Diensten zondag 7 maart | 4e lijdenszondag
09:30 uur: ds. A.J. van den Herik, Dordrecht
18:30 uur: ds. J.P. Lensen, Poederoijen
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 68:10; n.m. Psalm 71:1,2
– Collectes: 1e collecte: GZB voorjaarszendingscollecte, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bijstand pastoraat
Diensten woensdag 10 maart | Biddag voor gewas en arbeid.
14:00 uur: ds. E. van Wijk & Ds. A. de Wit
19:30 uur: ds. E. van Wijk
– Zingen voor de dienst: n.m. 95: 1
– Collectes: 1e collecte: Dorcas-duurzaam ontwikkelingswerk, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bidstondcollecte.
Diensten zondag 14 maart | 5e lijdenszondag
09:30 uur: ds. M.C. Stehouwer. Wijngaarden
18:30 uur: ds. A.J. Molenaar, Woudrichem
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 71:10,17; n.m. Psalm 84:1,2
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum.
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl .

Bij de diensten:
Afgelopen zondagmorgen werden ons vanuit Johannes 13 gevraagd: zien jullie in wat ik aan jullie gedaan heb? Inderdaad, wat God in Jezus aan ons doet, dat is wat ons omvormt tot voetenwassers, tot dienende en liefhebbende volgelingen van Jezus. We moeten er steeds bij stilstaan, om steeds opnieuw door Hem omgevormd te worden. Wat is het nodig om in deze weken het evangelie te horen, en te horen over de weg die onze God voor ons wilde gaan, in Zijn Zoon, de Heere Jezus. Is Biddag een onderbreking in de lijdenstijd? Dat zou je kunnen denken. Als je echter bedenkt dat juist ook het lijden van Jezus het grootste bewijs is voor Gods betrokkenheid op ons leven, dan komt ook ons bidden in een ander licht te staan.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen; Jezus is de weg naar de Vader. Zondag 7 maart is de derde van een blok met zeven teksten over Jezus’ laatste week volgens het Johannes-evangelie. Op deze zondag staat Johannes 14:1-7 centraal: Jezus vertelt dat de mensen door Hem God de Vader kunnen kennen en bij Hem kunnen komen. Zondag 14 maart: Jezus belooft zijn vrede. Deze zondag is de vierde van een blok met zeven teksten over Jezus’ laatste week volgens het Johannes-evangelie.
Op deze zondag staat Johannes 14:15-17, 25-28 centraal: Jezus belooft dat de heilige Geest de leerlingen zal helpen en dat Jezus’ vrede altijd bij hen zal blijven. Veel plezier, Leiding KND

Vanuit de kerkenraad:
Vanuit de Diaconie:
Collectedoelen: Zondag 7 maart – GZB: voorjaarscollecte zendingsechtpaar Kees en Esther van der Knijff. Libanon is een klein, maar prachtig land. Een land met veel problemen, maar ook een land waar de kracht van hoop zichtbaar is. Op 17 januari werden ze bevestigd en uitgezonden. Op 21 januari zouden ze vliegen. Kort voor vertrek ging Libanon in een extreme lockdown: alles dicht, niemand de straat op zonder expliciete toestemming van de overheid, geen overheidssteun. Extreme omstandigheden voor de Libanezen die het al zwaar genoeg hadden. Voor Kees en Esther betekende het vooral: geen visum-papieren en geen mogelijkheden om daar met de kinderen hun plekje te vinden. Binnenkomen in Libanon werd onmogelijk, dus was vertrekken uit Nederland onverstandig. Gelukkig kon er een nieuwe vertrekdatum gepland worden op woensdag 3 maart jl.. Als alles goed verlopen is, hopen ze nu met woorden en daden het Evangelie te gaan delen. Geloven kan niet zonder omzien naar de ander en… naar de ander omzien vertelt iets van Gods liefde.

Woensdag 10 maart – Dorcas: duurzaam ontwikkelingswerk en noodhulp. Duurzaam ontwikkelingswerk: De hulp die Dorcas biedt is nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering. Ze werken bijvoorbeeld aan het creëren van sociale vangnetten rondom kwetsbare mensen, zodat zij de zorg krijgen die zij nodig hebben. Ze trainen hen in weerbaarheid en veerkracht, zodat zij weer zelfvertrouwen hebben. En ze ondersteunen mensen in ondernemerschap, zodat zij weer genoeg inkomen hebben om goed voor zichzelf te zorgen. Noodhulp: Slachtoffers van een ramp, crisis of oorlog hebben razendsnel praktische hulp nodig: voedsel, medische zorg en een dak boven hun hoofd. Bij noodhulpprojecten werkt Dorcas samen met lokale overheden, de VN en andere hulporganisaties, zoals de Dutch Relief Alliance en het Christelijk Noodhulpcluster. Samen bereiken ze zo veel mogelijk mensen en geven ze effectievere hulp. U kunt ‘geven’ d.m.v. de link ‘digitaal collecteren’ op de website van Hervormd Sprang. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!

Bingoavond:
Zaterdagavond 27 februari heeft de online bingo plaatsgevonden. Maar liefst 47 teams (±150 deelnemers) hebben deelgenomen aan deze geslaagde avond. Dit heeft geresulteerd in een mooie opbrengst voor het zendingsechtpaar van de GZB, van ± € 500,-. Namens de zendingscommissie en het echtpaar willen wij iedereen bedanken voor hun deelname en enthousiasme.

Nieuwsbron:
De eerste Nieuwsbron van 2021 zal in week 12 verschijnen. De kopij kan worden aangeleverd t/m uiterlijk vrijdag 19 maart via nieuwsbron@hervormd-sprang.nl.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 18 maart 2021 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 15 maart om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl .

Ten slotte:
Allen een hartelijke groet, ook namens uw kerkenraad en uw pastoraal werker Arjan Noorland, Ds. E. van Wijk