERE heeft het gezegend! We koesteren goede herinneringen aan alle bijdragen in de kerkenraad, aan zijn pastorale betrokkenheid, maar ook aan het werk van Wil als voorzitter van de beroepingscommissie. We hopen van harte dat de rust hen beiden goed zal doen en zal leiden tot herstel en verbetering. Ook bidden we voor hen dat ze troost en kracht ervaren bij al deze ervaringen. We vinden het jammer dat Wil moet stoppen en danken hem voor de goede tijd.

Actie Kerkbalans 2022:
Afgelopen week is de Actie Kerkbalans van start gegaan. Het thema van dit jaar is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Vele vrijwilligers hebben de enveloppen bij u bezorgd en zullen de antwoordenveloppen deze week weer bij u ophalen. Hebt u de ophaler gemist? Wilt u de antwoordenvelop dan bezorgen op het adres wat u bij de bezorging hebt ontvangen?
Hebt u nog geen envelop ontvangen en wilt u wel graag een bijdrage doen? Dat kan door uw bijdrage over te maken naar het rekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters o.v.v. Actie Kerkbalans. U vindt het nummer op de website onder Digitaal collecteren. Via deze weg willen we u allen alvast hartelijk bedanken voor uw bijdragen!

Verjaardagfonds:
Het verjaardagfonds heeft over de maanden november en december het mooie bedrag van € 715,60 opgebracht. (via bank en envelop) Iedereen hier voor hartelijke dank.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 3 februari 2022 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 31 januari om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk, in het bijzonder onze zieken en rouwdragenden. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk.