Diensten zondag 25 februari | 3e lijdenszondag
09:30 uur: Ds. E.E. Bouter, Hendrik Ido Ambacht, viering Heilig Avondmaal
18:30 uur: Ds. J. Domburg, Aalst, dankzegging Heilig Avondmaal
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 31: 17, nm. Psalm 31: 19.
Kinderoppas: Evelien Heurter, Corina Lam
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 4
Collectes: 1e collecte: Diaconie , 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte:
Avondmaalscollecte bestemd voor Hospice Francinus de Wind

Bij de diensten:
“Zondag a.s. hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. U geeft toch zeker wel gehoor aan de nodiging om te komen – Christus die in zijn liefde voor ons alle dingen gereed heeft gemaakt, nodigt u. Het is mijn voornemen om die ochtend u het Evangelie te verkondigen vanuit 1 Koningen 3, over de rechtspraak van koning Salomo en vanuit Johannes 8 over de rechtspraak van Jezus. Jezus is meer dan Salomo (Matth. 12:42). Hoe blijkt uit zijn rechtspreken dat onze Heiland méér is? In dat ‘meer’ ligt onze redding en vreugde. Ik hoop u zondagmorgen aan de Tafel van Christus te mogen begroeten. Daar mag ik dan in uw midden zijn als ‘medewerker aan uw blijdschap’ (2 Kor.1:24).”

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen: Op deze zondag staat Johannes 13:1-15 centraal: tijdens de paasmaaltijd wast Jezus de voeten van zijn leerlingen. Maar Petrus laat dit niet toe. Jezus maakt duidelijk waarom het belangrijk is dat Petrus toch zijn voeten door Hem laat wassen. Groetjes leiding KND

Van de diaconie:
Collecten:
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De derde collecte (Avondmaalscollecte) is bestemd voor Hospice Francinus de Wind; inmiddels een bekend collectedoel. We willen de opbrengst van deze collecte verbinden aan een bijzondere bestemming. Na contact bereikte ons de wens om een koffiecorner te creëren in de woonkamer van het hospice. Hierdoor wordt het mogelijk dat gasten en hun familie/naasten gemakkelijk zelf koffie /thee kunnen pakken. Om deze wens te kunnen realiseren zijn er enkele aanpassingen noodzakelijk (water, stroom, keukenblok). Helpt u mee om deze aanpassingen mogelijk te maken? Van harte aanbevolen!
Ontvangen:
Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 10,- voor het CvK en € 37,50 voor de diaconie. Heel hartelijk dank!

Mannenvereniging “Troffel en Zwaard”:
We komen samen op woensdag 28 februari om 19.30 uur in het Jeugdcentrum. Genesis 21: 1-7; Genesis 22 staan dan centraal met als thema “Abrahams zwaarste beproeving”. De vragen staan in het februarinummer van MANKracht. Allen weer hartelijk welkom.

De ZAAC:
Hey! Het is alweer even geleden, maar aanstaande zaterdag 24 februari hebben we weer een normale ZAAC-avond gepland! Jullie zijn om 19:45 welkom in het Honk en om 20:00 beginnen we. Zien we jullie dan? Neem gezellig al je vrienden mee! Groetjes van de leiding.

Welkom op de GZB-dag!:
Nog even en dan is het zover: de jaarlijkse GZB-dag op D.V. zaterdag 9 maart in Barneveld. Van harte welkom! Het belooft een prachtige dag te worden waar je je onderdeel voelt van de wereldwijde kerk. Laat je inspireren door christenen uit Centraal-Azië en denk na over je eigen roeping: hoe deel ik het Evangelie in mijn eigen omgeving? Zending is niet alleen iets van ver weg, maar begint dicht bij huis. Het thema is dan ook ‘Ga, iedereen is geroepen’. Net zoals vorig jaar kun je kiezen of je ’s middags of ’s avonds naar de GZB-dag komt. Beide keren is er een afwisselend podiumprogramma met diverse sprekers, een Bijbelstudie, muziek en samenzang. Tussen de twee podiumprogramma’s staat van 16.00 tot 19.30 uur het ontmoetingsplein centraal. Daar komt iedereen samen voor workshops, de grote GZB-veiling, stands en een hapje en drankje. Wil je met kinderen en/of tieners komen? Kies dan voor de middag. Dan is er ook voor hen van alles te beleven én een concert van Marcel en Lydia Zimmer! Ook is er kinderoppas aanwezig. In de avond is er na het podiumprogramma een gezellige bijeenkomst voor jongeren (18-30 jaar) met een quiz over zending en roeping. De GZB-dag is een inspirerende dag over zending voor álle leeftijden. Kijk voor meer info en om je aan te melden op www.gzb.nl/gzbdag.

Voetius:
Voor de editie van 29 februari 2024 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmoren 26 februari 12.00uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
Voor iedereen een hartelijke groet, in het bijzonder voor de ernstige zieken met hun mantelzorgers. Jullie kerkenraad en pastoraal werker.