Diensten zondag 8 maart | 3e lijdenszondag:
09:30 uur: ds. J. Tadema, Nijkerk
18:30 uur: ds. T.C. de Leeuw, ’s-Grevelduin-Capelle
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 105:1 ; n.m. Psalm 106: 1,2
– Kinderoppas: Renate Treffers, Sanne Bogers, Anthe Treffers, Carlijn van den Berg
– Kindernevendienst: groep 1-4
– Kerkauto: C. Maijers (tel. 276500)
– Collectes: 1e collecte: GZB voorjaarszendingscollecte, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Orgelfonds
Diensten woensdag 11 maart: Biddag voor gewas en arbeid.
14:00 uur: ds. A. de Wit, Besoijen
19:30 uur: prop. H.N. Visser, Sommelsdijk
– Zingen voor de dienst: zie aankondiging op de borden
– Kerkauto: T. Bogers (tel. 277961)
– Collectes: 1e collecte: HGJB: Missionair kinder-en tienerwerk, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bidstondcollecte.
Diensten zondag 15 maart | 4e lijdenszondag
09:30 uur: ds. F. van Roest, Zeist
18:30 uur: dr. M. van Campen, Ede
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 107:1 ; n.m. Psalm 106:3,26
– Kinderoppas: Jolanda Mewis, Aline Brouwer, Linde Spuijbroek, Edith Haverhals
– Kindernevendienst: groep 1-6
– Kerkauto: A. de Jong (tel. 06-20030623)
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Verwarming.

Bij de diensten:
Komende diensten zullen er gastpredikanten voorgaan. We bidden voor hen dat zij de lijdende Borg en Middelaar ons op een heldere en duidelijke manier verkondigen. Bidden jullie mee?
Tentdienst 26 april:
Om alvast in de agenda te zetten: D.V. zondagmiddag 26 april wordt er weer een tentdienst gehouden op het evenemententerrein. Thema: “Eindelijk vrij…..”. Spreker: Ds. E. van Wijk. Muziek door Chaverim. Welkom!
Koffie drinken na de dienst:
DV zondag 22 maart is er weer gelegenheid om elkaar te ontmoeten na de dienst in het jeugdcentrum. Dit onder het genot van een kopje koffie, thee of een glaasje fris. Iedereen van harte welkom. Noteert u vast in u agenda, 5 april is de volgende keer koffie drinken na de dienst. De zendingscommissie
Van de kindernevendienst:
Zondag 8 maart: Veertigdagenproject: ‘Tussen hemel en aarde’. Op deze zondag staat Mattheus 5:13-16 centraal: Jezus legt uit dat je zijn leerlingen herkent aan hoe ze leven. Hij gebruikt daar twee beelden voor: zout en een lamp. Voor de groep 1-4 richten we ons op Jezus die zegt dat zijn leerlingen het zout in de wereld zijn.
Zondag 15 maart: Veertigdagenproject: ‘Tussen hemel en aarde’. Op deze zondag staat Mattheüs 5:43-48 centraal. Jezus zegt dat ‘houden van de mensen om je heen’ betekent dat je niet alleen houdt van je vrienden, maar ook van je vijanden. Voor de groep 1-4 richten we ons op Jezus die zegt dat je goed moet zijn voor alle mensen, net zoals God goed is voor iedereen. Voor de groep 5-6 richten we ons op Jezus die zegt dat je ook moet bidden voor de mensen die jou in moeilijkheden brengen, en voor je vijanden.

Pastoralia:
Ons meeleven gaat uit naar iedereen die om welke reden een moeilijke weg gaan. Wij hopen en bidden dat u en jij met Nahum mee mag zeggen: De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen.

Vanuit de diaconie:
Collecten:
Op DV zondag 8 maart a.s. zal de GZB voorjaarszendingscollecte gehouden worden. De opbrengst is bestemd voor Hans en Gerrie Kasbergen, ons zendingsechtpaar wat werkzaam is voor de GZB. Zoals wellicht bekend zijn Hans en Gerrie gestopt met hun werk in Mzuzu, Malawi, echter ze zijn in dienst van de GZB en daarom willen we deze collecte bij u aanbevelen. Sinds vorige week zijn ze weer terug in Nederland. Blij en dankbaar zijn we voor het werk dat zij in Mzuzu mochten doen de afgelopen jaren. Samen met de GZB zullen zij zich beraden op de toekomst. Op een later tijdstip zullen zij onze gemeente nog bezoeken en bent u in de gelegenheid om hen te ontmoeten. U hoort hier zo spoedig mogelijk meer over. Bent u volgende week niet in de kerk en wilt u toch een bedrag geven, dan kunt u dit overmaken op het rekeningnummer van de diaconie NL74RABO0334202523 t.a.v. Hans en Gerrie Kasbergen. Namens de zendingscommissie hartelijk dank!
Met biddag, woensdag 11 maart, is de diaconie collecte bestemd voor de HGJB: Missionair kinder- en tienerwerk. De HGJB is voor haar werk onder jongeren voor een groot deel afhankelijk van de opbrengsten uit collectes die in plaatselijke kerken en gemeenten worden gehouden voor het jeugdwerk. Onze gemeente maakt op vele manieren gebruik van de materialen die door hen zijn ontwikkeld. Met onze gift maken we dit werk ook in de toekomst mogelijk. Van harte aanbevolen!
Collecte-opbrengsten: 2 februari: Project 10-27 Medische zorg Noord India € 476,21 ; 9 en 16 februari: Diaconie collectes € 684,17 ; 13 februari: Seniorenmiddag € 38,35 ; 23 februari: Stichting de Schuilplaats € 411,65 . Voor al deze gaven Hartelijk dank.

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Giften:
Voor het geven van een rondleiding ontving Teun Vos €10 voor het onderhoud van de kerk. Bezoekbroeder Hendrik Jan Schalkwijk en bezoekzuster Nelleke Ros ontvingen op bezoek € 20 voor het Jeugdcentrum. Mevr. S. Dank-Paans ontving via de HVD € 5 voor het CVK. In de collectezak van de diaconie is een envelop aangetroffen met € 10 voor het Jeugdcentrum. Alle gevers hartelijk dank.

Inzameling voor Koningsdag 2020:
Zaterdag 14 maart is er mogelijkheid om spullen in te leveren voor de rommelmarkt die we op Koningsdag houden. Dit kan van 10.00 tot 11.00 uur. Locatie: Oudestraat 84, Sprang-Capelle.
Vorig jaar is er gelukkig al veel rekening gehouden met de kwaliteit van spullen die ingeleverd worden, ook dit jaar zien we hier op toe. Denk hierin met ons mee bij de keuze wat naar ons kan, maar ook wat naar de milieustraat kan. Daarnaast nemen we geen grote bankstellen, bedden, witgoed en oude computers/beeldschermen aan. Op deze manier kunnen we onze kramen gaan vullen met veel mooie spullen! 18 april zal de laatste datum zijn waarop je spullen in kunt leveren. De Koningsdag-commissie.

Rond kring en vereniging:
Mannenvereniging Troffel en Zwaard:
Woensdag 18 maart komen we weer bij elkaar om 19.30 uur in het Jeugdcentrum. We behandelen Johannes 20 vers 1-23 met als thema ‘ Open Deuren’ . De vragen staan in het februarinummer van de Hervormde Vaan. Allen hartelijk welkom.
Vrouwenvereniging Tabitha:
Woensdag 18 maart is de thema ochtend in Gameren. Het thema van de bijeenkomst is: Genoeg is genoeg; Gods vaderlijke zorg is genoeg – Leven van genoeg. Spreker: Ds. H. I. Methorst uit Nieuwerkerk a/d IJssel. Dames die zich nog niet hebben opgegeven en ook mee willen, kunnen zich opgeven tot uiterlijk 11 maart bij, Truus Verduijn tel: 275632 of Jenny Bogers tel: 276266.

Vanuit het jeugdwerk:
Komende zaterdag avond (7 maart) is het weer #together! Om 20.00 starten we in het honk, om 19.45buur zijn de deuren al open. Tot zaterdag?!
Groetjes van de leiding.
Gathering 25+:
In oktober hebben we een Try-out Gathering gehad voor een nieuwe kringactiviteit. De enthousiaste deelnemers hadden aangegeven dat ze graag een vervolg wilden. Daarom nodigen we iedereen weer uit om samen te komen, te “gatheren”, op zaterdag 14 maart.
Iedereen tussen de 25 en 45 jaar is welkom; met of zonder een gezin. Er zal oppas zijn voor de kinderen tot 12 jaar. We willen weer ontmoeten, samen eten, zingen en in de Bijbel lezen. Er zal een actueel thema worden besproken. Willen jullie je vooraf opgeven in verband met de inkopen? Waar: Jeugdcentrum. Wanneer: 14 maart 2020, van 17.00 uur (inloop 16.45) tot 19.00 uur. Opgeven voor 10 maart: kringcommissie@hervormd-sprang.nl of tel.: 0416-282356. We vragen een bijdrage voor de maaltijd van €2,50 per volwassene en €1 per kind.

Zendingsdag:
Het is bijna zover:
Zaterdag 14 maart: de GZB-dag over het thema ‘Geef het door! Het Evangelie van generatie op generatie’. De dag wordt gehouden in de Midden Nederland Hallen in Barneveld. Nog even de belangrijkste gegevens op een rijtje: Sprekers zijn ds. Wim Verboom, ds. Jonathan Soro uit Zuid-Soedan en Gert-Jan Segers. ; Drie jongeren uit de wereldwijde kerk lopen op 14 maart met ons mee. ; Voor de kinderen is er ‘s middags een optreden van Marcel Zimmer. ; De hele dag is er kinderoppas. ; In de pauze is er ook van alles te doen: er zijn keuzeprogramma’s en een verkoopmarkt. ; Locatie: Midden Nederland Hallen, Thorbeckelaan 123 in Barneveld. ; De dag duurt van 9.45 uur tot 15.45 uur. ; Kijk voor meer info en om u aan te melden op www.gzb.nl/gzb-dag. De toegang is gratis, maar het is wel nodig om van tevoren toegangskaarten te bestellen via www.gzb.nl/aanmelden of tel. 0343-512444. Zo weet u zeker dat er plek voor u is en weet de GZB op hoeveel kinderen ze mogen rekenen bij de opvang en de diverse programma’s. Van harte welkom!

Contactmiddag voor senioren:
Wij nodigen u graag uit voor de seniorenmiddag op donderdag 12 maart in het Jeugdcentrum, aanvang 14.30 uur. De middag wordt verzorgd door Jannie van Rijn. Zij verteld het bewogen levensverhaal van Corrie ten Boom. Voor vervoer kunt u bellen naar Petra van Baardwijk tel. 276493. U kunt bellen tot woensdag 12.00 uur. Bij geen gehoor wordt u terug gebeld.
De ouderen commissie.

Nieuwsbron:
In week 14 zal de eerste Nieuwsbron van dit jaar verschijnen, kopij kan worden ingeleverd t/m woensdag 25 maart bij nieuwsbron@hervormd-sprang.nl of bij koos.de.jong@home.nl.
Schriftelijk aanleveren is uiteraard ook mogelijk, bij Koos de Jong, Vermeerstraat 15.

Jubileumconcert C.G.Z. Excelsior Sprang-Capelle:
Dit jaar is het 135 jaar geleden dat C.G.Z. Excelsior uit Sprang-Capelle werd opgericht. Ter gelegenheid van dit heuglijke feit organiseert het koor een concert op zaterdag 14 maart, in de N.H. Kerk van Sprang. Excelsior staat o.l.v. dirigent Henny Blom en wordt op de piano begeleid door Joop de Zwart. Gastkoor is deze avond Strijens C.G. Koor, o.l.v. dirigent Adri Poortvliet en met muzikale begeleiding van pianist Andre van Vliet. Wij nodigen u allen uit dit jubileum met ons te vieren. Aanvang 19.30 uur. De toegang is gratis, wel is er een collecte t.b.v. de onkosten.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 19 maart 2020 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 16 maart om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Afgelopen zondag was er de uitnodiging om aan tafel te gaan. God gaf zijn Zoon als brood en wijn. U en jij, als avondmaalganger, kwam daar door het geloof in de Heere Jezus. Zo was duidelijk dat het alleen om Hem gaat. Laten we nu ook een ernstig voornemen hebben om in waarachtige liefde met onze naaste te leven. Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de “oude pastorie” in Langerak. In het bijzonder diegene die een moeilijke weg gaan. Uw pastoraal werker Arjan Noorland.