Diensten zondag 18 februari | 2e lijdenszondag: digitaal kerkdienst-volgen
09:30 uur: Ds. W. Geerlof, Ede, voorbereiding viering Heilig Avondmaal
18:30 uur: Ds. C. van de Scheur, Veenendaal
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 31: 12 en 13, nm. Psalm 31: 15 en 16.
Kinderoppas: Annika Haverhals, Minke Treffers, Jasmijn van Zelst

Kindernevendienst: Groep 1 t/m 6:
Collectes: 1e collecte: Kerk in Actie, noodhulp Gaza , 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte:
Orgelfonds

Bij de diensten:
Koffiedrinken na de dienst:
Op zondagmorgen 18 februari is er na de kerkdienst gelegenheid om elkaar onder het genot van een kopje koffie, thee of fris te ontmoeten in het Jeugdcentrum. U bent van harte welkom.
Eredienst:
Zondag krijgen we een hemelse uitnodiging om op 25 februari gevoed te worden met hemelse spijze en drank. Daar wil de Koning der heerlijkheid u/jou ontmoeten. Het heeft Hem buitengewoon veel gekost om deze bijzondere maaltijd mogelijk te maken – namelijk het leven en bloed van de Zoon van God – om de vloek weg te nemen en ons recht en toegang te verschaffen tot de hemelse zegeningen. We wensen u goede diensten toe, met beide voorgangers.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen: Op deze zondag staat Mattheüs 16:13-23 centraal: Petrus zegt dat Jezus de Messias en de Zoon van God is. Jezus zegt daarop tegen Petrus dat hij de rots is waarop de kerk gebouwd zal worden. Groetjes leiding KND

Van de diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Kerk in Actie, met als bijzonder doel; noodhulp Gaza. Een onvoorstelbaar aantal doden. Gewonden die niet kunnen worden verzorgd. En bijna de hele bevolking op de vlucht, zonder een veilige plek om naartoe te kunnen. De situatie in Gaza is dramatisch. Er is behoefte aan álles. Kerk in Actie helpt via haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood en dus ook in Gaza. In Gaza-stad steunen ze een mobiele gezondheidskliniek en in het zuiden van Gaza helpen ze moeders met jonge kinderen om te herstellen van trauma’s. Voor 5000 kinderen zijn er de afgelopen weken ontspannende activiteiten georganiseerd; even nergens aan denken! En natuurlijk geven ze overal waar dat nodig is onderdak, voedsel, water, hygiënematerialen en andere eerste levensbehoeften. Kerk in Actie doet dit vanuit een internationaal kerkelijk netwerk en samen met Palestijnse plaatselijke kerken. En niet alleen in Gaza. Ze helpen ook inwoners van Israël en de Westelijke Jordaanoever. De vraag is eenvoudig, maar tegelijk heel dringend: helpt u mee? Samen zijn we de kerk in actie. Dank u wel!
Verschoven collecte:
Om bovenstaande reden wordt de collecte voor Stichting Kimon link Stichting Kimon/ – Hans en Gerrie Kasbergen – verschoven naar D.V. zondag 3 maart.
Ontvangen:
Ds. Bouter ontving € 20,- voor het CvK. Heel hartelijk dank!

Vrouwenkring “Tabitha”:
Woensdag 21 februari komt de vrouwenkring weer bij elkaar. We gaan dan Bijbelstudie 7 behandelen, Openbaring 12 “Overwonnen vijand” uit het Bijbelstudieboek “Vrouw tot Vrouw”. We beginnen om 19.30 uur in het Jeugdcentrum en eindigen om ca. 21.30 uur. Allen weer van harte welkom.

Vintagemarkt Koningsdag:
Op zaterdagmorgen 17 februari kunt u het volgende inleveren voor de Vintagemarkt op Koningsdag. Speelgoed, Serviesgoed, Frisdrank-of bierglazen, ⁠Pluszegels, Lp’s, Koper-, zink- of rieten materialen, Electra en ⁠andere huishoudelijke artikelen. Alles moet schoon, heel en verkoopbaar zijn. Op dit moment hebben we meer dan voldoende glazen vazen, glasdecoratie, fotolijstjes, Cd’s en videobanden. Een vriendelijk verzoek deze spullen niet meer in te leveren. Bij de inname gaan we direct sorteren omdat we de ingeleverde spullen bij diverse particulieren gaan opslaan. Rommel geven we mee terug, dat kunt u meegeven met het grof huisvuil. Grotere stukken kunnen we pas op vrijdag 26 april innemen omdat er op dit moment geen opslag mogelijkheid beschikbaar is. U kunt zaterdag 17 februari van 9:00u – 10:00u bovengenoemde spullen inleveren in het Jeugdcentrum. Verder kunt u na het inleveren aan de koffie tafel een praatje maken en genieten van een lekker kopje koffie of thee!

Save the date:
Op DV donderdag 14 maart as organiseert de zendingscommissie weer een workshop bloemschikken. Reserveert u vast de datum in uw agenda. Nadere informatie volgt. De zendingscommissie

Bijbel kwijt?:
Zondag 11 februari jl. is tijdens een wandeling op een fietspad in Sprang, tussen de Beukenlaan en Dennenlaan, een zakbijbel gevonden. Het is een bijbel in de Statenvertaling, in een blauwe kartonnen hoes verpakt. Voorin staat een Bijbeltekst geschreven: Ps. 146:5. Er is geen naam in vermeld. Als deze Bijbel van u is, dan kunt u dat mailen naar scriba@hervormd-sprang.nl Dan breng ik u in contact met de vinder om hem zo terug te krijgen.

Nieuwsbron:
De volgende Nieuwsbron verschijnt op vrijdag 23 februari. De kopij kan worden aangeleverd t/m maandag 19 februari via nieuwsbron@hervormd-sprang.nl.

Voetius:
Voor de editie van 22 februari 2024 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmoren 19 februari 12.00uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
Voor iedereen een hartelijke groet, in het bijzonder voor de ernstige zieken onder ons. Jullie kerkenraad en pastoraal werker.