Diensten zondag 13 februari:
09:30 uur: Ds. M.J. Tekelenburg, Monster
18:30 uur: Ds. E. van Wijk
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 100: 2, nm. Psalm 130: 2.
Collectes: 1e collecte: HGJB, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdwerk
Alle diensten zijn te volgen via https://www.hervormdsprang.nl/kerkdienst-volgen/

Bij de diensten:
Afgelopen zondag was het voor vele weer een vreugde om in de kerk aanwezig te zijn. Hoewel we het praatje met de buren nog missen konden we wel met elkaar zingen. Een belijdenis “Ik zet mijn treden in Uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden”. Wat hebben we dat nodig, het gezamenlijk volgen van Gods spoor. Gezegende diensten toegewenst.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen, deze zondag is de tweede van een blok met vier verhalen uit het evangelie volgens Marcus. Marcus 1:14-20 staat centraal: Jezus begint in Galilea het goede nieuws te vertellen en kiest zijn eerste leerlingen uit. Leiding KND

Vanuit de diaconie:
Collecte: Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de HGJB: podcast voor tieners. “Ik luister wekelijks naar de podcast, dat geeft me hoop.” Tieners léven met hun telefoon. Om hen te helpen hun geloof te verdiepen en tijd met God te zoeken, ontwikkelt de HGJB wekelijks een speciale podcast voor tieners. Vanuit een Bijbelgedeelte wordt de lijn getrokken naar hun leefwereld, waarna wordt afgesloten met een gebed. Veel tieners luisteren de podcast zelf, maar het wordt ook in gezinnen aan tafel of door jeugdleiders beluisterd. Het ontwikkelen en aanbieden van deze podcast brengt kosten met zich mee. Helpt u mee om die kosten te dragen?
U kunt uw bijdrage bij het verlaten van de kerk in een collectezak stoppen. Daarnaast kunt u ‘geven’ d.m.v. de link ‘digitaal collecteren’ op de website van Hervormd Sprang. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. Diaconie N.H. gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!

Vanuit het CvK:
Opbrengst collecten en giften januari 2022: In de ‘collectezak’ op de website is in januari
€ 1.052 ontvangen. Hiervan is € 446 bestemd voor de diaconie. Via de bank is er een totaalbedrag van € 1.505 ontvangen aan collectes en giften. Daarnaast is er door Ds. van Wijk een gift ontvangen van € 50. Hartelijk dank voor uw gaven.

Kopij Voetius:
Voor de editie van17 februari 2022 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 14 februari om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk, in het bijzonder onze alleen gaande, zieken en rouwdragenden. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk.