Diensten zondag 26 maart | 6e lijdenszondag
09:30 uur: Ds. K. Groenendijk, Bruchem
14:30 uur: Ds. E. van Wijk, afscheidsdienst
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 9: 11 en 14, nm. Gezang 10: 3 en 4.
Kinderoppas: Janneke Verwoerd, Diede Treffers, Nienke Spuijbroek
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
Collectes: 1e Sprang bouwt aan verandering, 2e Kerk en Eredienst, 3e Tientjescollecte

Bij de diensten:
Zondagmiddag is daar de afscheidsdienst. Een dienst die emoties met zich meebrengt. Voor mij persoonlijk is en blijft het van het grootste belang dat het een eredienst is van de gemeente te Sprang. We verlangen er naar de HEERE voortdurend, ook in deze dienst, groot te maken vanwege Wie Hij is, en vanwege wat Hij heeft gedaan. We maken Hem groot om wat Hij heeft gedaan in het schenken van Zichzelf (Titus 2) in Zijn Zoon Jezus Christus. We maken Hem groot om wat Hij heeft gedaan in alles wat Hij ons in elkaar, en aan ons samen, geschonken heeft in de achterliggende jaren. Als we Hem groot maken, dan zal het een goede dienst zijn, zelfs bij zoiets moeilijks als een afscheid.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen. Op deze zondag staat Mattheüs 16:13-17 en 16:20-21 centraal: Jezus vraagt aan de leerlingen wie Hij volgens de mensen is. Groetjes leiding KND.

Pastoraat
Afgelopen zondag zijn de zieken van onze gemeente weer gebracht bij onze hemelse Vader. Lang niet altijd begrijpen wij de weg die God met ons gaat. Ook jullie pastor, en allen die pastoraat mogen verlenen, kunnen wel een stukje mee oplopen. Schroom niet om hen daarvan op de hoogte te brengen. Op deze plaats wensen wij allen die een weg gaan van ziekte en zorg Gods onmisbare zegen toe.

Vanuit de kerkenraad:
Afscheid ds. van Wijk:
Als deze Voetius verschijnt is de afscheidsavond op 22 maart achter de rug. We hopen dat het een mooie avond is geweest! We wensen ds. van Wijk Gods zegen toe bij de laatste voorbereidingen van de afscheidsdienst die zondagmiddag om 14:30 uur begint. Na afloop van de dienst gaan de genodigden koffie drinken in het jeugdcentrum. Fijn dat er weer vrijwilligers zijn om alles klaar te zetten en de gasten van een natje en droogje te voorzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest naar de afscheidsavond te komen, of er niet genoeg van krijgen, dan bent u ook zondagmiddag weer welkom in het jeugdcentrum. In de Nieuwsbron die 24 maart uitkomt geven we wat meer informatie over de vacaturetijd die komt.

Vanuit de diaconie:
Collecte:
Zondag 26 maart is de diaconiecollecte bestemd voor Sprang bouwt aan verandering. Komende zomer hoopt een groep van 35 deelnemers vanuit verschillende kerken, samen met de lokale bevolking van Omoo, een kleuterschool te bouwen. Omoo ligt in het warme en droge noordwesten van Oeganda. Het is een afgelegen locatie op het platteland, omgeven door prachtige natuur. De meeste mensen leven van de opbrengst van hun land, zoals maïs, cassave, aardappelen en verschillende soorten bananen. De dorpskern bestaat uit een multifunctioneel kerkgebouw en nog wat kleinere huizen die als onderkomen voor de groep gaan dienen. De kleuterschool biedt de gemeenschap de mogelijkheid om kinderen op jonge leeftijd naar school te laten gaan om bijvoorbeeld al Engels te leren. Dit is erg belangrijk. Het aanbieden van onderwijs op jonge leeftijd vormt de basis voor goede scholing en toekomst. Bouwt u met hen mee?
Ontvangen:
In de collectezak troffen we een enveloppe met € 45,- aan, met daarop het opschrift: appelsap opbrengst voor Oeganda. Corrie Spuijbroek ontving tijdens een HVD-bezoek € 50,- voor de kerk. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 10,- en € 50,- voor het CvK. Heel hartelijk dank!

Vrouwenvereniging Tabitha:
Woensdag 29 maart komt de vrouwenvereniging weer bij elkaar. We gaan dan Bijbelstudie 9 behandelen, Psalm 78 “Opvoeding: Gods liefde en genade doorgeven“ uit het Bijbelstudieboek “Vrouw tot Vrouw”. We beginnen om 19.30 uur in Jeugdcentrum en eindigen om ca. 21.30 uur. Allen van harte welkom.

Bloemschikken:
Er zijn nu al voldoende aanmeldingen voor de workshop, dat betekent dat de avond doorgaat op DV 30 maart. Tot dan. De zendingscommissie

Paasviering senioren, mannen- en vrouwenvereniging:
Op woensdagmiddag 5 april wordt de paasviering voor de senioren en mannen- en vrouwenvereniging gehouden. We beginnen om 15.00 uur. Er is ook weer aansluitend een gezamenlijke broodmaaltijd. Het is nodig om u voor dit alles op te geven i.v.m. de catering, zowel voor de maaltijd als voor de middag dient u zich op te geven. Dat kan bij Petra. Verdere info in volgende Voetius. De voorbereidings commissie.

Vanuit de werkkamer:
Als deze Voetius verschijnt hebben we de afscheidsavond gehad. We zijn benieuwd en laten ons verrassen. Ik vind het spannend om woensdag en zondag waarderende en motiverende woorden te gaan zeggen. Mijn spanning zit daar in dat ik verwacht dat mijn waardering nooit zo over zal komen als ik wel zou willen. Bovendien zal ik altijd het gevoel hebben menigeen tekort te doen, te vervallen in stereotypen en karikaturen, etc. Hetzelfde geldt voor het motiveren. Mijn goede wensen voor Sprang reiken veel verder dan ik ooit kan verwoorden en activeren via motiverende woorden. Ik houd het voor nu dan ook erg kort en zal het woensdag en zondag toch wat langer proberen: Wees dankbaar dat ook jullie gestalte van het lichaam van Christus mogen zijn, op de wijze waarop jullie dat zijn. En… van harte Gods zegen toegewenst! Hij zal Zijn werk voleinden (Psalm 138:8).

Kopij Voetius:
Voor de editie van 30 maart 2023 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 27 maart om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl. LET OP: Deze Voetius is voor 2 weken i.v.m. Goede Vrijdag en Pasen

Ten slotte:
Vanaf deze plaats groeten wij u allen hartelijk, in het bijzonder zij die een weg gaan van afnemende krachten. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ook nog voor deze keer uw ds. E. van Wijk.