Diensten zondag 19 maart | 5e lijdenszondag
09:30 uur: Ds. E. van Wijk (Belijdenisdienst)
18:30 uur: Ds. J. Westland, Putten
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 9: 1 en 2, nm. Psalm 9: 9 en 10.
Kinderoppas: Renate Treffers, Stefan Mewis, Iris Kamsteeg
Kindernevendienst: groep 1 t/m 4
Collectes: 1e Stichting Kimon, 2e Kerk en Eredienst, 3e Jeugdcentrum

Bij de diensten:
In de morgendienst hopen Eveline Sterrenburg en Loïs Ros, belijdenis te doen. Ze doen belijdenis van hun geloof, maar nog veel meer van Wie hun Hemelse Vader is en van Wie Hij voor hen is. Wat heerlijk als dat zo voor je mag zijn! Dat wil je met anderen delen. Wat mooi dat we daar als gemeente in mogen delen, samen met de geliefden van Eveline en Loïs. We wensen hen een zegenrijke dienst toe en Gods zegen op hun ja-woord. Daarna hopen we elkaar te ontmoeten in het Jeugdcentrum. Van harte welkom om te delen in de vreugde over Gods liefde en trouw.

Gebedsuur:
DV zondag 19 maart na de avonddienst is iedereen van harte welkom bij het gebedsuurtje in de doorloopkamer van de kerk. Gebedspunten kunnen doorgegeven worden via gebedsuur@hervormd-sprang.nl of via de website. Bid u en bid jij mee? Vriendelijke groet, het GebedsTeam

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen. Op deze zondag staat Johannes 6:25-51 centraal: Jezus legt aan de mensen uit dat Hij het hemelse brood is. Groetjes leiding KND.

Vanuit de diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Stichting Kimon: Hans en Gerrie Kasbergen. Hans en Gerrie zijn voor ons geen onbekenden. Na hun werkzaamheden voor de GZB zijn ze door Stichting Kimon uitgezonden naar Malawi en Mozambique. Stichting Kimon is een missionaire stichting. Het uitzenden van veldwerkers t.b.v. kinderzending is prioriteit. Gelet op de doelgroep (het noodlijdende kind) zal dit werk vrijwel altijd een diaconale component in zich hebben. Hulpverlening en evangelieverkondiging gaan hand aan hand; het dagelijks brood èn het Levende Brood. Stichting Kimon is volledig afhankelijk van giften van bedrijven, kerken, particulieren en scholen. Om een dekkend algemeen budget te verwerven worden middelen ingezet als advertenties, magazine de ‘Discipel’, gerichte mailingen, nieuwsbrieven, presentaties en de website. Kijk voor meer informatie over Hans en Gerrie Kasbergen op https://liefdevoormalawi.blogspot.com.
Verjaardagfonds:
Het verjaardagfonds heeft over de maanden januari en februari het mooie bedrag van € 624,40 opgebracht (via bank en envelop)
Ontvangen:
Bezoekzuster Truus Verduijn ontving € 40,- voor het orgelfonds. Ds. van Wijk ontving € 10,- en € 20,- voor het CvK. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 10,- voor het orgelfonds. Heel hartelijk dank!

Talentenveiling:
Vrijdag 17 maart wordt de talentenveiling gehouden voor Sprang Bouwt. Hartelijk dank aan iedereen die een talent heeft aangemeld; wat een creativiteit! Vrijdagavond om 19.00 uur is de deur van het Jeugdcentrum open en staat de koffie klaar. Om 19.30 uur zullen de talenten gepresenteerd en geveild worden. Er is een pauze en voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Ook zo nieuwsgierig wat voor leuke activiteiten en heerlijkheden er geveild gaan worden? van harte welkom!

Kibbeling en friet:
Op Zaterdag 25 maart is het mogelijk om in het Jeugdcentrum kibbeling en friet te komen eten/ af te halen. Voor beide opties dient u een tijdslot te reserveren. Voor volwassen gelden de volgende prijzen (Kinderprijzen staan erachter vermeld, t/m 12 jaar): Friet + kibbeling: € 8 (€ 5) , Kibbeling: € 6 (€ 4) , Friet: € 2,50 (€ 1.50) . Consumpties zijn te verkrijgen voor € 1 per consumptie. Een tijdslot reserveren kan voor 22 maart via https://forms.gle/pWmfG4tAsUNVC9ge6

ZAAC:
Heyhey, komende zaterdag is het weer ZAAC. Het Honk gaat open om 19:45 en om 20:00 start de avond. Neem je vrienden en vriendinnen gezellig mee! Tot zaterdag!

Afscheid ds. en familie van Wijk:
Graag herinneren we iedereen aan de avond waarop we als gemeente en familie van Wijk afscheid van elkaar nemen. Dat gebeurt in een informele, gezellige sfeer. De presentatie is in handen van het onvergetelijke duo Minke Treffers en Tijn Boogaarts. En wat er uit de keukens van menig Sprangs gezin gaat komen….. Het zal de inwendige mens aan niets ontbreken. Op woensdag 22 maart is het Jeugdcentrum vanaf 19:30 u open en om 20:00 uur gaan we beginnen. Probleem met vervoer? Belt u dan John Bogers, tel. 06 53 90 21 44. Iedereen is hier hartelijk welkom. De afscheidsdienst op zondag 26 maart begint om 14:30 uur. Na afloop bent u welkom in het Jeugdcentrum om met de familie van Wijk en de genodigden nog even wat te drinken. Om een lange rij te voorkomen vragen we u dan om geen hand meer te geven, doet u dat vooral de 22ste. Mocht u dan verhinderd zijn, dan bent u de 26ste na de dienst extra welkom. De werkgroep afscheidsavond.

Bloemschikken voor Kees en Esther van der Knijff:
In samenwerking met Erica Broeks, Truus Verduijn en Willemien Verduijn organiseert de Zendingscommissie weer een workshop bloemschikken. De opbrengst van deze workshop is voor ons zendingsechtpaar Kees en Esther van der Knijff. Tijdens deze workshop maakt u een prachtig bloemstuk. U hoeft zelf alleen een scherp mesje, een snoeitang en een tangetje (om ijzerdraad mee te knippen) mee te nemen. U wordt van harte uitgenodigd om aan deze activiteit deel te nemen op D.V. donderdag 30 maart. De avond begint om 20.00 uur in het Jeugdcentrum. De kosten voor deze avond zijn €20,00. Voor koffie, thee, fris en iets lekkers wordt gezorgd. Bent u enthousiast geworden? Meld u dan aan bij Letty Molegraaf (280457 lettymolegraaf@solcon.nl). Aanmelden kan tot en met donderdag 23 maart. Vermeld tenminste uw naam, adres en telefoonnummer. Voor vervoer kunt u contact opnemen met Letty Molegraaf, graag voor zaterdag 25 maart. Bij afmelding na 23 maart dient het bedrag van € 20,00 toch betaald te worden. Dit i.v.m. inkoop van materiaal. Het bloemstuk wordt dan thuisbezorgd. Bij minder dan 20 deelnemers kan deze avond niet doorgaan. We hopen op een gezellige avond. De Zendingscommissie

Kledingactie:
Op zaterdag 15 april van 10.00 uur tot 14.00 uur wordt er kleding ingezameld op het kerkplein. Een mooie gelegenheid om je kledingkast eens door te spitten en anderen blij te maken met de kleding die je niet meer draagt. Zo werken we met elkaar aan een duurzame samenleving en steunen we mensen die veel minder hebben dan wijzelf. Net zoals vorig jaar zal ook nu St. GAiN de kleding ophalen. GAiN verzorgt minimaal twee keer per maand een transport met hulpgoederen, waaronder kleding, naar verschillende projecten waar mensen die ondersteuning zo hard nodig hebben. Wil je meer weten over St. GAiN kijk dan eens op de website www.gainhelpt.nu. Zouden we je mogen vragen om dit keer iets extra’s in te leveren? Overal waar GAiN hulp verleent is, veel vraag naar luiers/incontinentiemateriaal, vochtige doekjes, hygiëne artikelen en houdbaar voedsel (zoals groente en vlees of vis in blik). Dit alles is zeer welkom bij bijvoorbeeld ouderen in Moldavië, Roma in Roemenië of vluchtelingen in Oekraïne! Voor vragen kunt u contact opnemen met Lia Visser tel. 272554 en Letty Molegraaf, tel. 280457. Alvast hartelijk dank voor je betrokkenheid en je donatie! De zendingscommissie

Uit de werkkamer:
Wat gaat de tijd ongelofelijk snel. Het afscheid nadert! We leven toe naar de afscheidsavond. Ik zie daar tegenop en kijk er naar uit. Dat laatste heeft te maken met de warmte en liefde, maar ook de gedeelde passie en bezieling, die op zulke momenten heel tastbaar is. Dat eerste heeft te maken met de band die er is met velen, en ook met de band die je nog had willen krijgen met velen. Het zal veel emoties oproepen. Gisteren merkte ik dat al bij de afsluiting (voor mij dan) van de 12-15 catechese (zij gaan in een lichte vorm verder). De tieners gaan je aan het hart. Je merkt wekelijks hoe kwetsbaar het is om tiener te zijn in deze tijd. Ellen en Nelleke doen geweldig “werk” als mentoren. De gasten die we steeds krijgen zijn een onmisbare inspirerende aanvulling. Maar.. hoe gaat het volgend seizoen verder? Ik merk dan dat ik veel vertrouwen heb, maar het tegelijk moeilijk vind om daar dan geen deel meer van uit te maken. De HEERE zegene hen! Ik noem nu de 12-15 catechese, maar zo is er nog veel meer waar ik iets vergelijkbaars bij ervaar. Hartelijke groet uit de werkkamer.

Nieuwsbron:
De Nieuwsbron komt weer uit op vrijdag 24 maart. De kopij kan worden aangeleverd t/m maandag 20 maart via nieuwsbron@hervormd-sprang.nl. Ontvangt u de Nieuwsbron nog niet, dan kunt u zich opgeven via bovenstaand mailadres.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 23 maart 2023 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 20 maart om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
Vanaf deze plaats groeten wij u allen hartelijk, in het bijzonder zij die een weg gaan met veel benauwdheid. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk.