Diensten zondag 17 februari:
09:30 uur: prop. T. Beekman, Kloetinge
17:00 uur: ds. E. van Wijk, Jongerendienst; thema “doe eens gek”
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 36:2 , n.m. Psalm 95:1 (er is een boekje)
– Kinderoppas: Aline Brouwer, Judith Schalkwijk, André Faro, Marieke van Raamsdonk
– Kindernevendienst: groep 1-6
– Kerkauto: Herwald Spuijbroek (tel. 280649)
– Collectes: 1e collecte: Werkgroep “Zambia”, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Verwarming

Bij de diensten:
Zondagmiddag hopen we een jeugddienst te hebben. We merken dat we als christenen steeds vaker “vreemd” gevonden worden. Is dat eigenlijk wel erg? Of kan het ook goed zijn? We horen er over uit de Bergrede, Mattheüs 5:1-16.

Vanuit de kerkenraad:
Vanuit de diaconie:
Opgeven vakantieweek Roosevelthuis:
Ieder jaar wordt er een vakantie georganiseerd voor gemeenteleden met een lichamelijke beperking. Op Nieuw Hydepark (vlakbij het oude F.D. Roosevelthuis) te Doorn kunnen zij genieten van heerlijke week vakantie. Wilt u graag mee of kent u mensen in uw omgeving die in aanmerking komen voor dit weekje vakantie, dan horen wij dat graag van u. Er zijn vrijwilligers die de gasten deskundig en liefdevol bijstaan. De gasten zullen zich deze week niet vervelen; er worden verschillende uitjes georganiseerd, er is een avondprogramma, er wordt gezongen, gelachen en gehuild. Kortom een week van ontspanning en rust in Doorn. In 2019 is de vakantieweek van 18 t/m 25 mei. Voor opgave of vragen, bel diaken Martin Lam, 06-57 58 53 14, op werkdagen na half 4 ’s middags of mail naar diaconie@hervormd sprang.nl
Toelichting collecte:
“Klaslokalen in Chimoza, Zambia”: Partnerorganisatie CCAP bouwt samen met World Servants aan verandering door het stimuleren van beter onderwijs. Samen werken we aan de verbetering van de school in Chimoza, door de bouw van twee klaslokalen en een kantoor. Hiermee krijgen de kinderen straks les in een mooi lokaal en kunnen de docenten met veel plezier hier lesgeven.

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Giften:
Voor de kerk is er een gift van € 100,- ontvangen. Ouderling W. Timmermans heeft op bezoek €10,- ontvangen voor de kerk.
Opbrengst collecten januari 2019:
Kerk en eredienst € 1.549; Orgelfonds € 370; Bijstand Pastoraat € 381; Jeugdcentrum € 95; Onderhoud pastorie € 318 en Verwarming 427.
Het College van Kerkrentmeesters dankt u allemaal hartelijk voor uw gaven.

Rond kring en vereniging:
Spoorzoekers/Fellows:
Beste jongens en meisjes, dinsdag 5 februari zijn jullie van harte welkom bij weer een nieuwe Spoorzoekers en Fellows-avond. Om 18.45 uur gaan we beginnen en om 20.00 uur is het afgelopen. De kinderen van groep 5 en 6 gaan naar de Spoorzoekers en de kinderen van groep 7 en 8 naar de Fellows. Neem gerust je vriendjes/vriendinnetjes mee. Tot dinsdag! Namens de leiding: Renate Treffers en Ellen Nieuwkoop van de Spoorzoekers en Margriet Haverhals en Martin Lam van de Fellows
Vrouwenvereniging Tabitha:
Op 20 februari komt de vrouwenvereniging weer bij elkaar. We gaan dan verder met Bijbelstudie nr. 7, “Brief aan ballingen in Babel” uit het december nr. van de Hervormde Vrouw. We beginnen om 19.30 uur in het Jeugdcentrum. Allen weer van harte welkom.
Centrale Bijbelkring:
Op dinsdag 19 februari is er weer Bijbelkring. We hopen stil te staan bij Mattheus 6:19-34. Iedereen is weer van harte welkom! De avond vindt plaats in het Jeugdcentrum, om 20:00u.

Aapjes voor Zambia:
Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd om mee te komen helpen bij het maken van de aapjes. Het is heel makkelijk, iedereen kan het. Datum: dinsdag 19 februari
Tijd: In- en uitlopen tussen 19.30 – 21.30 uur. Adres: van der Duinstraat 129 (achterom)
Kosten: gratis, inclusief koffie/thee en wat lekkers

GZB-dag in Barneveld:
25 jaar geleden vond er in Bosnië een gruwelijke oorlog plaats. Bij veel Nederlanders staan de beelden van de val van Sebrenica nog scherp op het netvlies. Dit jaar zendt de GZB voor het eerst zendingswerkers uit naar dit land: Adré & Marja Lichtendonk en Heleen van der Sluijs. Te midden van een complexe samenleving, met een grote kloof tussen de verschillende bevolkingsgroepen, willen zij gaan helpen bij de opbouw van de kerk. Iemand die zich daar ook altijd voor heeft ingezet is dr. Peter Kuzmic. Het is zijn verlangen dat over grenzen van taal, etniciteit en religie er in Bosnië een kerk is waar iedereen welkom is. Dr. Kuzmic is een van de sprekers op de GZB-dag, die dit jaar plaatsvindt op D.V. zaterdag 16 maart. Het thema is ‘De Geest doorbreekt de grenzen’. De dag trekt jaarlijks zo’n 2.000 bezoekers om samen te luisteren naar inspirerende verhalen uit Gods wereldwijde kerk. De muzikale begeleiding is in handen van Martin Zonnenberg. Voor kinderen en jongeren zijn er aparte programma’s en is er kinderopvang aanwezig. Het is dus echt een dag voor jong en oud! Van harte welkom! Zie voor meer informatie en om u aan te melden: www.gzb.nl/gzb-dag.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 21 februari 2019 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 18 februari om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk