Diensten zondag 5 maart | 3e lijdenszondag
09:30 uur: Ds. E. van Wijk (HA)
18.30 uur: Ds. E. van Wijk (DHA)
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 8: 3, nm. Psalm 8: 4,
Kinderoppas: Willy Verduijn, Melanie Visser en Sanne Bogers
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 4
Collectes: 1e Diaconie, 2e Kerk en Eredienst, 3e Stichting Strohalm Waalwijk

Diensten woensdag 8 maart | Biddag voor gewas en arbeid.
14:00 uur: ds. E. van Wijk
19:30 uur: ds. E. van Wijk
Zingen voor de dienst: nm. Psalm 8: 5.
Collectes: 1e Dorcas-duurzaam ontwikkelingswerk en noodhulp, 2e Kerk en Eredienst, 3e Bidstondcollecte.

Diensten zondag 12 maart | 4e lijdenszondag
09:30 uur: Ds. H. Roseboom, Kesteren
18:30 uur: Ds. A.J. Mouw, Aalburg
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 8: 6 en 7, nm. Psalm 8: 8 en 9.
Kinderoppas: Irma Boogaarts, Meinke van Zelst en Jelle Rozenbrand
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
Collectes: 1e Diaconie, 2e Kerk en Eredienst, 3e Verwarming

Bij de diensten:
Komende zondag gedenken we het lijden en sterven van onze levende Heere Jezus. Dat doen we heel het jaar rond en in het bijzonder in de lijdenstijd. In het bijzonder doen we dat volgens zijn opdracht bij de tekenen van brood en wijn. Indringende tekenen. Afgelopen zondag werd het een “speciale behandeling” van onze geestelijke ogen genoemd. Het is een inzicht-maaltijd. We bidden dat de HEERE ons door de viering die we als gemeente hebben (niet alleen hen die aan de tafel gaan) opnieuw inzicht wil geven in Wie Hij is, en in wat Hij voor ons gedaan heeft in het schenken van Zichzelf, in Zijn Zoon Jezus Christus.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen. Op zondag 5 maart staat Markus 4:35-41 centraal: Jezus zorgt ervoor dat een storm op het meer gaat liggen, waardoor de leerlingen zich afvragen wie Hij toch is. Op zondag 12 maart staat Lucas 7:36-50 centraal: Jezus vergeeft een vrouw die volgens de mensen een slecht leven leidt. Groetjes leiding knd

Belijdenis:
Met dankbaarheid laat de kerkenraad weten dat op de aannemingsavond van 27 februari j.l. zijn aangenomen, en daarmee belijdenis hopen af te leggen op D.V. 19 maart in de morgendienst: Loïs (G.L.) Ros,  Eveline (E.A.J.) Sterrenburg. We kijken met dankbaarheid terug op het seizoen en op de aannemingsavond. De belijdenisdienst is een week voor de afscheidsdienst van Ds. Van Wijk. Fijn dat het mogelijk is om deze feestelijke dienst nog met elkaar te hebben. Het is een hoogtepunt voor de gemeente! Zeker ook een hoogtepunt voor de ouders. Zoveel jaren nadat ze bij het doopvont stonden. Wat bijzonder om dit mee te maken. We zijn dankbaar dat de HEERE, de God van onze doop, Zijn weg is gegaan met Eveline en Loïs. We zien uit naar de dienst. Een dienst om de HEERE te verhogen. Gedenk dit alles in uw gebed.

Vanuit de diaconie:
Collecte:
Zondag 5 maart is de Avondmaalscollecte bestemd voor stichting de Strohalm Waalwijk. Deze stichting verleent hulp aan gezinnen met minderjarige kinderen in de gemeente Waalwijk die een steuntje in de rug nodig hebben. Zij kunnen een beroep doen op stichting de Strohalm wanneer officiële hulpinstanties geen of onvoldoende hulp kunnen bieden. Het gaat om inwoners die niet meer verdienen/ontvangen dan 110 procent van het sociaal minimum. Mensen uit deze doelgroep komen ook in aanmerking voor de Paswijzer van de Gemeente Waalwijk. Daarmee komen bepaalde voorzieningen binnen hun bereik. Mensen die een Paswijzer hebben kunnen aankloppen bij stichting de Strohalm. Ook mensen die bij de schuldhulpverlening of de voedselbank terecht kunnen, mogen bij stichting de Strohalm aankloppen. Een hulpaanvraag wordt gehonoreerd zodra bij de medewerkers van stichting de Strohalm de overtuiging bestaat dat zij het gezin direct met concrete hulp uit de nood kunnen helpen. Meer informatie over de Paswijzer kunt u vinden op: https://www.waalwijzer.nl/paswijzer.
Woensdag 8 maart is de diaconiecollecte bestemd voor Dorcas: duurzaam ontwikkelingswerk en noodhulp. Duurzaam ontwikkelingswerk; De hulp die Dorcas biedt is nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering. Ze werken bijvoorbeeld aan het creëren van sociale vangnetten rondom kwetsbare mensen, zodat zij de zorg krijgen die zij nodig hebben. Ze trainen hen in weerbaarheid en veerkracht, zodat zij weer zelfvertrouwen hebben. En ze ondersteunen mensen in ondernemerschap, zodat zij weer genoeg inkomen hebben om goed voor zichzelf te zorgen. Noodhulp; Slachtoffers van een ramp, crisis of oorlog hebben razendsnel praktische hulp nodig: voedsel, medische zorg en een dak boven hun hoofd. Bij noodhulpprojecten werkt Dorcas samen met lokale overheden, de VN en andere hulporganisaties, zoals de Dutch Relief Alliance en het Christelijk Noodhulpcluster. Samen bereiken ze zo veel mogelijk mensen en geven ze effectievere hulp.
Ontvangen:
Pastoraal werker Arjan Noorland ontving 1 x € 10,-, 3 x € 20,- en 1 x € 40,- voor het CvK. Heel hartelijk dank!

Seniorenmiddag:
A.s. donderdagmiddag 9 maart, is er weer een senioren middag. We beginnen om half 3 in het jeugdcentrum. Dhr. en mevr. Maliepaard van stichting “uit Uw hand”, hopen de gehele middag te verzorgen, ook de meditatie. Verder geven zij een presentatie over de 7 kruiswoorden. Aan de hand van schilderijen vertellen zij het evangelie over het leven van Jezus. Het belooft een indrukwekkende en interessante middag te worden. Mooi om zo bij stil te staan in de lijdenstijd. Iedereen van harte welkom weer, ook u als u nog nooit eerder kwam, welkom! Hartelijke groeten en hopelijk tot dan, de senioren commissie.

Spoorzoekers/Fellows:
We verwachten jullie dinsdag 14 maart om 18.45 uur weer in het jeugdcentrum.

Centrale Bijbelkring:
Op dinsdag 14 maart hopen we als centrale Bijbelkring weer bij elkaar te komen. Komende avond willen we met elkaar gaan nadenken over ons verlangen om in het heilige en het heilige der heilige binnen te gaan. Iedereen is van harte welkom om 19:30 u in het Jeugdcentrum.

Vrouwenvereniging “Tabitha”:
Woensdag 15 maart komt de vrouwenvereniging weer bij elkaar. We gaan dan Bijbelstudie 8 behandelen, Psalm 128 “Zegen als beloning? “ uit het Bijbelstudieboek “Vrouw tot Vrouw”. We beginnen om 19.30 uur tot 21.30 uur, in Jeugdcentrum. Allen van harte welkom.

Bloemschikken:
Op DV 30 maart aanstaande organiseert de zendingscommissie weer een workshop bloemschikken. De avond begint om 19.30 uur. Noteert u vast de datum? Verdere informatie volgt nog. De zendingscommissie

Inzameling voor Koningsdag 2023:
Goed nieuws! De rommelmarkt op Koningsdag 2023 gaat door! Zaterdag 11 maart is er mogelijkheid om spullen in te leveren voor de rommelmarkt die we op Koningsdag houden. Dit kan van 10.00 tot 11.00 uur. Locatie: Oudestraat 84, Sprang-Capelle. Voorgaande jaren is er gelukkig al veel rekening gehouden met de kwaliteit van spullen die ingeleverd worden, ook dit jaar zien we hierop toe. Denk hierin met ons mee bij de keuze wat naar ons kan omdat het goed verkoopbaar is, maar ook wat naar de milieustraat kan. Daarnaast nemen we geen grote bankstellen, bedden, witgoed en oude computers/beeldschermen aan. Op deze manier kunnen we onze kramen gaan vullen met veel mooie spullen! Nieuw dit jaar: Kinderen tot en met 12 jaar mogen nu met hun eigen kleedje op het kerkplein hun spulletjes verkopen. Op www.hervormd-sprang.nl/koningsdag vindt u meer informatie. 8 april zal de tweede en laatste datum zijn waarop spullen in te leveren zijn. Alvast bedankt! De Koningsdag-commissie

Kopij Voetius:
Voor de editie van 16 maart 2023 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 13 maart om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
Vanaf deze plaats groeten wij u allen hartelijk, in het bijzonder zij die een moeilijke weg gaan. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk.