Diensten zondag 2 februari:
09:30 uur: ds. E. van Wijk, “bevestiging” Arjan Noorland
18:30 uur: ds. E. van der Poel, Schoonrewoerd
– Zingen voor de dienst: zie vermelding op de psalmborden.
– Kinderoppas: Eline voor de Poorte, Diana Vos, Bas Rozenbrand, Arinda Haverhals
– Kindernevendienst: groep 1-6
– Kerkauto: C. Muijen (tel. 333601)
– Collectes: 1e collecte: Project 10 27; Medische zorg Noord-India , 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Restauratiefonds

Bij de diensten:
Bevestiging Pastoraal werker:
In Voetius heeft u al een aantal malen iets kunnen lezen over de benoeming van de heer Arjan Noorland uit Langerak tot pastoraal werker/catecheet van onze gemeente. In de morgendienst van zondag 2 februari zal de “bevestiging” plaatsvinden. Na afloop van de dienst kunt u onder de toren uw goede wensen aan Arjan meegeven, waarna u in het Jeugdcentrum onder het genot van een kopje koffie of thee of iets fris verder met hem kennis kunt maken.
Van de kindernevendienst:
Deze zondag is de eerste van een blok met twee verhalen over Ruth. We lezen over Ruth en Naomi, en over Ruth en Boaz. Op deze zondag staat Ruth 1:6-11 en 1:14-22 centraal: Ruth kiest ervoor om met haar schoonmoeder Naomi mee te gaan en bij haar te blijven. Voor de kinderen van groep 1-4 richten we ons op Ruth die met Naomi meegaat. Voor de kinderen van groep 5 en 6 richten we ons op de keuze van Ruth om bij het volk en de God van haar schoonmoeder Naomi te willen horen.

Vanuit de kerkenraad:
Welkom:
Overgekomen uit de Hervormde Gemeente van `s Grevelduin en Vrijhoeve-Capelle, de familie van Garderen- van Beek. Zij leven al geruime tijd kerkelijk met onze gemeente mee, maar zijn recentelijk officieel overgeschreven. Wij heten hen hierbij alsnog van harte welkom.

Vanuit de diaconie:
Collecte:
Komende zondag wordt er gecollecteerd voor Project 10 27: Medische zorg in Noord India. India behoort tot de meest bevolkte landen ter wereld. Er zijn grote verschillen tussen arm en rijk. In veel dorpen in het noorden van India is weinig aandacht voor reinheid en hygiëne. De gezondheid en het welzijn van de bewoners is vaak ronduit slecht. Op initiatief van Christian Reformed Fellowship of India, partner van de GZB, bezoekt een team van artsen en verpleegkundigen deze dorpen om hierin enige verbetering te brengen. Van harte aanbevolen!

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Collectemunten:
Maandag 3 februari is er D.V. weer gelegenheid om collectemunten af te halen in de kamer van de kerkrentmeesters achter in de kerk tussen 19.30 – 20.00 uur.
Giften:
Bezoekbroeder Henk Spuijbroek ontving op bezoek €10 voor het Jeugdcentrum en bezoekzuster Teanne Roubos ontving €10 voor het CVK. Hartelijk dank hiervoor.

Rond kring en vereniging:
Vrouwenvereniging Tabitha:
Op woensdag 5 februari organiseert de vrouwenvereniging weer een winterstamppot maaltijd (boerenkool, hutspot, zuurkool) voor leden van de vrouwen- en mannenvereniging, alleengaande 50 plussers en echtparen vanaf 70 jaar uit onze gemeente. De maaltijd wordt gehouden in het Jeugdcentrum en begint om 17.30 uur. De kosten bedragen €4,- per persoon. Wilt u zich voor deze maaltijd opgeven bij Nel Maijers tel: 277929 of Jenny Bogers tel: 276266 t/m maandag 3 februari . Als u vervoer nodig heeft wilt u dat dan gelijk doorgeven. Van harte welkom.

Vanuit het jeugdwerk:
Spoorzoekers/Fellows:
Dinsdag 4 februari verwachten we jullie weer om 18.45 uur in het Jeugdcentrum. Alle kinderen uit groep 5 t/m 8 zijn van harte welkom!

Kopij Voetius:
Voor de editie van 6 februari 2020 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 3 februari om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Een hartelijke groet namens uw kerkenraad.