Diensten zondag 11 februari | 1e lijdenszondag: digitaal de kerkdienst-volgen
09:30 uur: Ds. J. A. H. Jongkind, Langerak
18:30 uur: Ds. J. Boom, ‘s-Gravenmoer
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 31: 4, nm. Psalm 31: 5.
Kinderoppas: Jolanda Mewis, Thirza Verwoerd, Tijn Boogaarts
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 4
Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Verwarming

Bij de diensten:
Op zeven zondagen komen we samen om het lijden van onze Heer Jezus Christus te overdenken. Nadat Hij Zijn discipelen had onderwezen over de Weg, de Waarheid en het Leven, benadrukte Hij, dat niemand de Vader kon bereiken buiten deze Weg. Jezus was zich bewust van wat Hem te wachten stond. Ondanks dit vooruitzicht nodigde Hij uit: “Sta op, laten we van hier vertrekken.” Dit kan een uitnodiging voor ons zijn om op zondag op te staan en God te ontmoeten in Zijn huis. Gezegende zondag, samen met beide voorgangers.
Van de kindernevendienst
Beste kinderen. Op deze zondag staat Ruth 3:7-14 en 4:1-8 en 4:13-16 centraal: Ruth vraagt Boaz of hij met haar wil trouwen, zodat hij voor haar en Naomi kan zorgen. Groetjes leiding KND

Van de diaconie:
Collecte:
Voor komende zondag staat er een reguliere diaconiecollecte op het rooster. Van harte aanbevolen!
Ontvangen:
Bezoekbroeder Henk Spuijbroek ontving € 15,- voor het CvK. Bezoekzuster Truus Verduijn ontving € 20,- voor het orgelfonds. Ds. Bouter ontving € 20,- voor de diaconie. Heel hartelijk dank!
Gratis gezinsvakanties 2024:
Voor gezinnen met schoolgaande kinderen met een inkomen op bijstandsniveau biedt het Vakantiebureau 100 gratis vakantieweken aan. Het Vakantiebureau werkt hiervoor samen met RCN Vakantieparken in Nederland, vanuit de gezamenlijke diaconale opdracht van de PKN. Bent u-, of kent u een gezin dat er zo naar uit ziet om er even uit te gaan? Neem dan vóór 29 februari a.s. contact op met één van de diakenen. Of stuur een mailtje met uw telefoonnummer naar diaconie@hervormd-sprang.nl zodat wij met u contact op kunnen nemen!

Mannenvereniging:
Woensdag 14 februari hebben we weer een Bijbelstudieavond die wordt gehouden in het Jeugdcentrum en begint om 19.30 uur. Het thema is “Abraham in de bres voor Sodom” n.a.v. Genesis 18, de vragen staan in het januarinummer van MANKracht. Allen hartelijk welkom.

Seniorenmiddag:
Donderdagmiddag 15 februari om 14.30 uur, is er in het Jeugdcentrum, weer een senioren middag. Ook is deze middag natuurlijk voor iedere geïnteresseerde toegankelijk. We ontvangen deze middag Josua Ossendrijver, alias Klaas Slecht. Schrijver/gastspreker. Als Jood geboren maar in een Nederlands gezin opgevoed. Hij kwam er pas achter na zijn 60e levensjaar, ook dat zijn ouders en broer in Auschwitz omgekomen zijn. Hij heeft dit nooit van zijn pleegouders, die hem zeer beschermend en streng opgevoed hadden, gehoord. Dit heeft veel indruk gemaakt. Het beloofd dus een interessante en indrukwekkende middag te worden. Eerst verzorgd Arjan Noorland een meditatie, en zingen en bidden we. En we ontmoeten elkaar onder het genot van koffie en thee. Allen hartelijk welkom. Wie gehaald en thuisgebracht wil worden, even contact opnemen met Petra, 0416-276493. Hopelijk tot ziens, de senioren commissie.

Vintagemarkt Koningsdag:
Op zaterdagmorgen 17 februari kunt u het volgende inleveren voor de Vintagemarkt op Koningsdag. Speelgoed, Serviesgoed, Frisdrank-of bierglazen, ⁠Pluszegels, Lp’s, Koper-, zink- of rieten materialen, Electra en ⁠andere huishoudelijke artikelen. Alles moet schoon, heel en verkoopbaar zijn. Op dit moment hebben we meer dan voldoende glazen vazen, glasdecoratie, fotolijstjes, Cd’s en videobanden. Een vriendelijk verzoek deze spullen niet meer in te leveren. Bij de inname gaan we direct sorteren omdat we de ingeleverde spullen bij diverse particulieren gaan opslaan. Rommel geven we mee terug, dat kunt u meegeven met het grof huisvuil. Grotere stukken kunnen we pas op vrijdag 26 april innemen omdat er op dit moment geen opslag mogelijkheid beschikbaar is. U kunt zaterdag 17 februari van 9:00u – 10:00u bovengenoemde spullen inleveren in het Jeugdcentrum. Verder kunt u na het inleveren aan de koffie tafel een praatje maken en genieten van een lekker kopje koffie of thee!

Voetius:
Voor de editie van 15 februari 2024 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmoren 12 februari 12.00uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
Voor iedereen een hartelijke groet, in het bijzonder voor de bedroefden die korter of langer tijd geleden een geliefde hebben verloren. Jullie kerkenraad en pastoraal werker.