Diensten zondag 26 februari: digitaal kerkdienst volgen
09:30 uur: Ds. E. van Wijk (2e lijdenszondag en VHA)
18.30 uur: Ds. A.J. Molenaar, Woudrichem
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 8: 1, nm. Psalm 8: 2,
Kinderoppas: Evelien Heurter, Andre Faro en Menno Boogaarts
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 6
Collectes: 1e GZB voorjaarscollecte, 2e Kerk en Eredienst, 3e Tientjescollecte

Bij de diensten:
We leven toe naar Pasen en naar de viering van de Maaltijd van de HEERE (zondag over een week). Daar mogen we proeven en zien hoe groot Gods liefde is voor mensen. In de lijdenstijd staan we stil bij de weg die onze HEERE ging, in Zijn Zoon die voor ons geleden heeft, is gekruisigd, gestorven en begraven. We doen dat zondag en de week daarop vanuit Mattheüs 27.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen. Op deze zondag staat Marcus 6:1-6 centraal: Jezus geeft uitleg over God, doet wonderen en geneest mensen; de mensen uit de stad van zijn familie vragen zich af hoe het kan dat Jezus die toch één van hen is deze bijzondere dingen doet. Groetjes leiding knd

Vanuit de diaconie:
Collecte:
Komende zondag wordt de GZB voorjaarscollecte gehouden, die bestemd is voor Kees en Esther van der Knijff. Kees en Esther wonen samen met hun kinderen Hannah, Nathan en Timon sinds 2021 in Libanon. Door hun aanwezigheid in een door crisis geteisterd land proberen ze het licht van het Evangelie te laten schijnen. Dat doen ze met de lokale kerken en partners. Esther is verbonden aan de Karagheusian kliniek. Hier krijgen mensen toegang tot een goede gezondheidszorg tegen een minimale betaling. Door de diepe armoede die Libanon teistert, leeft ruim zeventig procent van de bevolking onder de armoedegrens. Zonder het werk van deze kliniek zou medische zorg voor hen onbereikbaar zijn. Aan het seminarie mag Kees een bijdrage leveren aan de opleiding van predikanten. Hij werkt met studenten uit het hele Midden-Oosten en Noord-Afrika. Zij dienen vaak al in een lokale kerk maar hebben behoefte aan theologische verdieping om hun gemeenten leiding te kunnen geven. Helpt u mee?
Ontvangen:
Truus Verduijn ontving tijdens een HVD-bezoek € 10,- voor de kerk. Hartelijk dank!
Verantwoording januari 2023:
In januari is per bank en via de collectezak € 2.358,- ontvangen. Deze opbrengst is als volgt verdeeld, waarbij rekening is gehouden met de aangegeven bestemmingen: 1 januari – Diaconie € 245; 8 januari – Stichting Schuilplaats € 325; 15 januari – Diaconie € 248; 22 januari – IZB: pioniersplek ‘Oase’ in Tilburg € 420; 29 januari – Stichting Hart voor Kinderen € 295; Diaconie: kerstattenties € 90; Diaconie: kerstevent € 425; Diaconie: voorziening energiecrisis € 300; Stichting Voedselbank Waalwijk € 10. Heel hartelijk dank voor uw steun!

Spoorzoekers/Fellows:
We verwachten jullie dinsdag 28 februari om 18.45 uur weer in het jeugdcentrum.

Vrouwenvereniging “Tabitha”:
Woensdag 1 maart komt de vrouwenvereniging weer bij elkaar. We gaan dan Bijbelstudie 7 behandelen, Psalm 131 “Gebedsworsteling “ uit het Bijbelstudieboek “Vrouw tot Vrouw”. We beginnen om 19.30 uur tot 21.30 uur, in Jeugdcentrum. Allen van harte welkom.

Afscheidsavond:
Op DV woensdagavond 22 maart is er de afscheidsavond met de familie van Wijk. Het is leuk om als blijk van waardering en als een aandenken een herinneringsboek te geven dat we met elkaar gemaakt hebben. Wilt u/jij een afbeelding, foto(-collage), gedicht, verhaaltje, tekening, spreuk of iets anders creatiefs op een A4 maken en dit uiterlijk 3 maart als bijlage mailen naar arjanenmartinebogers@gmail.com (indien mogelijk in jpg formaat)? Als u het liever op papier doet, kunt u dat tot en met 3 maart in de brievenbus aan de van Goyenstraat 11 doen. Alvast bedankt voor de moeite! De werkgroep afscheidsavond, Martine Bogers, Tijn Boogaarts, Claudia Lagerwerf, Jan Lam, Jelle Treffers en Minke Treffers

Hulpvraag:
Een echtpaar uit onze gemeente heeft een hulpvraag. Ze zoeken iemand die een paar uur per week, al is het maar een ochtendje (het mag zelfs om de week) met de bestaande hulp mee wil lopen. Het gaat om licht huishoudelijk werk, maar vooral ook om “aanwezigheid”. Het gaat niet om vrijwilligerswerk, maar om iets wat goed betaald wordt. Misschien dat jullie je afvragen: kan je zo’n vraag niet stellen aan de thuiszorg? Daar zijn meerdere redenen voor om dat niet te doen. Ik kan dat uiteraard mondeling toelichten! Ik hoop van harte dat ze iemand vinden. Wie interesse heeft en iets wil betekenen kan contact opnemen met mij, Ds. E. van Wijk (0416-272380), of anders met onze pastoraal werker Arjan Noorland (a.noorland@hervormd-sprang.nl).

Kopij Voetius:
Voor de editie van 2 maart 2023 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 27 februari om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl. LET OP: de Voetius van 2 maart is voor 2 weken.

Ten slotte:
Vanaf deze plaats groeten wij u allen hartelijk, in het bijzonder zij die alleen gaan, staan en thuiskomen. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk.