Diensten zondag 10 april | 7e lijdenszondag
09:30 uur: Ds. E. van Wijk , Palmzondag: Belijdenisdienst
18:30 uur: Ds. F. Hoek, Schoonhoven
Zingen voor de dienst: vm. Psalm Psalm 150:1 nm. Psalm 135: 3.
Kinderoppas: Annika Haverhals, Anka van Alphen, Jasmijn van Zelst
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e collecte: Diaconie Missionair werk, Alpha cursus, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdwerk

Vrijdag 15 april | Goede Vrijdag
19:30 uur: ds. E. van Wijk
– Zingen voor de dienst: Psalm 135: 8.
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst,

Diensten Zondag 17 april | 1e Paasdag
09:30 uur: Ds. E. van Wijk
18:30 uur: Ds. A. de Wit, Besoyen
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 118:12, nm. Psalm 135: 11.
Kinderoppas: Evelien Heurter, Loïs Ros, Andre Faro
Kindernevendienst: groep 1-6
Collectes: 1e collecte: I.Z.B., 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Onderhoud pastorie

Maandag 18 april | 2e Paasdag
09:30 uur: zangdienst
Kinderoppas: Marjon Kerstens, Nienke Spuijbroek, Daniël Mewis
Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Verwarming
Alle diensten zijn ook te volgen via deze link.

Bij de diensten en bijeenkomsten:
In een prachtig lied horen we: Een naam is onze hope, een grond heeft Christus’ Kerk, zij rust in ene dope, en is zijn scheppingswerk. Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af. Hij was ’t, die door zijn sterven, aan haar het leven gaf. Op Goede Vrijdag willen we in het bijzonder het lijden en sterven van onze Heer en Heiland gedenken. Om dan met Pasen te beseffen dat de macht van, satan, de zonde en de dood verbroken is. Jezus zegt immers: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij wil dat we daaruit leven. Hoe? Dat leren we in de werkplaats van de Heilige Geest. Afgelopen zondag hoorden we hoe belangrijk het is om daar te zijn waar je steeds weer opnieuw de levenssappen uit de Wijnstok ontvangt. Welkom!
Belijdenisdienst:
Komende zondag mogen een viertal jonge gemeenteleden belijdenis van hun geloof afleggen. Als gemeente zijn we dankbaar dat jullie voor die ene Naam uitkomen! We wensen Stefan Mewis, Renske Nieuwkoop, Thom van der Poel en Diede Treffers, een zegenrijke dienst toe, samen met hun ouders en geliefden, met hun genodigden, en met de gehele gemeente.
Tweede paasdag:
Op 2e Paasdag is er om 9.30 uur een samenkomst waar veel gezongen gaat worden. De zanggroep die tijdens de coronatijd heeft gezongen zal dan ook weer zingen. Het leuke is dat u / jij zich voor deze gelegenheid kunt aansluiten bij dit koor. Kom je ook meedoen? Iedereen is na de avonddienst van 10 april welkom om mee te zingen, en liederen te oefenen voor 2e Paasdag. Iedereen jong en oud is van harte uitgenodigd om mee te doen.
Met Passie naar Pasen:
Op Witte Donderdag en Stille Zaterdag is er een korte bijeenkomst in het koor van de Kerk. Een moment van rust, stilte en samenzijn rondom het lijden en sterven van onze Heere Jezus. Op donderdag begint de samenkomst om 19.30 uur en op Stille Zaterdag om 19.00 uur. U en jij bent van harte welkom!

Vanuit het missionair team:
Hoi jongens en meisjes, We hebben een leuk cadeautje voor jou! Om toe te leven naar Pasen hebben we het bordspel ‘Samen op weg naar Pasen’ van de HGJB voor jou bestelt. Samen met je ouders kun je je verdiepen in het Paasevangelie en meer ontdekken over de bijzondere en hoopvolle geschiedenis van Pasen. De spellen worden zondag 10 april in de kerk uitgedeeld aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. Je mag ook een extra spel meenemen om aan een vriendje of vriendinnetje te geven die niet zo vaak naar de kerk gaat.

Gebedsteam:
Komende zondag na de avonddienst is er weer de gelegenheid om samen te komen in de kerk om te bidden en te danken. Wij nodigen eenieder van harte uit hierbij aanwezig te zijn om zo de verbondenheid in het gebed te ervaren of om eventueel als u dit wilt de gebedspunten persoonlijk in gebed tot God te brengen. Verder heeft u altijd de mogelijkheid om gebedspunten in te leveren via de website op de pagina van het gebedsteam. Bidt u en bid jij mee? Samen bidden tot onze God. Die ons leven leidt! Tot zondagavond!

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen; Zondag 10 april is de zesde van een blok met zeven teksten over Pasen als feest van bevrijding en als beginpunt van de reis naar de nieuwe wereld, die God ons beloofd heeft. Op deze zondag staat Lucas 23:44-49 en 1 Petrus 1:18-19 centraal: Jezus wordt aan het kruis gehangen en sterft.
Zondag 17 april is de zevende van een blok met zeven teksten over Pasen als feest van bevrijding en als beginpunt van de reis naar de nieuwe wereld, die God ons beloofd heeft. Op deze zondag staan Lucas 23:50 – 24:8 en Hebreeën 3:1 centraal: Dankzij Jezus’ opstanding ligt de weg naar Gods nieuwe wereld voor ons open. Groetjes! Leiding KND

Vanuit de kerkenraad:
Gemeenteavond:
Op DV woensdag 20 april is er een gemeenteavond. We vinden het fijn elkaar weer te ontmoeten. De kerkenraad en de verschillende geledingen – CvK, diaconie, Missionair team, kringcommissie enz. – praten u korter of langer bij over hun voornemens uit het Jaarplan 2022 dat u in de Nieuwsbron van april kunt lezen. Ook horen we graag uw ideeën en tips voor de uitvoering van de plannen. En natuurlijk is er tijd voor bijpraten onder het genot van wat lekkers. U bent daarvoor allemaal van harte uitgenodigd. Vanaf 19:45 u staan de deuren van het Jeugdcentrum open. Welkom iedereen!
Vanuit de diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Missionair werk: Alpha-cursus. Alpha biedt iedereen de mogelijkheid om in tien bijeenkomsten en een weekend op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk! Meer dan 25 miljoen mensen wereldwijd hebben de cursus inmiddels gevolgd. In Nederland waren dat er meer dan 325.000. Alpha is in de afgelopen jaren een prachtig instrument gebleken om mensen bekend te maken met het evangelie van Jezus Christus. Alpha wordt in allerlei contexten gegeven; in kerken, op de werkplek, aan jongeren, studenten, vluchtelingen, senioren en zelfs in gevangenissen. De Alpha-cursus is gratis en dat is meestal inclusief een maaltijd!
Zondag 17 april is de diaconiecollecte bestemd voor de IZB:
Ds. Ron van der Spoel Maastricht (gekoppeld aan zendingsbussen). Prachtig gelegen aan de Maas, waar het vanuit historisch-, cultureel- en culinair opzicht goed toeven is. Geen wonder dat Maastricht een toeristische trekpleister van formaat is. Maar de stad kent ook plekken waar het bourgondische leven ver te zoeken is. Sterker nog, waar mensen soms hard moeten knokken om een beetje te óverleven. Dat geldt zeker ook voor Caberg, één van de meest kwetsbare wijken van Maastricht. Daarom bouwt de IZB juist hier aan een pioniersplek. Een leegstaand café in het enige winkelcentrum van deze wijk bleek een ideaal startpunt. Een ontmoetingsplek waar mensen kunnen binnenlopen voor een kop koffie en een praatje. De behoefte daaraan is groot: veel wijkbewoners (voor een belangrijk deel mensen met een migratieachtergrond) voelen zich eenzaam. In de koffiecorner kunnen ze op adem komen en hun verhaal kwijt. Van toegevoegde waarde voor deze ontmoetingsplek is een verkooppunt van tweedehandskleding. Een beproefde manier om laagdrempelig contact te leggen. Ds. Ron van der Spoel, voortrekker van het pioniersteam, heeft daar elders in de stad ervaring mee opgedaan. De hoop en het verlangen is dat ook in Caberg de liefde van God in Christus zichtbaar zal zijn en door velen wordt ontdekt. Niet alleen door het bieden van een luisterend oor en het schenken van koffie, hoe waardevol ook, maar ook door activiteiten als Bijbelleesavonden, activiteiten voor kinderen, diaconaal- en pastoraal werk. Zodat de term aandachtswijk een nieuwe-, diepere dimensie krijgt. U kunt ‘geven’ via de collectezak in de kerk. Daarnaast kunt u ‘geven’ d.m.v. deze link. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. Diaconie N.H. gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Verantwoording gift:
Ontvangen via de brievenbus: € 28,75 voor het werk van Hans en Gerrie Kasbergen. Hartelijk dank voor uw gave!

Paasviering:
We kunnen na 2 jaar weer een Paasviering houden voor de vrouwen- /mannenvereniging en de senioren. Deze wordt gehouden op woensdag 13 april aanvang 15.00 uur. Aansluitend is er een broodmaaltijd. Hiervoor kunt u zich opgeven bij Petra van Baardwijk dit kan t/m zaterdag 9 april. Voor vervoer bel je ook Petra 04168-276493.

Paasactiviteit:
Beste kinderen uit groep 1 t/m 8, Heb jij je al opgegeven voor de paasactiviteit op zaterdag 16 april in het Jeugdcentrum? We luisteren die middag met elkaar naar het paasverhaal en gaan daarnaast nog allerlei andere leuke dingen doen. We beginnen om 13.30 uur en het programma is om 15.30 uur afgelopen. Neem al je vriendjes en vriendinnetjes mee! Je kunt je nog t/m dinsdag 12 april opgeven via het formulier dat hier staat. Heb je nog vragen, dan kun je contact opnemen met Janneke Verwoerd, 06-18640298. Wij zorgen voor wat lekkers en een gezellige middag. Tot dan! Janske, Marijke, Margreet, Janneke

Paasontbijt:
Na het succes van de paasontbijtjes van vorig jaar, willen we dit jaar weer een ontbijtjesactie organiseren, maar dan net wat anders dan vorig jaar. Op eerste paasdag (17 april) wordt er door de jongeren van de ZAAC een paasontbijt georganiseerd in het Jeugdcentrum. U en jij bent van uitgenodigd om samen met elkaar, jong en oud, de dag goed te beginnen met een ontbijt. Om vervolgens met elkaar de kerkdienst bij te wonen. De inloop van het ontbijt is 08:00 en om 08:15 wordt de maaltijd geopend. We zouden het super leuk vinden als u en jij komt ontbijten, maar daarvoor moet u zich wel vóór 14 april bij ons hebben opgegeven. Dit kan op de volgende manieren: 1. Via deze link. 2. Via de uitgedeelde flyer. 3. Bellen naar 0416-280649. Voor de onkosten van het ontbijt staat er tijdens het ontbijt een collectebus klaar voor een vrijwillige bijdrage. We hopen u en jou graag te ontmoeten op zondag 17 april! Tot dan, groetjes jongeren van de ZAAC.

ZAAC:
Hi, wat was het weer gezellig chaotisch tijdens de ZAAC! Komende zaterdag (9 april) is het FRIENDS. Zaterdag 16 april, in de middag kunnen de handen uit de mouwen gestoken worden om alles voor het paasontbijt klaar te zetten. Zodat jullie zondag 17 april niet om 06:00 in het JC hoeven te zijn, maar pas om 07:00. Verdere info volgt via de groepsapp! Tot dan!

Van de zendingscommissie:
Bloemschikken:
31 maart jl. was er een workshop bloemschikken. We kijken terug op een gezellige avond met een mooie opbrengst. Er is €457,00 overgemaakt naar de GZB voor het werk van Kees en Esther van der Knijff. Iedereen bedankt die hieraan bijgedragen heeft.
GZB wereldthee-actie:
Vorig jaar hield de GZB een succesvolle gerbera actie, herinnert u zich dat nog? Dit jaar organiseert de GZB de wereldthee-actie. Een tasje met een doosje met 15 zakjes GZB-wereldthee, een pakje met 12 koekjes van de echte banketbakker en een kaartje met gespreksvragen. Dit tasje kost € 8,95 waarvan ongeveer € 4,50 ten goede komt aan het zendingswerk van Kees en Esther van der Knijff. U kunt dit tasje bestellen bij Letty Molegraaf 0416-280457 of lettymolegraaf@solcon.nl, dit kan tot en met 16 april. De tasjes kunnen dan opgehaald worden op donderdag 19 mei tussen 19.00-20.00 uur in het jeugdcentrum. Helpt u mee om er samen met de GZB een mooie wereldthee-actie van te maken?

Sprang bakt vis voor Oekraïne:
We kunnen terugkijken op een geslaagde visbakactie. We zijn overweldigd door het enthousiasme waarmee iedereen deelgenomen heeft aan deze actie. Het was fijn elkaar zo weer te kunnen ontmoeten en samen geld op te halen voor de vluchtelingen uit Oekraïne. De opbrengst, na aftrek van alle kosten, bedraagt € 1.850,00. We bedanken iedereen hartelijk voor hun bijdrage in welke vorm dan ook.

Koningsdag rondom Kerk Sprang:
Op woensdag 27 april wordt er weer van 10.00 uur tot 15.00 uur een grote rommelmarkt gehouden op het kerkplein. Er zijn activiteiten in de kerk, maar natuurlijk ook catering en veel mooie prijzen te winnen in het Jeugdcentrum.
Medewerkers gevraagd:
Om dit alles georganiseerd te krijgen zijn we op zoek naar helpende handen voor alle onderdelen van deze dag; opbouwen, kraamverkoop, catering, lootjesverkoop, opruimen enz. Je kunt je opgeven via www.HervormdSprang.nl of via de e-mail marcel.wagemakers@home.nl, telefonisch (0416-280882) of spreek een van de commissieleden aan. Laten we er samen een geslaagde dag van maken! Wij rekenen op u/ jullie. De Koningsdag-commissie

VBK – voor de gehele gemeente!:
Wat fijn dat we dit jaar weer een VBK in de tent kunnen organiseren. Wat hebben we dit stukje gemeente-zijn gemist! De voorbereidingen zijn inmiddels al in volle gang. Wij hopen en bidden dat er veel kinderen zijn die komende zomer de tent weten te vinden. Het thema van de VBK is Alles Andersom. T.z.t. zal er ook op u een beroep gedaan worden. De stuurgroep kan een mooi programma bedenken, maar voor de uitvoering zijn écht veel handen nodig; een groepje begeleiden, een gesprekje aangaan met andere ouders, meedoen aan de vossenjacht etc. Niet alleen handen zijn nodig. We hopen dat u ook wilt bidden voor dit werk in de gemeente. Alle hulp is zeer welkom. Vooruitkijkend weten we ook dat de commissie die nu de Yellow Kids voorbereidt en begeleidt dit werk na vele jaren over wil dragen aan anderen. Dit betekent dat we op zoek zijn naar gemeenteleden die mee willen werken aan dit fijne, leerzame en ontspannende moment voor kinderen tussen de 10 en 12 jaar. Vindt u dat dit stukje gemeentewerk niet verloren mag gaan? Doe dan mee en neem contact op met iemand van de stuurgroep. Margreet Broeders, Henko Lam, Martine Rozenbrand, Marit Uijl, Michel Verwoerd, Janske van Aalsburg, Margriet Haverhals, Lijnie Bogers en Janneke Verwoerd

Uit de studeerkamer:
Er waren zondag weer meer dan 200 kerkgangers. Het was fijn om toch weer wat gezichten terug te zien! Het is heel fijn dat er naast het toenemende bezoek ook veel meegekeken en geluisterd wordt. Afgelopen zondagmorgen was dat opnieuw via 125 apparaten. Ook werd de dienst meer dan 30 keer opgeslagen. We zien er naar uit dat zondag de kerk weer vol mag zitten. Hopelijk zijn er dan opnieuw weer meer trouwe kijkers bij, om aan den lijve te ondervinden dat de HEERE trouw is, om Hem te bezingen, en om samen Zijn trouw te vieren wanneer we zien hoe Hij vier jongeren tot het punt gebracht heeft dat ze Hem groot willen maken. Wat is zo’n dienst altijd een heerlijk hoogtepunt! De HEERE doet wonderen en laat mensen naderen en wonen in Zijn huis (Psalm 65:2). Zondagmorgen hopen we meer te horen over die thuiskomst, onder andere naar aanleiding van Lukas 15. Ondertussen is er volop leven in de gemeente. We hadden de visbakactie, een groep jongeren bereidt een kamp voor, er komt weer een werkvakantie aan, er zijn voorbereidingen voor de VBK en voor de koningsdag, en.. er zijn weer de nodige bijeenkomsten voorbereid voor de stille week. Wat mooi dat er zoveel bezieling te proeven is bij velen. Dat is overigens niet minder het geval voor al het eenvoudige en kleine wat heel trouw en vaak op de achtergrond wordt gedaan uit liefde. Vruchten aan de Wijnstok! We prijzen de HEERE voor Zijn werk onder ons.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 21 april 2022 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 18 april om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk, en wensen u gezegende dagen toe, rondom hel lijden, sterven en opstanding van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk