Diensten zondag 19 december | 4e adventszondag:
09:30 uur: ds. E. van Wijk
18:30 uur: ds. E. van Wijk
– Zingen voor de dienst: vm.: Psalm 122: 1, nm.: Psalm 122: 2.
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bijstand pastoraat
Diensten zaterdag 25 december | 1e Kerstdag:
09:30 uur: ds. E. van Wijk
– Collectes: 1e collecte: Project 10 27: Mozambique: zorg voor kwetsbare mensen, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: zgn. € 5 collecte voor de verwarming
Diensten zondag 26 december | 2e Kerstdag:
09:30 uur: Prop. H. Russcher, Hendrik Ido Ambacht (eredienst gericht op kinderen en tieners)
18:30 uur: Prop. R.P. Hoogenboom, Woerden
– Zingen voor de dienst: nm.: Psalm 122: 3.
– Collectes: 1e collecte: Diaconie , 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Beeld en geluid
Dienst vrijdag 31 december | Oudejaarsdag:
19:00 uur: ds. E. van Wijk
– Zingen voor de dienst: Psalm 121: 4.
– Collectes: 1e collecte: Stichting De Ondergrondse Kerk, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: oudejaarscollecte voor Kerk en Eredienst
Dienst zaterdag 1 januari | Nieuwjaarsdag:
10.00 uur: ds. E. van Wijk
– Zingen voor de dienst: Psalm 103: 1.
– Collectes: 1e collecte: Diaconie , 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Orgelfonds
Diensten zondag 2 januari:
09:30 uur: ds. E. van Wijk
18:30 uur: ds. E. van der Poel, Meerkerk
– Zingen voor de dienst: vm. Psalm 123: 1, nm. Psalm 124: 1.
– Collectes: 1e collecte: Diaconie , 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bijstand pastoraat

Alle diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Bij de diensten:
Afgelopen zondag werden wij erop gewezen om te kijken naar de eeuwige Vader, liggende in de kribbe, hangende aan het kruis en opgestaan uit het graf. Als een genadegave is Hij ons geschonken. Hij wacht tot wij het als genadegeschenk ontvangen. Om dan, onder de leiding van de Vredevorst, verder te gaan. Samen als gemeente, jong en oud in verwondering voor Gods genadegaven. Samen met enkele gastpredikanten kijken we uit naar goede ontmoetingen in Gods huis. In het bijzonder daarbij aandacht gevraagd voor de morgendienst op 2e kerstdag. Deze eredienst is er voor allen, maar is speciaal gericht op de kinderen van de basisschool en op tieners. Voor de diensten geldt dat we nog veel onzekerheden hebben over de exacte invulling en over de wijze waarop we omgaan met het uitnodigen van kerkgangers. Daarom wijzen we allen op de website, waar we willen vermelden hoe het D.V. zal gaan.

Van de kindernevendienst:
Zondag 19 december: Beste kinderen, deze zondag is de vierde van een blok met vijf teksten over ‘kleine’ mensen die voor God juist heel belangrijk zijn. Op deze zondag staat Jesaja 53: 1-6 centraal: Gods dienaar die door niemand werd gezien, maar die ons vrede heeft gebracht. Luister ook deze zondag weer naar het verhaal. Goede kerstdagen toegewenst.
Zondag 26 december: Deze zondag is de laatste van een blok met vijf teksten over ‘kleine’ mensen die voor God juist heel belangrijk zijn. Op deze zondag staat Lucas 2: 6-20 centraal: de geboorte van Jezus en het bezoek van de herders.
Zondag 2 januari: Deze zondag is de tweede van een blok met zes teksten over het begin van de wereld. Op deze zondag staat Genesis 1:1-2:4 centraal: God maakt de hemel en de aarde, en alles wat daarbij hoort. Groetjes leiding KND

Vanuit de Diaconie:
Collecte 1e Kerstdag: Op zaterdag 25 december, eerste kerstdag, is de diaconiecollecte bestemd voor Project 10 27 Mozambique: zorg voor kwetsbare mensen. Ruim 1 op de 10 inwoners van Mozambique is besmet met het Hiv-virus. Om hier iets aan te doen is de Hervormde Kerk van Mozambique jaren geleden een preventieprogramma gestart. Inmiddels is het programma uitgebreid en worden ook andere mensen geholpen met bijvoorbeeld medicatie, advies, transportkosten (voor het ziekenhuis) of voedsel. Helpt u mee?
Collecte Oudejaarsdag: Op vrijdag 31 december, oudejaarsdag, is de diaconiecollecte bestemd voor SDOK. Vervolging heeft impact in het leven van christenen. Deze impact verschilt per situatie. SDOK steunt vervolgde christenen en geeft hen de hulp die zij nodig hebben. Ook moedigen zij deze christenen aan om trouw te blijven in hun geloof. Met regelmaat hebben christenen te maken met mishandelingen en fysiek geweld. SDOK geeft medische hulp wanneer nodig. Soms komen christenen vanwege hun geloof in de gevangenis. Vaak lukt het hun gezin niet om rond te komen. SDOK steunt deze gezinnen financieel. Soms moeten christenen onderduiken vanwege bedreigingen vanuit hun directe omgeving. SDOK zorgt voor veilige plaatsen en pastorale zorg voor deze broeders en zusters. Ook hier is uw hulp hard nodig!
U kunt uw bijdrage bij het verlaten van de kerk in een collectezak stoppen. Daarnaast kunt u ‘geven’ d.m.v. de link ‘digitaal collecteren’ op de website van Hervormd Sprang. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Collecten en giften november: De volgende giften werden in november ontvangen via bank digitaal en collectezakken voor de diaconie. Via de bank €749, digitaal €467,60 en in de collectezakken €1460,29. Giften via bank en digitaal voor diaconie €50. Dankstond Collecte CvK €245 en Gift CvK €70. Dorcas voedselactie giften Okt. en Nov. €1505. GZB Najaarszendingscollecte Fam. V.d. Knijff €239. De Schuilplaats €89,50. Shaare Zedek Ziekenhuis €37,50. Dit is als volgt verdeeld over de collecten van November: 3 Nov. Diaconie €450.
7 Nov. Dorcas voedselactie €495 en giften €1505 totaal €2000. 14 Nov. GZB Najaarszendingscollecte Fam. V. d. Knijff € 461 en giften €239 totaal €700. 21 Nov. Stichting de Schuilplaats €460,50 en giften €89,50 totaal €550. 28 Nov. Diaconie €450. Hartelijk dank voor al uw gaven.

Vanuit het CvK:
Opbrengst collecten en giften oktober en november 2021: Via de collectezakken achter in de kerk is er in oktober €1.202 en in november € 1.525 ontvangen. Hiervan is €1.091 bestemd voor de diaconie. In de ‘collectezak’ op de website is in november €1.739 ontvangen. Hiervan is €820 bestemd voor de diaconie. Via de bank is er in november een totaalbedrag van €1.550 ontvangen aan collectes en giften. De dankdagcollecte heeft het mooie bedrag opgebracht van €4.090 en via de collectezakken €1.228. Hiervan is €491 bestemd voor de diaconie. Hartelijk dank voor uw gaven.
Verkoop collectemunten: Er zal op maandag 3 januari 2022 nog geen verkoop van collectemunten plaats vinden.

Kerstviering ouderen, mannen- en vrouwenvereniging:
Helaas kan door de bekende maatregelen m.b.t. corona, ook dit jaar de kerstviering voor de ouderen, mannen- en vrouwenvereniging niet fysiek doorgaan. Maar er komt wel gelukkig weer een online uitzending. Deze wordt uitgezonden op D.V. dinsdag 21 december om 19.00 uur via de kerkomroep, zoals ook de diensten van ‘s-zondags worden uitgezonden. De liturgie worden met de kerst- attenties mee uitgedeeld en is ook te volgen via de uitzending zodat iedereen mee kan kijken en zingen thuis. Het is heel jammer dat het weer zo moet gaan. Maar we hopen toch op een mooie uitzending waar veel mensen naar kunnen kijken. Hartelijke groet namens de senioren commissie, mannen- en vrouwenvereniging.

Kerstuitzending Wensradio:
Op D.V. woensdag 22 december is er een speciale kerstuitzending van Wensradio. We hopen een programma te brengen vol mooie, inspirerende maar ook troostrijke liederen en meditaties. Om zo te gedenken en te vieren dat onze Heere en Heiland voor ons naar deze aarde is gekomen. We zijn dankbaar dat we dit via het kanaal van Wensradio kunnen doen. Schakelt u ook in via de gebruikelijke wijze, zoals u ook de zondagse erediensten volgt. De uitzending is van 18.30 uur tot 20.00 uur. Namens het team van wensradio graag tot dan.

Oliebollenactie 2021 (Nu te bestellen!):
Ieder jaar organiseert Hervormd Sprang een succesvolle oliebollenactie op Oudjaarsdag. Ook dit jaar willen we ons weer inzetten, om een mooie opbrengst te behalen voor onze gemeente. Vanwege de huidige coronamaatregelen, kiezen we er ook dit jaar voor om alleen oliebollen te verkopen op bestelling. Er zal dus geen vrije verkoop plaatsvinden, om zo de contacten te beperken. Plaats nu uw bestelling via de webshop van Hervormd Sprang: Oliebollenactie – Sprang.store U vindt hier ook meer informatie over het assortiment, bestelproces en veilig ophalen van uw bestelling. Wilt u ons helpen om ook dit jaar deze actie weer tot een groot succes te maken? Dit kan door uw bestelling zo snel mogelijk te plaatsen via de webshop, zodat de organisatie zich goed kan voorbereiden. Wilt u daarnaast ook familie of andere gemeenteleden helpen, die wellicht moeite hebben met het online bestellen? Wellicht kent u nog meer geïnteresseerden, verwijs ze dan vooral naar onze webshop. Plaats uw bestelling zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 29 december a.s. Namens de Oliebollen Commissie hartelijk dank voor uw medewerking! David Zwarts

Oliebollenactie 2021 (Hulp gevraagd!):
Voor de oliebollenactie van dit jaar zoeken we voor Oudejaarsdag weer inpakkers (vroeg in de ochtend) en bezorgers (loop van de ochtend). Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via oliebollensprang@hervormd-sprang.nl en daarbij aangeven welke activiteit ze willen uitvoeren. Bij het inpakken worden de hygiënemaatregelen in acht genomen, zoals beschreven in het gebruikersplan van het Jeugdcentrum en vastgesteld door de kerkenraad. Bezorgers dienen de beschikking te hebben over een auto. Wilt u samen met iemand anders bezorgen? Denkt u er dan aan dat diegene tot hetzelfde huishouden moet behoren. Vele handen maken licht werk, dus we hopen op veel aanmeldingen. Dank alvast voor uw medewerking!

Uit de studeerkamer:
Hierbij wens ik allen zegenrijke Kerstdagen toe. Het evangelie wordt door de Geest gebruikt om steeds weer opnieuw iets in ons hart geboren te laten worden. Wij geloven dat Hij daar zeker ook het kerstevangelie voor gebruiken wil. Allen ook veel heil en zegen toegewenst voor D.V. 2022. Wat dat jaar gaat brengen weten we niet. Wellicht de nieuwe hemel en de nieuwe aarde! Wellicht nog meer duisternis op deze aarde. We weten wel dat de HEERE er is, en dat Hij in Zijn Zoon tegen ons zegt: “zie Ik ben met jullie, al de dagen!”. We wensen elkaar toe dat te geloven en daaruit te leven. De eerste volle week van het nieuwe jaar is het nog kerstvakantie. Die week probeer ik ook wat dagen met het gezin te hebben.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 6 januari 2022 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 3 januari om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Dit is alweer de laatste Voetius van het jaar 2021. Van onze kant een jaar vol van zonden en gebreken. Maar bovenal een jaar ontvangen uit Gods geduldige hand. Een jaar waarin ook geliefden ons zijn ontvallen. Een lege plaats een stem die we niet meer horen, geen begroeting van diegene die ons zo lief was. Er was ook vreugde, een trouwdag, jubileum of geboorte. Zegeningen van onze goede Hemelse Vader, waarin Hij naar ons toe komt. Hij zegt door Jesaja: Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven… (Jesaja 9: 5). Over enkele dagen vieren we Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus. Laten we, in welke omstandigheden we ook verkeren, niet alleen toeschouwers zijn, maar de geboren Koning in onze armen drukken. Want Hij is ons gegeven! We groeten u allen hartelijk, in het bijzonder onze zieken en rouwdragenden. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk.