Diensten zondag 12 februari
09:30 uur: Ds. B.J.W. Ouwehand, Andel
18.30 uur: Ds. E. van Wijk
Zingen voor de dienst: vm. OTH 124, nm. Psalm 6: 2,
Kinderoppas: Jolanda Mewis, Lotte Raamstijn en Tijn Boogaarts
Kindernevendienst: Groep 1-4
Collectes: 1e Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Verwarming

Bij de diensten:
We mogen ons verheugen om naar de kerk te gaan of om thuis samen met de gemeente God de lof toe te brengen. Kom ga met ons en doe als wij. Gezegende diensten toegewenst.

Dopen:
Zondagmorgen 19 februari zal DV. de doop bediend worden aan Lucas Hendrik Johannes (Lucas) Veldsink, zoon van Leendert Corné en Agnes en het broertje van Puck. We bidden voor dit gezin, en voor hun geliefden, in het bijzonder de grootouders.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen. Op deze zondag staat Exodus 3:1-15 centraal. God roept Mozes vanuit een brandende struik, en hij vertelt zijn naam aan Mozes. God wil het volk van Israël bevrijden uit Egypte. Groetjes, Leiding KND

Vanuit de diaconie:
Ontvangen:
Bezoekzuster Truus Verduijn ontving € 20,- voor de kerk. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 20,- voor het CvK en € 25,- voor de diaconie. Ook ontving hij € 25,- en € 30,- voor de verwarming. Heel hartelijk dank!

Verhuur Hervormd Jeugdcentrum:
Het College van Kerkrentmeesters heeft besloten dat het momenteel helaas niet mogelijk is om het Hervormd Jeugdcentrum te huren. De reden van dit besluit is dat we nog steeds op zoek zijn naar een beheerder of beheerster voor het Jeugdcentrum. Het Jeugdcentrum wordt nu alleen nog verhuurd voor bijeenkomsten die gerelateerd zijn aan een kerkdienst. Bijvoorbeeld om een doop of belijdenis te vieren.

Vrouwenvereniging “Tabitha”:
Woensdag 15 februari komt de vrouwenvereniging weer bij elkaar. We gaan dan Bijbelstudie 6 behandelen, Psalm 105 “Israëls God schrijft geschiedenis “ uit het Bijbelstudieboek “Vrouw tot Vrouw”. We beginnen om 19.30 uur tot 21.30 uur, in Jeugdcentrum. Allen van harte welkom.

Internationaal restaurant:
Op vrijdag 24 februari zal de actiegroep Sprang en Oekraïne een mix van twee traditionele gerechten serveren. Bewoners uit het NH hotel en de jongeren van Sprang Bouwt aan verandering koken samen en hopen u om 18.30u te ontmoeten in het Willem van Oranje College te Waalwijk voor de maaltijd. De opbrengst – u mag zelf bepalen wat u voor de maaltijd betaalt – zal verdeeld worden over twee doelen; Actiegroep Sprang bouwt aan verandering en kachels voor het Oekraïense leger. Het is ook mogelijk maaltijden af te halen. Er is een beperkt aantal plaatsen, dus geef u/geef je snel op voor eten of afhalen! Dat kan via https://forms.gle/xjWCzWj7vHNsFTFS8 (formulier is ook te vinden op de website van Hervormd Sprang) of evt. telefonisch bij Coriëlle 06-38554515. Kom en proef!

Kopij Voetius:
Voor de editie van 16 februari 2023 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 13 februari om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
Vanaf deze plaats groeten wij u allen hartelijk, in het bijzonder zij die met tragische omstandigheden te maken hebben. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk