Diensten zondag 20 maart | 4e lijdenszondag:
09:30 uur: Ds. Tadema (ivm ziekte Ds. van Wijk)
18:30 uur: Ds. F. Wijnhorst, Krabbendijke
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 133: 1, nm. Psalm 133: 2 en 3.
Kinderoppas: Renate Treffers, Melanie Visser, Daniël Mewis
Kindernevendienst: groep 1-6
Collectes: 1e collecte: Diaconie-WMO voorziening, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Verwarming
Alle diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Bij de diensten:
Komende zondag mogen wij u en jou weer hartelijk welkom heten in de dienst van Woord en gebed. We bidden om een rijke dienst waar het lijden van onze Heere Jezus Christus centraal mag staan.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen; Deze zondag is de derde van een blok met zeven teksten over Pasen als feest van bevrijding en als beginpunt van de reis naar de nieuwe wereld, die God ons beloofd heeft. Op deze zondag staat Exodus 14:5-22 centraal: De Israëlieten, die door de Egyptenaren achtervolgd worden, trekken veilig door de Rietzee. Groetjes, Leiding KND

Vanuit de diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de collecte speciaal bestemd voor de diaconale voorziening WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De WMO is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven en dat u actief kunt meedoen in de samenleving. Ook als u een beperking heeft. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO. Veel mensen vinden het prettig om zoveel mogelijk zelf te blijven doen en zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Vaak is dit mogelijk met kleine hulpmiddelen in huis of met wat ondersteuning. Dat kan ook hulp zijn van buren, familie, vrienden of van een vrijwilliger. Als diegene het probleem zelf niet kan oplossen met behulp van zijn of haar omgeving, dan kan de gemeente meedenken over een oplossing of eventueel ondersteuning regelen. Mocht genoemde hulp ontoereikend zijn dan kan er ook vanuit de diaconale voorziening WMO ‘hulp op maat’ geboden worden. U kunt ‘geven’ via de collectezak in de kerk. Daarnaast kunt u ‘geven’ d.m.v. de link ‘digitaal collecteren’ . Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. Diaconie N.H. gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Verantwoording gift: De diaconie ontving via de brievenbus een gift van € 250 die bestemd is voor de bidstondcollecte. Heel hartelijk dank!
Kerkauto:
Na het verdwijnen van de meeste coronamaatregelen willen wij u vragen of er weer belangstelling is voor het gebruik van de kerkauto. Wilt u dit a.u.b. even doorgeven aan Sjaak Molegraaf via telefoonnummer 280457, zodat e.e.a. verder uitgewerkt kan worden. Alvast bedankt!

Toerustingsavond:
Donderdagavond 17 maart zal Niek van der Wal van de HGJB het met ons hebben over Persoonlijke ontwikkeling. Dit houdt het volgende in: ‘Elke jongere inschakelen met zijn persoonlijke gaven en talenten! Jongeren uitdagen in hun persoonlijke ontwikkeling en hen écht betrekken bij het jeugdwerk en de gemeente. Een mooi verlangen, maar hoe doe je dat in de praktijk?’ Het is goed om met elkaar als leiding van het Jeugdwerk het hier met elkaar over te hebben. Bent u/jij nu niet actief in het jeugdwerk maar toch geïnteresseerd in deze avond, van harte welkom! Vanaf 19:30 is iedereen welkom voor een kopje koffie, thee of wat fris en om 20:00 zal de avond beginnen. Tot dan!

ZAAC:
Heey! Aankomende vrijdag (18 maart) is het weer ZAAC, dus niet op zaterdag (19 maart). Het honk is open om 19:30 en de avond start om 20:00. Tot dan! Groetjes, de leiding.

Spoorzoekers/Fellows:
We verwachten jullie dinsdag 22 maart om 18.45 uur weer in het Jeugdcentrum.

Ontmoetingsavond:
Op dinsdag 22 maart willen we een gezamenlijke Bijbelkring avond organiseren, waarbij iedereen welkom is!! Het laatste jaar zijn veel kringen gestopt of op een andere manier doorgegaan. Om iedereen weer te ontmoeten en ook nieuwe mensen te enthousiasmeren voor het kringwerk nodigen we jullie/ u uit. De avond begint om 20.00 met koffie/ thee in het Jeugdcentrum. De ingrediënten voor deze avond zijn: een spel/ontmoeting/ bidden/ Arjan Noorland/ hapje en drankje/ Bijbelstudie/ zingen. Je hoeft je niet op te geven, iedereen is welkom!!! De kringcommissie.

Herinnering Workshop bloemschikken:
Donderdag 31 maart organiseert de Zendingscommissie in samenwerking met Erica Broeks, Truus Verduijn en Willemien Verduijn een workshop bloemschikken. De opbrengst van deze workshop is voor ons zendingsechtpaar Kees en Esther van der Knijff. Tijdens deze workshop maakt u een bloemstuk of krans. Dat blijft nog een verrassing. U hoeft zelf alleen een scherp mesje, een tangetje (om ijzerdraad mee te knippen) en, als u dit heeft, een snoeitang mee te nemen. De avond begint om 20.00 uur in het Jeugdcentrum. De kosten van deze avond zijn € 20,-. Voor koffie/thee/fris en iets lekkers wordt gezorgd. Introducés zijn van harte welkom! Bent u enthousiast geworden? Meld u dan snel aan! Aanmelden kan via hier of telefonisch bij Letty Molegraaf 0416-280457. Wanneer u vervoer nodig heeft, kunt u eveneens contact opnemen met Letty Molegraaf. Aanmelden kan t/m 26 maart a.s. Bij afmelding na 26 maart, dient het bedrag van € 20,- toch betaald te worden. Dit i.v.m. inkoop van materiaal. Het bloemstuk/krans wordt dan thuisbezorgd. Bij minder dan 20 deelnemers kan deze avond niet doorgaan. We hopen op een gezellige avond! Een hartelijke groet, de Zendingscommissie

Jouw kleding voor het goede doel!:
Er is de laatste weken al veel winterkleding ingezameld voor Oekraïne. Misschien heb jij daar wel aan meegedaan? Toch wagen we het om weer een inzameling te starten. Want er zijn nog heel veel meer plekken waar grote behoefte aan kleding is. Op zaterdag 23 april kun je zomer- en winterkleding, goede schoenen en beddengoed inleveren op het kerkplein tussen 10.00 en 14.00 uur. Net als de laatste kledinginzameling zal ook nu hulpverleningsorganisatie GAiN de kleding ophalen. Misschien ken je GAiN van de noodhulp aan vluchtelingen in Lesbos of als de organisatie die projecten onder de Roma in Roemenië ondersteunt. GAiN verzorgt minimaal twee keer per maand een transport met hulpgoederen, waaronder kleding, naar verschillende projecten waar mensen die ondersteuning zo hard nodig hebben. Het is een Bijbelse opdracht om de ‘naakten te kleden en de hongerigen te voeden’. Dat is dan ook een uitgangspunt van GAiN en dat doet ze graag samen met jou. GAiN brengt hulp die aankomt en hoop die blijft door de jarenlange contacten met partners ter plekke! (www.gainhept.nu) Het is belangrijk dat het textiel schoon en in goede staat is zodat het een tweede leven kan krijgen. Voor meer informatie wat u wel en niet kunt inleveren zie: www.gainhelpt.nu/inzamellijst . Voor meer info over de actie mag je contact opnemen met Thijs Roubos, 06-22035451 of met Lia Visser, 0416-272554. Wil je meehelpen aan deze actie? de Zendingscommissie

Koningsdag 2022:
Hierbij delen we graag het goede nieuws dat, zoals het er nu naar uit ziet, we op woensdag 27 april een dag gaan organiseren zoals we met z’n allen gewend waren. Een grote rommelmarkt op het plein, activiteiten in de kerk, maar natuurlijk ook catering en veel mooie prijzen te winnen in het Jeugdcentrum. Aangezien we nog een grote voorraad spullen hebben is er besloten om dit jaar geen inlevermomenten meer te organiseren voor de tweedehands spullen.
Binnenkort zullen we het aanmeldformulier delen zodat u zich als medewerker aan kunt melden. Mocht u nog tips of ideeën hebben, of wilt u meedenken in de commissie dan horen we dat graag. Marcel Wagemakers, Kees Roubos, Dick van Tuyl, Henri Bogers, Margriet Haverhals en Joost Schouten.

Uit de studeerkamer:
Helaas heb ik op het moment van schrijven corona. Zondagavond begon ik me (na een aantal weken met hooikoortsklachten en zelftesten) toch echt wat minder te voelen. De zelftest wees uit dat ik corona heb. Dus toch uiteindelijk… Hopelijk verloopt het ziektebeeld mild. Tot dusver vooral veel niesen, traanogen, rillerig, en wat pijntjes. Het meest akelige is dat ik met de familie van Joke Faro toeleefde naar het definitieve afscheid. Ik ben dankbaar dat we een pastoraal werker hebben!
Maandagavond sprak ik online met de 4 catechisanten die D.V. 10 april belijdenis hoopt te doen. Wat heerlijk om te horen van hen hoe hun hemelse Vader hen thuis heeft laten komen (inderdaad, dan denk ik aan Lukas 15). De geborgenheid en liefde, maar ook de ontdekking! Ja, je merkt pas echt hoezeer je van huis was als je thuiskomt. We danken onze God! Die maandagmorgen hoorde ik dat de zwangere vrouw die op die foto stond, waarop ze op een brancard werd weggedragen uit het gebombardeerde ziekenhuis in Marioepol, overleden is. Haar kindje overleed eveneens. Het maakt je sprakeloos! Het contrast tussen dat bericht en die avond, zo onmetelijk groot! Daarom reden voor dankzegging en aanbidding, maar tegelijk reden om te roepen en te schreeuwen, in navolging van de schrijvers van Klaagliederen, Psalmen, het boek Job, en Prediker (ijdelheid der ijdelheden). En wat te denken van de roep in Openbaringen! “Kom Heere Jezus”. Ik houd mezelf voor ogen, dat de HEERE oneindig meer bewogen is met Oekraïners, Russen en deze hele wereld, dan wij zijn. Juist in de lijdenstijd toont het kruis mij Zijn bewogenheid, en Zijn verlangen om voor ons tot het uiterste te gaan! Daarbij bedenk ik dat de lijdenstijd uitloopt op het geopende graf. Wat duurden die dagenlang! Maar… toch kwam daar de paasmorgen! “De morgen ach wanneer!”

Kopij Voetius:
Voor de editie van 24 maart 2022 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 21 maart om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk, in het bijzonder onze rouwdragenden en zieken. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk.