Het gebruiksplan voor het gebruik van het kerkgebouw is geactualiseerd vanwege een aantal
versoepelingen van de maatregelen door het kabinet. Het aantal beschikbare plaatsen is vanaf 30
januari 2022 op maximaal 110 gesteld. Dit aantal is inclusief kinderen, exclusief medewerkers.
Enkel bij de Psalm/het lied direct na de preek en de laatste Psalm/het laatste lied vindt er samenzang
plaats. Vóór de preek wordt er gebruik gemaakt van 4 of 5 voorzangers. Het koor is dus enkel
bestemd voor de voorzangers.

Het aangepaste gebruiksplan kunt u terugvinden via onderstaande link (Gebruiksplan Hervormd Sprang 27-01-2022). De onderstreepte tekst is nieuw.
Gebruiksplan Hervormd Sprang 27-01-2022

Daarnaast is er een gebruikershandleiding opgesteld voor alle vrijwilligers die meewerken aan het schoonmaken van het kerkgebouw.
Gebruikershandleiding schoonmaak kerkgebouw Hervormde gemeente Sprang 26-6-2020 versie 1.4

Het gebruiksplan voor het Jeugdcentrum is door de kerkenraad op 23 augustus jl. aangepast conform het “Protocol Kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten (format PKN)’’ en het “Protocol Jeugdwerk (format PKN)”. Alle jeugdactiviteiten worden hervat. De voorwaarden waaronder zijn beschreven onder de kopjes “Kinderoppas: 0-4 jarigen”, “Kindernevendienst/Jeugdclub: 4-12 jarigen” en “Jeugdclubs, catechesegroepen: 12-17 jarigen” (pagina’s 6 t/m 9 van het gebruiksplan). Ten aanzien van de andere activiteiten (vanaf 18 jaar) is bepaald, dat in elke ruimte van het Jeugdcentrum 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt mag worden. Bezoekers houden onderling 1,5 meter afstand en hebben een vaste zitplek.
In principe wordt het Jeugdcentrum niet verhuurd voor verjaardagen en partijen. Verhuur voor condoleance na een uitvaart vindt wel plaats.

Gebruiksplan Hervormd Jeugdcentrum 1.03 3e wijziging

Mocht u verder nog vragen dan wel opmerkingen hebben, kunt u ons altijd mailen via het email-adres corona@hervormd-sprang.nl