Diensten zondag 11 december | 3e adventszondag: digitaal kerkdienst volgen
09:30 uur: Ds. N.M. van Ommeren, Drachten
17:00 uur: Ds. E. van Wijk, Jeugddienst
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 2: 3
Kinderoppas: Willy Verduin, Renske Nieuwkoop, Tijn Boogaarts
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e collecte: Diaconie, Kerstattenties: 2e collecte Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum

Bij de diensten:
Zondagmiddag is er om 17:00 uur een “jeugddienst”. Die aanduiding betekent niet dat het alleen voor jeugd is. Het is namelijk een eredienst voor de HEERE! Zoals gebruikelijk wil je daar bij zijn om Hem groot te maken. Die aanduiding betekent dan ook vooral dat de muzikale begeleiding anders is dan anders, dat de dienst in het teken staat van een thema, en dat we daarna elkaar willen ontmoeten om er over door te praten. De muzikale begeleiding wordt dit keer verzorgd door “Embraced” uit Genderen. Aan de hand van het thema “Nog maar weinig tijd” zal ds. Van Wijk met ons stilstaan bij Openbaringen 12. In wat voor tijd leven wij? Wat kan je leren uit de Bijbel over de verschrikkelijke dingen die gebeuren in de wereld. Na afloop van de dienst is er voor iedereen jong en oud een broodje in het jeugdcentrum. Neem gerust vrienden, buren of kennissen mee. Tot zondag!

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen, op deze zondag staat Mattheüs 1:18-24 centraal: Jozef wacht op de geboorte van Jezus en op de vervulling van Gods belofte uit de heilige boeken. Jezus zal Immanuel genoemd worden: God is bij ons. Groetjes, Leiding KND

Vanuit de kerkenraad:
De kerkenraad heeft in haar laatste vergadering, in navolging van het advies van het College van Kerkrentmeesters, besloten om de pastorie te verkopen. Het is een pijnlijk besluit vanwege onze binding met deze woning. De motivatie om toch tot verkoop over te gaan is op de gemeenteavond toegelicht.

Vanuit de diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de kerstattenties. Van 10 t/m 17 december hopen we deze weer te bezorgen bij zo’n 200 gemeenteleden. Een bijzondere activiteit, waarbij een klein gebaar van grote waarde kan zijn. Wij zien uit naar fijne contacten en ontmoetingen. Uw gift maakt het mogelijk om deze goede gewoonte in stand te houden!
U kunt ‘geven’ via de collectezak in de kerk. Daarnaast kunt u ‘geven’ d.m.v. de link ‘digitaal collecteren’ op de website van Hervormd Sprang. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. Diaconie N.H. gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Ontvangen tijdens huisbezoek: Bezoekbroeder Henk Spuijbroek ontving € 20,- voor de kerk. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 10,- voor de verwarming. Heel hartelijk dank voor uw gaven!

Vanuit het CvK:
Collecteopbrengst:
De dankdagcollecte heeft het mooie bedrag van € 4.570 opgebracht. Het College van Kerkrentmeesters bedankt u hartelijk voor uw gaven.

Spoorzoekers/Fellows:
We verwachten jullie dinsdag 13 december om 18.45 uur weer in het jeugdcentrum

Creatieve avond Vrouwenvereniging “Tabitha”:
Woensdag 14 december komt de vrouwenvereniging bij elkaar voor een creatieve avond. Het is de bedoeling om 20 kleine bloemstukjes en 20 leistenen te gaan maken, die we met droogbloemen opmaken. Tijdens het Kerstevent willen we deze dan verkopen. Voor de materialen wordt gezorgd. Daarna is er de mogelijkheid om voor jezelf ook een bloemstukje te maken, wil je dan een ondergrondje en versieringen meebrengen. Niet vergeten om een draadschaartje en een mesje mee te nemen. We beginnen om 19.00 uur in het Jeugdcentrum. Allen van harte welkom.

Kerstviering ouderen, mannen- en vrouwenvereniging:
Op woensdag 21 december is de kerstviering voor de ouderen, mannen- en vrouwenvereniging. Gelukkig mogen we het dit jaar weer met elkaar vieren in het Jeugdcentrum en afsluiten met een gezamenlijke broodmaaltijd. Iedereen! dient zich wel hiervoor op te geven i.v.m. met de boodschappen, ook als u niet blijft eten! Opgeven kan t/m 15 december bij Petra. Ook als u opgehaald wilt worden even opgeven. Tel.0416-276493. Wij hopen weer velen van u dan daar te ontmoeten. Verdere info volgt. De voorbereidingscommissie.

Kerstkaarten:
Deze week worden er in Sprang, Landgoed Driessen en Vrijhoeve, huis-aan-huis kerstkaarten bezorgd met daarbij de uitnodiging voor het Kerstevent en om de kerstdiensten bij te wonen. Heeft u geen kerstkaart ontvangen, dan kunt u er één in de kerk meenemen. Het Missionair Team bedankt alle vrijwilligers hartelijk voor hun hulp bij het rondbrengen van de kaarten!

Kerstevent:
Het kan u/jou niet ontgaan zijn: op zaterdag 17 december wordt het Kerstevent gehouden. Een mooie gelegenheid om mensen die niet zo bekend zijn met het geloof uit te nodigen om Kerstfeest mee te vieren. Voor de wandeling is het nodig om je op te geven. Dat kan via www.plannen.nl/a/kerstevent. Alle verdere informatie kun je lezen op www.hervormdsprang.nl/kerstevent.

Nieuwsbron:
De laatste Nieuwsbron van dit jaar zal rond 20 december verschijnen. De kopij kan worden aangeleverd t/m maandag 12 december via nieuwsbron@hervormd-sprang.nl.

VBK+ Wintereditie save the date:
Na een mooie VBK+ afgelopen zomer hebben we ook weer een spectaculaire wintereditie in aantocht. Vrijdag 13 januari staat de VBK+ wintereditie op de planning. Ben jij tussen de 12-18 oud dan nodigen we je uit in het Jeugdcentrum. Meer informatie volgt later! Houd de groepsapp, Instagram en de website in de gaten. Mocht je nog niet in de groepsapp zitten en wil je er wel in? Stuur dan even een appje naar Sanne Tanghe 06-37320018. Tot 13 januari!

Uit de Werkkamer:
Afgelopen zondagmorgen is afgekondigd dat er een voornemen tot beroep is vanuit de Hervormde gemeente van Heukelum. Dat beroep wordt, als er geen geldige bezwaren worden ingediend, deze zaterdag, 10 december, gebracht. D.V. oudejaarsdag zal ik dan het besluit moeten hebben genomen. Zoals ik het zie zijn er twee roepende gemeenten. Dat maak ik ook op uit de steunbetuigingen vanuit onze gemeente. Het maakt me dankbaar om te vernemen dat de HEERE Zijn zegen verbindt aan het werk wat ik hier mag doen. Komende weken zal het dan ook een zaak van gebed zijn, waarbij we vertrouwen op de leiding van de HEERE.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 15 december 2022 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 12 december om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
In deze donkere dagen voor Kerst kijken we hopelijk met reikhalzend verlangen uit naar de wederkomst van Jezus Christus. Vanaf deze plaats groeten wij u allen hartelijk, in het bijzonder zij die een weg gaan van afnemende krachten. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk.