Diensten zondag 31 januari
9:30 uur: ds. E. van Wijk
18:30 uur: ds. A. de Wit, Besoijen
De diensten zijn ook te volgen via deze link.
– Zingen voor de dienst: v.m.: Psalm 26: 1,8, n.m.: Psalm 33: 1,10.
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum.

Bij de diensten:
We hopen zondagmorgen stil te staan bij Jeremia 29:1-14, Romeinen 7:1-7 en 1 Timotheüs 2:1-4. Als u zin heeft kunt u daarbij ook nog Daniël 9 lezen. Na afloop kunnen we elkaar via de techniek zien bij de preekbespreking. Daar kijken we weer naar uit (zie hieronder). Wat zijn we dankbaar dat God gaven en talenten (en bereidheid) geeft aan meerderen van ons, om achter de schermen het mogelijk te maken, dat we afgelopen zondag toch de zang uit eigen gemeente mochten horen. Zij die beeld hadden hebben zagen daarbij ook de tekst voorbij komen. Dit alles is best veel werk. Daarom kijken we deze week hoe we hier mee verder gaan.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen; Zo groot was Gods liefde voor de mens. Deze zondag is de laatste van een blok met vier verhalen uit de eerste hoofdstukken van het evangelie van Johannes over geloven en begrijpen wie Jezus is. Op deze zondag staat Johannes 3:14-21 centraal: Jezus vertelt dat God Hem naar de wereld heeft gestuurd om de mensen te redden. Groetjes, Leiding KND

Preekbespreking zondag 31 januari 2021:
Na een fijne preekbespreking van zondagmorgen 17 januari j.l. is er weer een nieuw moment gepland. Zondagmorgen 31 januari kunnen we elkaar weer online ontmoeten en is er na de ochtenddienst o.l.v. ds. E. van Wijk de volgende preekbespreking. Om aan deze preekbespreking deel te nemen is aanmelding nodig. Via deze link kan een opgavenformulier ingevuld worden. Opgave kan t/m zaterdag 30 januari 15.00 uur. Zaterdagavond ontvangt u/jij een mail met de link om te kunnen deelnemen aan de preekbespreking via Teams. Wie internet heeft kan overwegend vrij eenvoudig meedoen. Groet, Commissie Eredienst

Pastoralia:
We leven mee met allen die met ziekte en zorg te maken hebben. “Hij geneest de gebrokene van hart, Hij verbindt hen in hun leed.”

Vanuit de kerkenraad:
Vanuit de diaconie:
Giften:
Diaken Wim Faro ontving een sigarendoos met collectemunten voor de collectes van januari, inhoud € 85,85 . Dit is als volgt verdeeld: €35 voor de diaconie en €50 voor het CvK.
Hartelijk dank.
Vanuit het CvK:
Opbrengst collecten en giften december 2020:
Via de bank is er in december een totaalbedrag van €2.338 ontvangen aan giften en voor gemiste collectes. Via de “collectezak” op de website is €3.971 ontvangen. Hiervan is €1.618 bestemd voor de diaconie. Daarnaast is er via br. S. Bogers een bedrag van €100 en €90 aan collectemunten voor de kerktelefoon ontvangen. Hartelijk dank.

Vanuit de Zendingscommissie:
Fam van der Knijff:
Kees en Esther kijken, samen met hun kinderen, terug op een mooie en bemoedigende dienst waarin zij werden uitgezonden naar Libanon. Donderdag 21 januari j.l. zouden zij vertrekken naar Libanon. Vanwege de sterke toename van het coronavirus in Libanon, is dit land in een complete lockdown gegaan. De GZB heeft daarop besloten dat het vertrek van familie van der Knijff enkele weken wordt uitgesteld. Dit is een teleurstelling voor Kees en Esther maar ook voor de partners in Libanon. Wilt u Kees en Esther met hun kinderen en het land en volk van Libanon in u gebeden gedenken. Zodra het vertrek verantwoord is, zal het gezin van der Knijff naar Libanon vertrekken. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 4 februari 2021 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 1 februari om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Vijf weken geleden zongen we: “Vrede op aarde” Helaas is de vrede ver te zoeken. J.C. Ryle schreef deze woorden ‘Hoe meer wij ons overgeven aan Christus, des te meer zullen we ons bewust zijn van de vrede die alle verstand te boven gaat. Allen een hartelijke groet, ook namens uw kerkenraad en uw pastoraal werker Arjan Noorland, Ds. E. van Wijk