Diensten zondag 10 maart | 5e lijdenszondag
09:30 uur: Ds. E.E. Bouter, Hendrik Ido Ambacht
18:30 uur: Ds. M. van Dam, IJsselmuiden
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 32: 2 en 3, nm. Psalm 32: 4 en 6.
Kinderoppas: Irma Boogaarts, Meinke van Zelst, Jelle Rozenbrand
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 4
Collectes: 1e collecte: Diaconie , 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Verwarming

Diensten woensdag 13 maart | Biddag voor gewas en arbeid.
14:00 uur: (Kinder-)kerkdienst / dhr. R. Verkaik, Hardinxveld Giessendam
19:30 uur: Ds. H. Roseboom, Kesteren
Zingen voor de dienst: nm. Psalm 85: 3 en 4.
Collectes: 1e Dorcas-duurzaam ontwikkelingswerk en noodhulp, 2e Kerk en Eredienst, 3e Biddagcollecte.

Diensten zondag 17 maart | 6e lijdenszondag
09:30 uur: Arjan Noorland, Langerak, afsluiting winterwerk
18:30 uur: Ds. C.G. Visser, Kootwijkerbroek
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 33: 1, nm. Psalm 33: 2.
Kinderoppas: Renée de Rooij, Stefan Mewis, Iris Kamsteeg
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
Collectes: 1e collecte: GZB-voorjaarszendingscollecte, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum

Bij de diensten:
Op woensdag 13 maart is het biddag. Dit jaar is het thema voor de kinderdienst ‘Bidden = vertrouwen.’ Psalm 23 staat centraal. Een bekende psalm, ook voor de kinderen. Jezus is de goede Herder! Hier gaan we over zingen en kinderen zullen hierover lezen. Dit thema past mooi bij biddag: de dag waarop we extra aandacht besteden aan onze afhankelijkheid van God. Van harte welkom! Op zondag 17 maart sluiten we het winterwerk alweer af. Wat is het weer snel gegaan. Dank voor alle inzet van leiders en deelnemers. We hopen en bidden dat het bijgedragen heeft tot verdieping in het geloofsleven. We kijken ernaar uit om iedereen te ontmoeten in bovenstaande diensten en als u thuis meekijkt weet u met ons verbonden.

Van de kindernevendienst:
Zondag 10 maart: Op deze zondag staat Marcus 14:32-41 centraal: Jezus gaat met de leerlingen naar de tuin van Gethsémané, om te bidden tot God. Jezus vraagt God om, als het past bij zijn wil, het lijden aan Hem voorbij te laten gaan. Als Jezus terugkomt bij zijn vrienden, zijn die in slaap gevallen.
Zondag 17 maart: Op deze zondag staat Matteüs 26:46-56 centraal: Jezus wordt door Judas verraden en Hij wordt gevangengenomen; op dat moment trekt Petrus zijn zwaard en slaat daarmee het oor van de knecht van de hogepriester eraf. Groetjes leiding KND

De kerkenraad:
We kijken dankbaar terug op de diensten afgelopen zondag. Allermeest natuurlijk dat ze er waren en u en jullie evenzo. Maar daarnaast dat de test m.b.t. geluidsapparatuur goed verliep. Het was allemaal goed te verstaan, zonder haperingen. En predikanten die zich niet ingesnoerd voelden. We zijn benieuwd wat het CvK gaat besluiten! Ook dankbaar zijn we dat de aangekondigde veranderingen goed zijn verlopen. Het kinderlied, waardoor het moment overduidelijk was wanneer ze naar de kindernevendienst konden gaan. En de keuzes voor enkele psalmberijmingen en liederen uit de bundel Weerklank. Fijn dat er ook in deze tijd dichters zijn die hun gaven ten dienste stellen om de psalmen te kunnen zingen in woorden van deze tijd, zelfs als die taal wat verheven is. We zitten tenslotte wel in de kerk. Mooi vooral ook dat we een gemotiveerd en deskundig beeld- en geluidsteam hebben dat zich tot in de kleine uurtjes heeft ingespannen om ons uit volle borst te kunnen laten meezingen. Een kanttekening: we gaan in het moderamen bedenken op wat te doen als de beeldschermen uitvallen. Bijvoorbeeld de voorganger te vragen de liedteksten voor te lezen of, als ze onbekend zijn, te vervangen door aloude psalmen die we gedachteloos kunnen zingen. Op 18 maart hopen we een gesprek te hebben met ds. Marco Luijk, onze classispredikant, over de vraag ‘waar bent u dankbaar voor’ en ‘waar maakt u zich zorgen om?’

Van de diaconie:
Collecten:
Zondag 10 maart is de 1e collecte bestemd voor de diaconie. Woensdag 13 maart is de 1e collecte bestemd voor Dorcas; duurzaam ontwikkelingswerk en noodhulp. De hulp die Dorcas biedt is nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering. Ze werken bijvoorbeeld aan het creëren van sociale vangnetten rondom kwetsbare mensen, zodat zij de zorg krijgen die zij nodig hebben. Ze trainen hen in weerbaarheid en veerkracht, zodat zij weer zelfvertrouwen hebben. En ze ondersteunen mensen in ondernemerschap, zodat zij weer genoeg inkomen hebben om goed voor zichzelf te zorgen. Slachtoffers van een ramp, crisis of oorlog hebben razendsnel praktische hulp nodig: voedsel, medische zorg en een dak boven hun hoofd. Bij noodhulpprojecten werkt Dorcas samen met lokale overheden, de VN en andere hulporganisaties, zoals de Dutch Relief Alliance en het Christelijk Noodhulpcluster. Samen bereiken ze zo veel mogelijk mensen en geven ze effectievere hulp. Helpt u mee?
Zondag 17 maart: GZB; voorjaarscollecte zendingsechtpaar. Zoals de meesten van u weten zijn we als gemeente via GZB-Deelgenoten verbonden aan het zendingsechtpaar Kees en Esther van der Knijff. Deelgenoten is een programma van de GZB dat gemeenten verbindt met zendingswerk. Met Deelgenoten steunen we zendingswerkers, ontdekken we wat zendingswerk is en leren we christenen uit Gods wereldwijde kerk kennen. Kees en Esther zijn sinds januari 2021 uitgezonden door de GZB. De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof. De GZB voorjaarscollecte is in z’n geheel bestemd voor het werk dat Kees en Esther in Libanon doen. Van harte aanbevolen!
Ontvangen:
Ds. Bouter ontving € 10,- en € 20,- voor het CvK. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 10,- voor het jeugdwerk. Heel hartelijk dank!
Centrale Bijbelkring: Op dinsdag 12 maart hopen we als centrale Bijbelkring weer bij elkaar te komen. We behandelen Psalm 116 met als thema ‘Danklied na redding uit de nood’. Iedereen is van harte welkom om 19:30 u in het Jeugdcentrum.

Vrouwenkring “Tabitha”:
Woensdag 20 maart komt de vrouwenkring weer bij elkaar. Dan is de jaarvergadering, verdere info volgt via WhatsApp. We gaan ook Bijbelstudie nr. 10 behandelen, Openbaring 21: 1-8 “God woont bij de mensen” uit het Bijbelstudieboek “Vrouw tot Vrouw”. We beginnen om 19.30 uur in het Jeugdcentrum en eindigen om 21.30 uur. Allen weer van harte welkom.

Bloemschikken voor Kees en Esther van der Knijff:
Herinnering:
In samenwerking met Erica Broeks, Truus Verduijn en Willemien Verduijn organiseert de Zendingscommissie weer een workshop bloemschikken. De opbrengst van deze workshop is voor ons zendingsechtpaar Kees en Esther van der Knijff. Tijdens deze workshop maakt u een prachtig bloemstuk. U hoeft zelf alleen een scherp mesje, een snoeitang en een tangetje (om ijzerdraad mee te knippen) mee te nemen. U wordt van harte uitgenodigd om aan deze activiteit deel te nemen op D.V. donderdag 14 maart. De avond begint om 20.00 uur in het Jeugdcentrum. De kosten voor deze avond zijn €20,-. Voor koffie, thee, fris en iets lekkers wordt gezorgd. Bent u enthousiast geworden? Meld u dan aan bij Letty Molegraaf (280457 lettymolegraaf@solcon.nl). Aanmelden kan tot en met vrijdag 8 maart. Vermeld tenminste uw naam, adres en telefoonnummer. Voor vervoer kunt u contact opnemen met Letty Molegraaf, graag voor zaterdag 9 maart. Bij afmelding na 9 maart dient het bedrag van € 20,- toch betaald te worden. Dit i.v.m. inkoop van materiaal. Het bloemstuk wordt dan thuisbezorgd. We hopen op een gezellige avond. De Zendingscommissie

Sprang bouwt aan verandering:
Heb je zin in een uitdaging, wil je volgend jaar zomer bouwen aan “verandering” in Ethiopië en ben je nu tussen de 15 en 30 jaar, meld je dan in maart aan voor dit mooie avontuur. In april starten we met de “voorbereidingen”. Kijk op worldservants.nl voor meer informatie over de “bouw projecten” die zij begeleiden.

Nieuwsbron:
De volgende Nieuwsbron verschijnt op vrijdag 22 maart. De kopij kan worden aangeleverd t/m maandag 18 maart via nieuwsbron@hervormd-sprang.nl .

Voetius:
Voor de editie van 21 maart 2024 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmoren 18 maart 12.00uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
We wensen u en jullie al het goede toe de komende weken, of u nu zich verheugt op bepaalde zaken of als u het moeilijk hebt. In alle situaties is God nabij. Jullie kerkenraad en pastoraal werker.