Diensten zondag 10 februari:
09:30 uur: prop. C.B. Westerink, Rotterdam
18:30 uur: ds. E. van Wijk
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 34:1,2 , n.m. Psalm 35:1,13
– Kinderoppas: Petra Koenen, Femke Schilders, Nienke Spuijbroek, Mirthe Bogers
– Kindernevendienst: groep 1-4
– Kerkauto: mevr. E. Timmermans (tel. 275576)
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Onderhoud kerktelefoon

Bij de diensten:
Zondagavond hopen we weer een keer stil te staan bij Spreuken. Dit keer kijken we naar Spreuken 4. Voor ons allemaal een belangrijke les.

Vanuit de diaconie:
Giften:
Door broeder G. Maijers is een gift ontvangen van €10,- voor de Zambia groep. Hartelijk dank hiervoor. Bezoekzuster T. Verduyn heeft op bezoek €15,- ontvangen
Collecte-opbrengsten januari:
Diaconie € 837,11 ; IZB Gebedsposten Amersfoort € 440,76 ; Catechese en Educatie € 411,55. Opbrengst collecte contactmiddag Senioren op 10 Januari:
€ 58,00. Opbrengst busjes kindernevendienst bestemd voor de Speelgoedbank in Waalwijk
€ 214,85 . Hartelijk dank voor al deze gaven.
Opgeven vakantieweek Roosevelthuis:
Ieder jaar wordt er een vakantie georganiseerd voor gemeenteleden met een lichamelijke beperking. Op Nieuw Hydepark (vlakbij het oude F.D. Roosevelthuis) te Doorn kunnen zij genieten van heerlijke week vakantie. Wilt u graag mee of kent u mensen in uw omgeving die in aanmerking komen voor dit weekje vakantie, dan horen wij dat graag van u. Er zijn vrijwilligers die de gasten deskundig en liefdevol bijstaan. De gasten zullen zich deze week niet vervelen; er worden verschillende uitjes georganiseerd, er is een avondprogramma, er wordt gezongen, gelachen en gehuild. Kortom een week van ontspanning en rust in Doorn. In 2019 is de vakantieweek van 18 t/m 25 mei. Voor opgave of vragen, bel diaken Martin Lam, 06-57 58 53 14, op werkdagen na half 4 ’s middags of mail naar diaconie@hervormd-sprang.nl

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Giften:
Ds. van Wijk ontving € 50,- voor het werk van de kerkrentmeesters en €10,- specifiek voor de kerktelefoon. Hartelijk dank hiervoor.
Aktie Kerkbalans:
Afgelopen weken heeft de actie kerkbalans weer plaats gevonden met als thema “Geef voor je kerk”. U heeft dit ook door middel van uw toezegging laten blijken. De actie kerkbalans heeft op basis van de eerste telling het voorlopige bedrag van € 110.000 aan toezeggingen behaald. Ten opzichte van vorig jaar is dit ruim 4% meer. Het College van Kerkrentmeesters is zeer dankbaar voor dit resultaat. Een groot compliment aan alle medewerkers en lopers die ondanks het winterse weer tijd hebben vrijgemaakt en enthousiast op pad zijn gegaan. En aan u als gemeente die uw verantwoordelijkheid en betrokkenheid heeft getoond. Allen hartelijk dank daarvoor.

Inzameling voor Koningsdag 2019:
Zaterdag 9 februari is er weer de mogelijkheid om spullen in te leveren. Dit kan van 10.00 tot 11.00 uur. Locatie: Oudestraat 84, Sprang-Capelle.
De afgelopen jaren zijn er regelmatig kapotte of vieze spullen ingeleverd, deze spullen gaan we niet meer aannemen. We willen iedereen bedanken dat hier de afgelopen keren ook al rekening mee is gehouden. Daarnaast nemen we geen grote bankstellen, bedden, witgoed en oude computers/beeldschermen aan. Noteert u ook nog de volgende inleverdata: 9 maart en 13 april. Alvast bedankt! De Koningsdag-commissie.

Rond kring en vereniging:
Mannenvereniging Troffel en Zwaard: Woensdag 13 februari is er in Sprang een streekvergadering en zal ds. van Wijk spreken over een bepaald onderwerp. De aanvang is om 19.45 uur en zal plaats vinden in het jeugdcentrum. De vrouwenvereniging is hierbij uitgenodigd, maar deze avond is toegankelijk voor iedereen. Allen welkom.

Sprang bouwt aan verandering:
Erwtensoep actie op 21 februari 2019:
Tijdens de koude wintertijd is het heerlijk om oer-Hollandse erwtensoep te eten! Sprang Bouwt aan Verandering gaat in de keuken van het Jeugdcentrum erwtensoep klaarmaken waarvan de opbrengst bestemd is voor het Zambia project. De soep zal worden verkocht per liter (€ 7,-) of per ½ liter (€4,-).
Erwtensoep bestellen kan, tot maandagochtend 18 februari 9.00 uur, op de volgende manieren: via dit Google formulier , via het bestelformulier dat is uitgedeeld in de kerk, in te leveren achterin de kerk of in de brievenbus bij Jeroen Boschstraat 12 of een telefoontje na 16.00 uur naar : 0416-344194.
U kunt de soep op donderdag 21 februari tussen 16.30 uur en 18.30 uur ophalen in het Jeugdcentrum (Kerkstraat 28, Sprang-Capelle). Wanneer het voor u niet mogelijk is om de soep zelf op te halen dan kunt u dit doorgeven. De bestelling wordt dan op 21 februari bij u bezorgd tussen 16.30 en 18.30 uur.
Volleybalmarathon:
Wij vragen je om vrijdag 15 t/m zaterdag 16 februari je sportschoenen aan te trekken! Wij organiseren dan namelijk een volleybalmarathon. De avond begint om 22:00 en eindigt de volgende dag rond 16:00. Je kan jezelf opgeven met teams van min. 5 personen. Om mee te mogen doen vragen wij €10,- per persoon. Daarbij krijg je een gratis consumptie! Neem gerust wat supporters mee, zodat we een gezellig publiek hebben!
Aanmelden kan via dit Google formulier of via onze Facebookpagina Sprang bouwt aan verandering. Tot dan!

Contactmiddag voor senioren:
Donderdag 14 februari is er weer een contactmiddag voor senioren. Er is een imker uit De Moer te gast die iets zal vertellen over zijn werk. Iedereen is van harte welkom om 14.30 in het Jeugdcentrum. Voor vervoer kunt u zich melden bij Petra van Baardwijk, tel. 276493. Laat u dit uiterlijk dinsdagavond 21.00 uur weten? Iedereen, ook zij die nog niet eerder kwamen, zijn van harte welkom!

Kopij Voetius:
Voor de editie van 14 februari 2019 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 11 februari om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk