Diensten zondag 10 maart: | 2e lijdenszondag
09:30 uur: ds. M.C. Stehouwer, Wijngaarden
18:30 uur: ds. A.T. Blijderveen, Veenendaal
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 84:1; n.m. Psalm 39:3,5
– Kinderoppas: Sanne Bogers, Arinda Haverhals, Bas Rozenbrand, Diede Treffers
– Kindernevendienst: groep 1-4
– Kerkauto: C. Muijen (tel. 333601)
– Collectes: 1e collecte: GZB voorjaarszendingscollecte, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Orgelfonds

Diensten woensdag 13 maart: Biddag voor gewas en arbeid.
14:00 uur: ds. E. van Wijk
19:30 uur: ds. E. van Wijk
– Zingen voor de dienst: Psalm 31:19
– Kerkauto: N. Visser (tel. 272554)
– Collectes: 1e collecte: HGJB: Missionair kinder-en tienerwerk, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bidstondcollecte.

Diensten zondag 17 maart: | 3e lijdenszondag
09:30 uur: ds. E. van Wijk, voorbereiding viering Heilig Avondmaal
18:30 uur: ds. W.G. van den Top, Ede
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 67:1 ; n.m. Psalm 40:1,2
– Kinderoppas: Marga Schouten, Stefan Mewis, Loïs Ros, Rick Mewis
– Kindernevendienst: groep 1-6
– Kerkauto: H. Haverhals (tel. 06-15216979)
– Collectes: 1e collecte: Project 10 27: Nederland, Diaconale en pastorale hulp voor migranten, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Verwarming.

Bij de diensten:
Een Voetius voor meerdere weken, en dus ook D.V, meerdere diensten. Waaronder de twee diensten op Biddag. Van harte uitgenodigd voor beide diensten! We leven inmiddels in de lijdenstijd, en we denken aan de bekende zin: “leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten”. Een zegenrijke lijdenstijd toegewenst! Dat het mag bijdragen aan de lof en verheerlijking van onze God en Vader.

Vanuit de kerkenraad:
Vanuit de diaconie:
Toelichting GZB Voorjaarszendingscollecte:
Op DV zondag 10 maart as zal de GZB voorjaarszendingscollecte gehouden worden. Zoals u inmiddels gewend bent, zal de opbrengst van de collecte bestemd zijn voor Hans en Gerrie Kasbergen, werkzaam in Mzuzu, Malawi. In november jl waren Hans en Gerrie met verlof en te gast in onze gemeente. Ze hebben toen vertelt van hun werk en leven in Mzuzu. Het was goed om elkaar te ontmoeten. Afgelopen week is er een nieuwe nieuwsbrief uitgekomen waarin Hans en Gerrie vragen om voorbede. Er is honger in het land, er is te weinig voedsel en de prijzen van voedsel worden steeds hoger. Als je geld hebt kun je eten kopen, heel veel mensen hebben geen geld en dus geen eten. Hans en Gerrie vragen gebed om voldoende regen dit jaar zodat er over een paar maanden een goede oogst is. Bid u met hen mee? De nieuwsbrief en andere informatie over het werk kunt u lezen op www.liefdevoormalawi.blogspot.com. Daarnaast is uw bijdrage natuurlijk onmisbaar voor de voortgang van het werk van Hans en Gerrie. Bent u volgende week zondag niet in de kerk en wilt u toch een bedrag geven, dan kunt u dit overmaken op het rekeningnummer van de diaconie NL74RABO0334202523 t.a.v. Hans en Gerrie Kasbergen. Namens de zendingscommissie Hartelijk dank!
Toelichting collecte zondag 17 maart:
Project 10 27: Nederland, diaconale en pastorale hulp voor migranten: Hulp aan plaatselijke kerken/christelijke gemeenten om diaconale en pastorale hulp te bieden aan moslimmigranten.
Collecte-opbrengsten februari:
3 febr. Project 10-27 Med zorg Lepra patienten Nepal € 483,57 ; 10+24 febr. Diaconie € 741,60 ; 17 febr. Werkgroep Zambia € 508,95 ; 14 febr. Contactmiddag senioren na aftrek kosten € 14,05. Hartelijk dank voor deze gaven.

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Giften:
Ds. Van Wijk ontving €50 voor de kerk. Teun Vos ontving €10 voor het geven van een rondleiding.
Collecte-opbrengsten februari:
Kerk en eredienst € 1.315; Jeugdcentrum € 345; Verwarming € 345; Bijstand Pastoraat € 374; Kerktelefoon € 319. Het college dankt u allen hartelijk voor uw gaven.

Inzameling voor Koningsdag 2019:
Zaterdag 9 maart is er weer de mogelijkheid om spullen in te leveren. Dit kan van 10.00 tot 11.00 uur. Locatie: Oudestraat 84, Sprang-Capelle.
De afgelopen jaren zijn er regelmatig kapotte of vieze spullen ingeleverd, deze spullen gaan we niet meer aannemen. We willen iedereen bedanken dat hier de afgelopen keren ook al rekening mee is gehouden. Daarnaast nemen we geen grote bankstellen, bedden, witgoed en oude computers/beeldschermen aan. Noteert u ook nog de laatste inleverdatum: zaterdag 13 april. Alvast bedankt! De Koningsdag-commissie.

Rond kring en vereniging:
Vrouwenvereniging Tabitha:
Op 20 maart komt de vrouwenvereniging weer bij elkaar. We gaan dan verder met Bijbelstudie nr. 8, “Belofte van een nieuw verbond” uit het januari nr. van de Hervormde Vrouw. We beginnen om 19.30 uur in het Jeugdcentrum. Allen weer van harte welkom. Donderdag 21 maart is de thema ochtend in Gameren. Het thema: Vrouw naar Gods bedoeling; Leven voor God – Leven in verbondenheid aan elkaar. Spreker: Ds. H. J. Lam uit Werkendam. Dames die zich nog niet hebben opgegeven en ook mee willen, kunnen zich opgeven tot uiterlijk 14 maart, bij Jenny Bogers tel: 276266.
Centrale Bijbelkring:
Op dinsdag 19 maart is er weer Bijbelkring. We hopen stil te staan bij Mattheus 7:1-12. Iedereen is weer van harte welkom! De avond vindt plaats in het Jeugdcentrum, om 20:00u.
Spoorzoekers/Fellows:
Beste jongens en meisjes, dinsdag 12 maart zijn jullie van harte welkom bij weer een nieuwe Spoorzoekers en Fellows-avond. Om 18.45 uur gaan we beginnen en om 20.00 uur is het afgelopen. De kinderen van groep 5 en 6 gaan naar de Spoorzoekers en de kinderen van groep 7 en 8 naar de Fellows. Neem gerust je vriendjes/vriendinnetjes mee. Tot dinsdag! Namens de leiding: Renate Treffers en Ellen Nieuwkoop van de Spoorzoekers en Margriet Haverhals en Martin Lam van de Fellows.
Watch:
Hoi Watchers! A.s. zaterdag 9 maart zijn jullie om 20.00 uur van harte welkom in het Honk voor een gezellige chillavond! Tot zaterdag! Groetjes, De leiding van de Watch: Ron, Jannienke, Marjon, Douwe en Caroline.

Sprang bouwt aan verandering:
Op zaterdag 16 maart zal er in de aula van het Willem van Oranje College een benefietconcert gehouden worden. Het thema van het benefietconcert is ‘On my way’ en er zullen optredens zijn van de bands Bricks en Concrete. Het concert begint om 20:00 uur en de zaal zal open zijn vanaf 19:30. De tickets kunnen gekocht worden in de voorverkoop op de actiepagina https://www.worldservants.nl/actieplatform/actie/onmyway, waar ze €5,- zullen kosten. Naast de voorverkoop worden er ook tickets op de avond zelf verkocht, deze tickets zullen €7,50 kosten. De opbrengst van de avond zal in zijn geheel ten goede komen aan de projectgroep Sprang bouwt aan verandering.

Contactmiddag voor senioren:
Donderdag 14 maart is er weer een contactmiddag voor senioren. Agaath de Kwaadsteniet en Joke de Bruin- de Kwaadsteniet (twee zussen) nemen u mee naar hun kunst en creativiteit. Het thema van de middag is:’ Van tekenen en handwerken tot kunst’. Iedereen is van harte welkom om 14.30 in het Jeugdcentrum. Voor vervoer kunt u zich melden bij Petra van Baardwijk, tel. 276493. Laat u dit uiterlijk dinsdagavond 12 maart 21.00 uur weten? Iedereen, ook zij die nog niet eerder kwamen, zijn van harte welkom!

GZB dag:
Zaterdag 16 maart is het zover: de GZB-dag over het thema ‘De Geest doorbreekt de grenzen’. De dag wordt gehouden in de Midden Nederland Hallen in Barneveld. Nog even de belangrijkste gegevens op een rijtje: Sprekers zijn dr. Peter Kuzmic uit Kroatië, ds. André van der Graaf uit Heerde, ds. Yunusu Mataka uit Malawi en drs. Ilse Visser uit Oegstgeest; Kinder- en tienerprogramma’s (hele dag) ; Kinderoppas (hele dag) ; Keuzeprogramma’s in de pauze ; Boekenmarkt en andere pauze-activiteiten ; Locatie: Midden Nederland Hallen, Thorbeckelaan 123 in Barneveld ; De dag duurt van 9.45 uur tot 15.45 uur ; Zie voor meer info www.gzb.nl/gzb-dag . De toegang is gratis, maar het is wel nodig om van tevoren toegangskaarten te bestellen via www.gzb.nl/aanmelden of tel. 0343-512444. Zo weet u zeker dat er plek voor u is en weet de GZB op hoeveel kinderen ze mogen rekenen bij de opvang en de diverse programma’s. Van harte welkom!

Kopij Voetius:
Voor de editie van 21 maart 2019 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 18 maart om 12.00 uur via het e-mailadres :voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk.