Diensten zondag 19 februari (1e Lijdenszondag)
09:30 uur: Ds. E. van Wijk (Doopdienst)
18.30 uur: Ds. F. Wijnhorst, Krabbendijke
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 6: 8, nm. Psalm 6: 9,
Kinderoppas: Annika Haverhals, Minke Treffers en Jasmijn van Zelst
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 4
Collectes: 1e Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdwerk

Bij de diensten:
Zeven weken heeft de kerk apart gezet om stil te staan bij het bittere lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus. Laten we de opdracht vanuit Hebreeën 12 ter harte nemen. Een voortdurend zien op Jezus. “De Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft voor de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht”. We kijken uit naar komende zondagmorgen. Dan zal de doop bediend worden aan Lucas Hendrik Johannes Veldsink. Mooi dat we als gemeente mogen zien hoe het teken en zegel van Gods genadeverbond verzegeld wordt op het voorhoofd van Lucas. We wensen de ouders, samen met hun geliefden en rijke doopdienst toe. Afgelopen zondag begonnen we de dienst met deze woorden: “Dit is de dag die de Heer ons geeft. Weest daarom blij en zingt verheugd. Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft”. Met de blijdschap van dit lied mogen we zondag weer naar Gods huis. Heb gezegende diensten.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen. Op deze zondag staat Exodus 14:15-31 centraal. God leidt het volk van Israël door de Rode Zee, en zorgt ervoor dat de Egyptenaren de Israëlieten niet meer kunnen inhalen. Groetjes leiding knd

Vanuit de diaconie:
Collecte: zondag 19 februari is de diaconiecollecte bestemd voor de actiegroep Sprang bouwt aan verandering. Komende zomer hoopt een groep van 35 deelnemers uit verschillende kerken, samen met de lokale bevolking, een kleuterschool te bouwen in Oeganda. Een bijzondere ervaring om nooit meer te vergeten. Kijk gerust eens rond op hun actiepagina: https://www.worldservants.nl/sprang. Bouwt u met hen mee? Van harte aanbevolen!

Noodhulp:
De enorme impact van de verwoestende aardbevingen van vorige week maandag in Syrië en Turkije wordt steeds duidelijker. Duizenden doden en gewonden, talloze mensen die nog onder het puin liggen en grote schade aan steden en dorpen. De beelden en verhalen zijn hartverscheurend, de nood is intens. Hulp is dringend nodig! Vanuit de diaconie ondersteunen we de hulp die het Christelijk Noodhulpcluster (Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tearfund, Woord en Daad, ZOA) biedt. Helpt u mee? U kunt dat doen door uw gift over te maken op het rekeningnummer van de diaconie: NL74 RABO 0334 2025 23. Ook kunt u komende zondag een envelop in de collectezak van de diaconie stoppen. Vermeld telkens ‘noodhulp’. Heel hartelijk dank!

Ontvangen giften:
Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 15,- voor de kerk en € 60,- voor de verwarming. Hartelijk dank!

ZAAC:
Hey! Zaterdag is het weer ZAAC! ‘t Honk gaat open om 19:45 en om 20:00 gaan we beginnen. Tot zaterdag!

Nieuwsbron:
De Nieuwsbron komt weer uit op vrijdag 24 februari. De kopij kan worden aangeleverd t/m maandag 20 februari via nieuwsbron@hervormd-sprang.nl. Ontvangt u de Nieuwsbron nog niet, dan kunt u zich opgeven via bovenstaand mailadres.

Boodschappenzegels!:
Op dit moment ontvang u bij de Plus zegels voor het boodschappen pakket. Gebruikt u deze zegels niet, dan mag u ze inleveren in de brievenbus aan de Molenstraat 1a. Bij volle kaarten zullen wij de boodschappen pakketten ophalen en deze zullen dan nuttig besteed worden. Vriendelijke groet namens de commissie, Margriet Haverhals.

Centrale Bijbelkring:
Op dinsdag 21 februari hopen we als centrale Bijbelkring weer bij elkaar te komen. We hebben leerzame avonden gehad over Ezra en Nehemia. Komende avond willen we met elkaar gaan nadenken waarom het brandofferaltaar voor ons nog belangrijk kan zijn. Iedereen is van harte welkom om 19:30 u in het Jeugdcentrum.

Mannenvereniging:
Op 22 februari komt de mannenvereniging weer bij elkaar om 19.30 uur in het jeugdcentrum. We lezen Openbaring 9 daarna bespreken we de vragen uit het januarinummer van de Hervormde Vaan. Allen hartelijk welkom.

Internationaal restaurant:
Op vrijdag 24 februari zal de actiegroep Sprang en Oekraïne een mix van twee traditionele gerechten serveren. Bewoners uit het NH-hotel en de jongeren van Sprang Bouwt aan verandering koken samen en hopen u om 18.30u te ontmoeten in het Willem van Oranje College te Waalwijk voor de maaltijd. De opbrengst – u mag zelf bepalen wat u voor de maaltijd betaalt – zal verdeeld worden over twee doelen; Actiegroep Sprang bouwt aan verandering en kachels voor het Oekraïense leger. Het is ook mogelijk maaltijden af te halen. Er is een beperkt aantal plaatsen, dus geef u/geef je snel op voor eten of afhalen! Dat kan via https://forms.gle/xjWCzWj7vHNsFTFS8 (formulier is ook te vinden op de website van Hervormd Sprang). Kom en proef!

Kopij Voetius:
Voor de editie van 25 februari 2023 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 20 februari om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
Wat vervelend, als we door ziekte, afgelopen zondag niet voor konden gaan. We wensen ds. Van Wijk beterschap toe zodat hij zijn herderstaak weer op zich kan nemen. Vanaf deze plaats groeten wij u allen hartelijk, in het bijzonder zij die worstelen met hun anders zijn en niet begrepen voelen. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland.