Diensten zondag 24 december | 4e adventszondag
09:30 uur: ds. C. Hoogerwerf, Doorn
21:30 uur: Zingen in de kerstnacht, m.m.v. C.G.Z Excelsior en Concrete
Zingen voor de dienst: Psalm 27: 7
Kinderoppas: Janneke Verwoerd, Diede Treffers, Nienke Spuijbroek
Kindernevendienst: groep 1-6
Collectes: 1e collecte: Projekt 10 27, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Restauratiefonds

Dienst maandag 25 december | 1e Kerstdag
09:30 uur: ds. E.E. Bouter, Hendrik-Ido-Ambacht
Kinderoppas: Marga Schouten, Anthe Treffers, Anka van Alphen
Collectes: 1e collecte: ZOA, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Tientjescollecte

Dienst dinsdag 26 december | 2e Kerstdag
10:00 uur: Kinderkerstfeest
Collectes: 1e collecte: Stichting Jarige Job, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdwerk

Diensten zondag 31 december | Oudejaarsdag
09:30 uur: ds. M. van Campen, Ede
18:30 uur: prop. M. van Genderen, Leerdam
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 28: 5, nm. Psalm 29: 1.
Kinderoppas: Marieke van Raamsdonk, Renske Nieuwkoop, Daan Rozenbrand
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 4
Collectes: 1e collecte: S.D.O.K., 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Oudejaarscollecte

Dienst maandag 1 januari 2024| Nieuwjaarsdag
10:00 uur: ds. H.J. Lam, Moordrecht
Zingen voor de dienst: Psalm 98: 3.
Collectes: 1e collecte: Diaconie , 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Verwarming

Diensten zondag 7 januari
09:30 uur: ds. N.M. van Ommeren, Drachten
18:30 uur: ds. H.J. van Kapel, Bergharen-Hernen
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 29: 2, nm. Psalm 29: 5.
Kinderoppas: Renate Treffers, Stefan Mewis, Iris Kamsteeg
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 6
Collectes: 1e collecte: Stichting Woord en Daad, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bijstand pastoraat

Bij de diensten:
Dankbaar mogen we terugkijken op een jaar waarin elke zondag de deuren van het oude gebedshuis openstonden. We hebben met elkaar de lofzang gaande gehouden. Het verzoeningsbloed van Christus is aan ons allen gepredikt. God heeft Zijn liefde aan ons duidelijk gemaakt. Hij vraagt van ons wederliefde. Als we aan de catechisanten vragen is vaak het eerste wat ze zeggen om die liefde te tonen door naar de kerk te gaan en Bijbel te lezen. Voor al deze diensten is eenieder uitgenodigd. Zoals je hieronder kan lezen, jong en oud is welkom.
Koffiedrinkennieuwjaarsdag:
Op zondagmorgen 1 januari is er na de kerkdienst gelegenheid om in het koor van de kerk elkaar een goed nieuwjaar en Gods zegen toe te wensen. Dit onder het genot van een kop koffie, thee of iets fris.
Kinderkerstfeest
Komende zondag gaan we nog 1x na de dienst oefenen met het kerstkoor, zodat we tweede kerstdag alle liedjes goed kennen. Dit keer oefenen we in de kerk. Dus wil je nog mee doen, kom gerust! Tweede kerstdag begint de dienst om 10.00 uur. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom!
Van de kindernevendienst
Zondag 24 december:
Op deze zondag staat Lucas 1:57-80 centraal: Johannes wordt geboren. Nadat Elisabet en Zacharias hem zijn naam hebben gegeven, kan Zacharias weer praten en dankt hij God in een lied.
Zondag 31 december:
Op deze zondag staat Lucas 2:22-40 centraal: als Jezus veertig dagen oud is, gaan Maria en Jozef met Hem naar de tempel. Simeon en Hanna herkennen daar in Jezus de beloofde Messias. Ze danken God voor het nieuwe begin dat Hij maakt met de komst van Jezus, en ze vertellen over wat Jezus zal gaan doen.
Zondag 7 januari:
Op deze zondag staat Rechters 4:1-10, 12-16, 5:1-3,12,31 centraal: het verhaal over de rechter Debora en generaal Barak die het opnemen tegen de Kanaänitische koning Jabin en zijn generaal Sisera. Groetjes leiding KND

Van de kerkenraad:
Diaconaal rentmeester. In de laatste vergadering van dit jaar, 18 december, heeft de kerkenraad er kennis van genomen dat Matthias Schalkwijk aan de Hollandsestraat 1 in Waalwijk bereid is om diaconaal rentmeester te worden. Daarom heeft de kerkenraad zich voorgenomen Matthias te benoemen. Tot en met 31 december 2023 kunt u beargumenteerde bezwaren tegen zijn benoeming indienen bij de scriba, scriba@hervormd-sprang.nl. Als er geen bezwaren worden ingediend is per 1-1-2024 de benoeming definitief. In een volgende vergadering van kerkenraad of moderamen zal Matthias gevraagd worden de gelofte van geheimhouding af te leggen. We zijn blij met deze ontwikkeling. Verder zijn we nog bezig met het zoeken van een ouderling voor begrafenissen en een diaken. Dit gebeurt nog steeds op basis van de namen die u als gemeente hebt ingediend. Beleidsplan. In deze periode voert ds. Zijlstra gesprekken met gemeenteleden en geledingen. Het aantal reacties vanuit de gemeente om hieraan mee te doen viel de kerkenraad niet mee. Toch hopen we dat u en jij de avond van DV 18 januari met koeienletters in uw agenda’s hebt genoteerd. Dan wordt het concept-plan o.l.v. ds. Zijlstra met u besproken en kan het worden aangevuld en nog concreter gemaakt. Tot slot. Wat staan er veel bijeenkomsten en acties in deze Voetius vermeld. We hopen elkaar zeer regelmatig te ontmoeten en zo in gezamenlijkheid kerst, oud en nieuw te vieren. Steeds is daarbij onze verwachting van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Wij wensen u en jullie een goede tijd toe.

Van de diaconie:
Collecten:
Zondag 24 december:Project 10 27 Nederland:
Hulp voor kwetsbare mensen in Lelystad.
Maandag 25 december: ZOA.
Dinsdag 26 december: Stichting Jarige Job:
Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op school vanzelfsprekend. Voor meer dan 100.000 kinderen in Nederland is dit niet het geval. Zij kunnen hun verjaardag niet vieren, omdat er thuis te weinig of zelfs geen geld voor is. Op de mooiste dag van het jaar krijgen deze kinderen geen cadeautje, hangen er geen slingers en ballonnen en kunnen zij niet trakteren op school. Stichting Jarige Job trakteert kinderen uit de armste gezinnen op een onvergetelijke verjaardag. Zij geven geen geld, maar een verjaardagsbox vol met versiering, traktaties voor de klas en leraren, wat lekkers voor de visite en natuurlijk een mooi cadeau. Trakteert u mee?
Zondag 31 december: SDOK.
Maandag 1 januari: Diaconie.
Zondag 7 januari: Stichting Woord en Daad.
Vanwege de veelheid aan kopij treft u de toelichting bij de overige collectes dit keer alleen in Nieuwsbron aan.
Ontvangen:
Bezoekbroeder Henk Spuijbroek ontving € 10,- voor de diaconie en € 10,- voor de kerk. Bezoekzuster Truus Verduijn ontving € 20,- voor de Voedselbank. Ds. Bouter ontving € 10,- en € 50,- voor de diaconie. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 10,- voor de kerk. Tijdens het bezorgen van de kerstattenties werd door diverse gemeenteleden € 192,- ontvangen voor de diaconie en € 50, – voor de verwarming. Heel hartelijk dank!
Doe mee aan de actieweek voor de Voedselbank:
Van 6 tot 14 januari 2024 organiseert de Protestantse Kerk/Kerk in Actie een actieweek om zoveel mogelijk voedsel voor de Voedselbank in te zamelen. Juist in januari loopt de Voedselbank tegen tekorten aan, omdat er dan weinig wordt gedoneerd. Om die periode goed te kunnen overbruggen willen wij als Hervormd Sprang de helpende hand toesteken! Dit willen wij doen door minimaal 50 dozen te vullen met de volgende 10 producten: Zonnebloemolie of olijfolie – Groenteconserven – Soep in blik of zak – Zilvervliesrijst – Volkorenpasta – Houdbare halfvolle melk – Vis in blik – Koffie of thee – Couscous – Havermout. Helpt u mee om de dozen gevuld te krijgen? Dit kunt u doen door op D.V. zaterdag 30 december a.s. producten af te geven in het Jeugdcentrum tussen 09.00 en 12.00 uur. De aanschafprijs van de producten voor 1 doos ligt rond de € 15,-. Als diaconie zullen wij ervoor zorgen dat de dozen tijdens de actieweek overhandigd worden aan St Voedselbank Waalwijk de Rijglaars. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en hulp!
Vakantieweek voor mensen met een lichamelijke beperking:
De interkerkelijke stichting vakantieweek lichamelijk gehandicapten in het land van Heusden en Altena en de Langstraat hoopt volgend jaar weer een vakantieweek te organiseren voor mensen met een lichamelijke beperking. De stichting geeft met nadruk aan dat ook jongere mensen met een lichamelijke beperking van harte welkom zijn. De vakantieweek zal D.V. worden gehouden van 20- t/m 27 april 2024 in het ‘Nieuwe Hydepark’ te Doorn. De eigen bijdrage voor de vakantieweek is € 515,- per persoon. Dit is inclusief een reünie die in het najaar van 2024 zal plaatsvinden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Sjaak Molegraaf via 0416-280457. Aanmelden kan via genoemd telefoonnummer of via j.d.molegraaf@hervormd-sprang.nl, tot en met zaterdag 27 januari 2024.

Vrouwenkring “Tabitha”
Dinsdag 9 januari komt de vrouwenkring voor de eerste keer in het nieuwe jaar bij elkaar in het Jeugdcentrum. Voor deze avond hebben we de jongeren van de dinsdagavond catechese uitgenodigd. De invulling van deze avond was nog niet bekend toen het bericht voor de Voetius ingeleverd moest worden. We beginnen om 19.30 uur en eindigen om ca. 21.30 uur. Allen van harte welkom.

Oliebollenactie 2023:
Ook dit jaar vindt in onze gemeente weer de traditionele oliebollenactie plaats. Op zaterdag 30 december a.s. is het weer mogelijk om heerlijke oliebollen, appelbeignets en dit jaar ook worstenbroodjes thuis te laten bezorgen of af te halen bij het Jeugdcentrum (09:00 – 12:00u). Het bestellen kan via de Appostel app of via de website www.Sprang.store. Laten we de actie samen tot een groot succes maken en wellicht kunt u gemeenteleden helpen die wat minder thuis zijn in het plaatsen van een online bestelling. Ook zal er op deze dag een vrije verkoop plaatsvinden bij het Jeugdcentrum (van 09:00 tot 12:00u) en nabij VIVO Lekkernijen (van 09:00 tot 14:00u). De voorraad van de vrije verkoop is beperkt, dus hiervoor geldt OP=OP. Op naar een smaakvolle jaarwisseling! Namens de Oliebollen Commissie hartelijk dank voor uw bijdrage aan deze actie.

VBK+ Wintereditie:
Save the date: VBK+ Wintereditie! Op zaterdag 20 januari 2024 is het weer tijd voor een leuke, gezellige VBK+ avond. Deze keer niet in de tent maar in het jeugdcentrum. Meer informatie volgt nog! Nodig alvast je vrienden en vriendinnen uit:) Groetjes de VBK+ leiding

Alpha-cursus voorjaar 2024:
Op 25 januari 2024 starten we met een nieuwe Alpha-cursus. Als het goed is zie je de nodige informatie hierover op meerdere plaatsen terug. Inmiddels hebben we als Alpha-Waalwijk in meerdere seizoenen meerdere mensen (opnieuw) enthousiast mogen maken over ons geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als je zelf geïnteresseerd bent, ben je welkom! Als je iemand weet voor wie dit mogelijk iets is, kom samen (of geef een flyer door)! Daarnaast zijn we nog op zoek naar mensen die een keer willen koken voor de deelnemers en mensen die thuis en/of in een groepje willen bidden om kracht en zegen voor de cursus. Voor meer informatie of aanmelden, graag even een berichtje naar marijnvanzelst@hotmail.com.

Rommel-Vintagemarkt Koningsdag:
Op zaterdagmorgen 13 januari kunt u diverse artikelen inleveren voor de rommelmarkt op Koningsdag. We denken hierbij aan de volgende zaken Boeken, cd’s en Lp’s – Kinderkleding van goede kwaliteit t/m maat 176 ( geen ondergoed en sokken) – Elektra die nog goed verkoopbaar is, zoals radio’s en platte schermen – Artikelen van zink of koper en rieten manden – Onbeschadigd servies en glaswerk – Speelgoed, spelletjes en schone knuffels – Of iets wat buiten deze categorieën valt, niet te groot maar goed verkoopbaar. Bij de inname zijn we kritisch omdat we niet spreken over een rommelmarkt maar we willen gaan voor een vintagemarkt. De spullen moeten daarom schoon en heel zijn. Bij de inname gaan we direct sorteren omdat we het bij diverse particulieren gaan opslaan. Rommel geven we mee terug, dat kunt u meegeven met het grof huisvuil. Grotere stukken kunnen we pas op vrijdag 26 april innemen omdat er op dit moment geen opslagmogelijkheid beschikbaar is. Na dit inlevermoment komen er nog twee andere momenten waarop je spullen kunt inleveren. We zien u graag met uw overbodige spullen in het Jeugdcentrum op zaterdag 13 januari 2024 van 09:00 uur – 10:00uur.

Voetius:
Voor de editie van 11 januari 2024 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmoren 8 januari 12.00uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
Vanaf deze plaats wensen wij iedereen gezegende Kerstdagen, warmte en saamhorigheid. Een goede jaarwisseling met een moment van terugkijken, herbeleven en misschien dingen wel heroverwegen. Zie in dit alles op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. We groeten jullie van harte in het bijzonder zij die een weg gaan van verdriet. Uw en jullie kerkenraad en pastoraal werker.