Diensten zondag 21 februari | 2e lijdenszondag
9:30 uur: ds. E. van Wijk (tekenen van brood en wijn)
18:30 uur: ds. E. van Wijk
De diensten zijn te volgen via https://kerkdienstgemist.nl .
– Zingen voor de dienst: v.m.: Psalm 63:1, n.m.: Psalm 66:8,10
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Avondmaalscollecte voor stichting “De Strohalm”

Bij de diensten:
Zondagmorgen is het de 2e lijdenszondag. Moedig ging Jezus op weg naar Jeruzalem, om daar Zijn leven te offeren voor onze zonden. Zondagmorgen mogen wij ons geloof versterken door te zien op Jezus, Die zei: “Doe dat tot Mijn gedachtenis” (Lukas 22) Brood en Wijn zullen in beeld gebracht worden. Dat gebeurt op zo’n wijze dat wij allen (Ds. Van Wijk dus ook) de gelegenheid hebben om die tekenen tot ons te nemen, met onze ogen en harten. Jezus verlangde er vurig naar om dit Pascha samen met u te eten. U/jij ook?

Van de kindernevendienst:
‘Maria giet olie over Jezus voeten’: Deze zondag is de eerste van een blok met zeven teksten over Jezus laatste week volgens het Johannes-evangelie. Op deze zondag staat Johannes 12:1-8 centraal: Maria, de zus van Marta en Lazarus, giet olie over de voeten van Jezus, en wijst daarmee vooruit naar Jezus’ begrafenis. Luister ook deze zondag weer naar het verhaal en veel plezier met de materialen! Groetjes, Leiding KND

Vanuit de kerkenraad:
Vanuit de diaconie:
Collecte:
Voor komende zondag staat de Avondmaalscollecte, bestemd voor Stichting de Strohalm in Waalwijk, op het rooster. Stichting de Strohalm verleent hulp aan gezinnen met minderjarige kinderen in de gemeente Waalwijk, die een steuntje in de rug nodig hebben. Zij kunnen een beroep doen op Stichting de Strohalm wanneer officiële hulpinstanties geen of onvoldoende hulp kunnen bieden. Het gaat om inwoners die niet meer verdienen/ontvangen dan 110 procent van het sociaal minimum. Mensen uit deze doelgroep komen ook in aanmerking voor de Paswijzer van de Gemeente Waalwijk. Daarmee komen bepaalde voorzieningen binnen hun bereik. Mensen die een paswijzer hebben kunnen aankloppen bij Stichting de Strohalm. Een hulpaanvraag wordt gehonoreerd zodra bij de medewerkers van Stichting de Strohalm de overtuiging bestaat dat zij het gezin direct met concrete hulp uit de nood kunnen helpen. U kunt ‘geven’ d.m.v. de link ‘digitaal collecteren’ op de website van Hervormd Sprang. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Collecte opbrengst en Giften:
De diaconie ontving in januari de volgende giften via bank en digitaal. Via de bank €1047; Digitaal €630. Gift voor project 10-27, €25 ; Gift voor de GZB zendingsechtpaar Van der Knijff, €25; Digitaal voor de IZB €50; Voor het CVK via de bank
€20. Dit is als volgt verdeeld over de collectes van januari; 3 jan. Project 10-27, GZB Hulp voor vrouwen met moslimachtergrond €350 en een gift €25, totaal €375. 10 jan. HGJB Geloofsopvoeding leer me lezen €350. 17 jan. IZB een huiskamer voor Siddeburen €350 en een gift €50 totaal €400. 1, 24 en 31 jan. voor de diaconie totaal €627,60. Hartelijk dank voor deze gaven,

Follow Me:
Maandag 22 februari verzorgt ds. Van Wijk opnieuw voor ons een Bijbelles over profetische teksten in het Oude Testament. We beginnen weer online om 18.45 uur.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 25 februari 2021 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 22 februari om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Allen een hartelijke groet, ook namens uw kerkenraad en uw pastoraal werker Arjan Noorland, Ds. E. van Wijk