Diensten zondag 3 maart | 1e lijdenszondag:
09:30 uur: ds. E. van Wijk
18:30 uur: prop. A.H. van Mourik, Sprang-Capelle
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 38:6,9,15; n.m. Psalm 38:17,21,22
– Kinderoppas: Diana Vos, Mariska Lambooij, Meinke van Zelst, Stefan Mewis
– Kindernevendienst: groep 1-6
– Kerkauto: J. Quirijns (tel. 274814)
– Collectes: 1e collecte: Diaconie 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum

Bij de diensten:
Op de drempel van de lijdenstijd lezen we uit Lukas 7:11-17. Jezus wekt een gestorven jongeman tot leven met de woorden “sta op”. De mensen spreken over een “groot profeet”, maar hebben ze wel door ‘hoe’ Jezus de beloofde ‘gezalfde’ is?
Samen zingen tweede paasdag:
De voorbereidingscommissie voor tweede Paasdag is op zoek naar mensen die het leuk vinden om te zingen in een gelegenheidskoor in de samenkomst op 2e Paasdag. Iedereen, jong en oud, kan zich hier voor opgeven. Vind u/jij het leuk om mee te doen geef dan op via het emailadres  ikwilbijhetkoor@outlook.com of bel 280649. Er zal een paar keer geoefend gaan worden o.l.v. Joop de Zwart.

Vanuit de diaconie:
Giften:
Door pastoraalwerker Arend van Mourik werden de volgende giften ontvangen: 1 x €5 bij het krijgen van de kerstattentie en 1 x €10, voor de Werkgroep Zambia. Ds. Van Wijk ontving eveneens €25 voor de Werkgroep Zambia. Hartelijk dank!

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Collectemunten:
Maandag 4 maart is er D.V. weer gelegenheid om collectemunten af te halen in de kamer van de kerkrentmeesters achter in de kerk tussen 19.30 – 20.00 uur.
Giften:
Door pastoraalwerker Arend van Mourik werden de volgende giften ontvangen: voor de kerk: 1 x €5 , 4 x €10 , 1 x €20 , 1 x €25 en 1 x €50 . Voor het orgelfonds: 1 x €10 en 1 x €5 voor het verwarmingfonds. Ds. Van Wijk ontving op bezoek €75voor de Kerk. Hartelijk dank!

Acties Sprang bouwt aan verandering (Zambia):
“You’ve got talent”-actie: Zondag 24 februari zijn er in de kerk van Sprang en Besoyen enveloppen uitgedeeld voor de actie “You’ve got talent”. Het doel van deze actie is door het inzetten van je talenten het geld te vermeerderen. Heeft u de actie gemist, dan kunt u altijd nog meedoen. Het werkt als volgt: 1. U ontvangt 10 euro startkapitaal; 2. U gebruikt uw talenten om dit te vermeerderen (door bijvoorbeeld iets door te verkopen op Marktplaats, mensen uit te nodigen voor een diner, tuingereedschap te kopen en tegen vergoeding in iemands tuin te werken); 3. U kunt uw talenten weer inleveren over 4 weken achter in de kerk van Sprang.
Kinderbioscoop voor Zambia:
Op woensdagmiddag 6 maart (voorjaarsvakantie) organiseren wij een bioscoopmiddag voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Vanaf 13:30 ben je welkom in het Jeugdcentrum in Sprang en om 16:00 is het weer afgelopen. De prijs is €7,50 pp, inclusief eten en drinken. Opgeven kan door een mailtje te sturen naar sprangbouwtaanverandering@gmail.com met naam en telefoonnummer, of via het opgavenformulier op onze site, geef.ws/sprang. Hopelijk zien we jou samen met je vriendjes en vriendinnetjes 6 maart!
Aapjes voor Zambia:
Hierbij is iedereen weer van harte uitgenodigd om mee te helpen bij het maken van de aapjes van 2 sokken. Datum: donderdag 7 maart. Tijd: in- en uitlopen tussen 19.30 – 21.30 uur. Adres: van der Duinstraat 129 (achterom) Kosten: gratis.
Talent voor Zambia:
Van de € 10,- die ik zondag in de kerk heb gekregen voor het project ‘You’ve got talent’ heb ik materiaal gekocht en ga daarmee een workshop geven. Een houten stok met daaraan 3 druppelvormige glaasjes, die we ophangen d.m.v. de macramé techniek. In de glaasjes komen voorjaarsplantjes. En denk niet: ‘dat kan ik toch niet’. Ik heb het al aan tientallen dames geleerd. Datum: woensdag 6 maart. Tijd: 19.30 – 21.30 uur. Adres: van der Duinstraat 129 Kosten: € 12,50 Opgeven: ellyraamstijn@gmail.com Aantal personen: max 6. Bij meerdere interesse is eventueel een tweede avond mogelijk in overleg.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 7 maart 2019 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 4 maart om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk