Diensten zondag 24 april
09:30 uur: Ds. E. van Wijk, doopdienst
18:30 uur: Ds. C. van de Scheur, Eemnes
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 75:1, nm. Psalm 135: 12.
Kinderoppas: Corina Lam, Edith Haverhals, Tijn Boogaarts
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e collecte: Diaconie , vervoerskosten kledingactie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdwerk

Bij de diensten:
Een week na Pasen beginnen we de dienst met ‘U alleen, U loven wij’. Hij, die de kop van de satan heeft vermorzeld, geeft ons dat we niet bang meer hoeven te zijn. Maar dan wel door het geloof, schuilend achter Jezus en luisterend naar Zijn stem die ons de weg zal wijzen. Is dat dan een weg over rozen? Ik hoop het voor u! Echter, God beloofd ons geen kalme reis. Wel een behouden toekomst. Gaan wij een moeilijke weg waarvan we weten dat het Gods weg is. Houd moed! Hij zal je niet vergeten en niet verlaten. En daarom van harte uitgenodigd om zondag, met de gemeente, mee te zingen.

Dopen:
Zondagmorgen wordt de doop bediend aan Soof Herma Kunie (Soof) van Dongen, dochter van Ruud en Laura, Gerben de Vriesstraat 11 (5146EC Waalwijk), en het zusje van Ties. We bidden voor dit gezin, en voor hun geliefden, in het bijzonder de grootouders (in onze gemeente Arie en Kunie).

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen, deze zondag is de eerste van een blok van zes teksten over Abraham, Sara en Isaak. Genesis 12:1-9 en Genesis 15:1-6 staan centraal: God roept Abram om op reis te gaan vanuit de stad Charan naar het land Kanaän. En hij belooft aan Abram dat hij veel nakomelingen zal krijgen. Groetjes! Leiding KND

Vanuit de kerkenraad:
Verhuizing:
Op 21 april hopen Ad en Ria Wagemakers te verhuizen. Het nieuwe adres is: Meanderlaan 72, 4691 LJ Tholen. Tel.nr.: 0166 – 61 19 78. Ad schrijft: “Wie eens aan wil komen is van harte welkom. Nu het afscheid nadert komen vele herinneringen boven waar wij met dankbaarheid op terug mogen zien.” Ad en Ria, we wensen jullie een goede tijd toe in Zeeland, onder Gods zegen!

Vanuit de diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de vervoerskosten van de kledingactie van zaterdag 23 april. Elk jaar wordt er door de ZC een kledingactie georganiseerd. Kleding wordt vaak naar Oost-Europa gebracht, bijvoorbeeld naar Oekraïne, Polen, Roemenië en Slovenië. Recent zijn daar de hulptransporten naar vluchtelingenkampen in Griekenland (Thessaloniki en Lesbos) en Servië bij gekomen. Bedrijven sponsoren regelmatig de brandstofkosten of lenen een truck uit. Chauffeurs stellen belangeloos hun ervaring en rijbewijs beschikbaar om een rit van vaak meer dan vijf dagen te maken. Desondanks zijn de vervoerskosten hoog. Help u mee? U kunt ‘geven’ via de collectezak in de kerk. Daarnaast kunt u ‘geven’ d.m.v. deze link. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. Diaconie N.H. gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Verantwoording collecten en giften maart 2022:
De opbrengst van de collecten per bank is € 2.118,00 (waaronder een bedrag van € 600,00). De opbrengst van de giften per bank is € 1.505,00. De opbrengst van de collectezakken is € 201,85. De totale opbrengst van € 3.824,85 is als volgt verdeeld: 6 maart: GZB voorjaarscollecte (zendingsechtpaar) € 465,00 + giften € 40,00 totaal € 505,00; 9 maart: Dorcas noodhulp Oekraïne € 465,00 + giften € 1.385,00 totaal € 1.850,00; 13 maart; Diaconie € 465,00; 20 maart; Diaconie WMO voorziening € 465,00 + giften € 10,00 totaal € 475,00; 27 maart; Diaconie € 459,85; Stichting de Strohalm Waalwijk giften € 70,00. Daarnaast ontving onze pastoraal werker Arjan Noorland 3 x € 20,00 voor het CvK en € 25,00 voor de geluidsinstallatie. Mark Boogaarts en Haske van Zelst ontvingen € 20,00 voor het evangelisatiewerk. Truus Verduijn ontving € 20,00 voor noodhulp Oekraïne. Heel hartelijk dank voor al uw gaven!

Jouw kleding voor het goede doel!:
Duizenden mensen zijn door oorlog, natuurgeweld of andere dreiging, alles kwijt geraakt; hun huis, hun kleding, hun waardigheid. Op zaterdag 23 april kun je zomer- en winterkleding, goede schoenen en beddengoed inleveren op het kerkplein tussen 10.00 en 14.00 uur. Net als de laatste kledinginzameling zal ook nu hulpverleningsorganisatie GAiN de kleding ophalen. Misschien ken je GAiN van de noodhulp aan vluchtelingen in Oekraïne, Lesbos of als de organisatie die projecten onder de Roma in Roemenië ondersteunt. GAiN verzorgt minimaal twee keer per maand een transport met hulpgoederen, waaronder kleding, naar verschillende projecten waar mensen die ondersteuning zo hard nodig hebben. Het is een Bijbelse opdracht om de ‘naakten te kleden en de hongerige te voeden’. Dat is dan ook een uitgangspunt van GAiN en dat doet ze graag samen met jou. GAiN brengt hulp die aankomt en hoop die blijft door de jarenlange contacten met partners ter plekke! (www.gainhelpt.nu) Het is belangrijk dat het textiel schoon en in goede staat is zodat het een tweede leven kan krijgen. Voor meer informatie wat u wel en niet kunt inleveren zie: www.gainhelpt.nu/inzamellijst . Voor vragen over de inzamelingsactie mag je contact opnemen met Thijs Roubos, 06-22035451 of met Lia Visser, 0416-272554. Wil je meehelpen aan deze actie? Alvast bedankt voor je bijdrage! de Zendingscommissie

Koningsdag rondom Kerk Sprang:
Op woensdag 27 april wordt er weer van 10.00 uur tot 15.00 uur een grote rommelmarkt gehouden op het kerkplein. Er zijn activiteiten in de kerk, maar natuurlijk ook catering en veel mooie prijzen te winnen in het Jeugdcentrum.
Medewerkers gevraagd: Om dit alles georganiseerd te krijgen zijn we op zoek naar helpende handen voor alle onderdelen van deze dag; opbouwen, kraamverkoop, catering, lootjesverkoop, opruimen enz. Je kunt je opgeven via www.HervormdSprang.nl of via de e-mail marcel.wagemakers@home.nl, telefonisch (0416-280882) of spreek een van de commissieleden aan. Laten we er samen een geslaagde dag van maken! Wij rekenen op u/ jullie.
De Koningsdag-commissie

Sprang bouwt aan verandering:
De jongeren gaan in de zomer van 2023 een kleuterschool bouwen in Oeganda. Dit hebben de deelnemers samen met hun ouders vorige week te horen gekregen. Oeganda is een heel mooi land in het midden van Afrika. De meeste inwoners wonen en werken op het platteland.
Een kwart van de bevolking heeft minder dan een euro per dag te besteden. Wil jij mee gaan bouwen aan deze school in Oeganda meld je dan nog snel aan. Want wij zijn verrast en verwonderd dat al 23 jongeren zich in willen zetten voor dit project.

Verlof:
De “meivakantie” komt er aan. Dominee Van Wijk heeft 24 april zijn laatste werkdag alvorens hij tot en met 11 mei verlof heeft. Bij zijn afwezigheid kunt u met pastorale vragen terecht bij onze Pastoraal Werker Arjan Noorland.

Uit de studeerkamer:
Pasen is de totale ontmaskering van alles wat sterk en machtig lijkt en geweld uitoefent! Wat wij als schokkend en vreselijk ervaren, en vaak genoeg als werkelijkheid ervaren, blijkt op de Paasmorgen tijdelijk en overwonnen te zijn. Dat betekent ten diepste de ontwapening van Palestijnse raketten en Israëlische raketten, van Russische kruisraketten en atoombommen, van Saoedische straaljagers, en van de financiering daarvan, en zelfs van alle wapens in de wereld. Pasen betekent ten diepste de ontwapening van virussen, bacteriën, schimmels en tumoren, ja zelfs van de dood. Pasen betekent de ontwapening van die vuile bron in ons binnenste. Op de jongste dag zal blijken dat we meer dan overwinnaars zijn in Christus. Naar de mate waarin we daar nu al vol van zijn en op vertrouwen, mag die overwinning ook vandaag al gestalte krijgen in vrede, zachtmoedigheid, liefde, geduld, en in alle vruchten van de Geest, zodat de gaven die we van God ontvangen niet langer voor onszelf uitbuiten, maar inzetten voor anderen. Daar wordt vandaag God koninkrijk gevestigd en is vandaag zichtbaar en tastbaar dat Jezus leeft. Het was heerlijk om daarbij stil te staan in de diensten in dit Paasweekend. We hopen het nog vast te houden de komende tijd. Nu zien we opnieuw uit naar een bijzondere dienst! Even een kleine oproep bij de doopdienst: wie wil er zondagmorgen boekjes (met daarin de orde van dienst en de teksten) uitdelen? Ik zie de mailtjes graag verschijnen!
Zo hebben we veel mooie ontmoetingen met elkaar en rondom Gods Woord. Het paasontbijt deed ons goed (dank voor de organisatie!). Het doet ons goed om elkaar weer te zien en bemoedigd te worden. Tegelijk missen we nog steeds trouwe gemeenteleden. We zien hen helaas nog niet in levende lijve. Gelet op het aantal apparaten wat meekijkt is de kans erg groot dat ze meekijken. Voel je van harte welkom, zeker ook bij het koffiedrinken, ook als je bijvoorbeeld thuis gekeken hebt. Tenslotte nog dit: Dinsdag zag ik een paasgroet in mijn mailbox staan van Hans en Gerrie Kasbergen. Deze is te bekijken via : https://youtu.be/hm49NC6bXSY .

Kopij Voetius:
LET OP: voor de editie van 28 april 2022 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 25 april 9.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl . Dit omdat de kopij voor 12.00 uur naar de drukker verzonden moet worden.

Ten slotte:
Vanaf deze plaats feliciteren wij koning Willem-Alexander als hij op 27 april 55 jaar mag worden. We wensen hem, samen met zijn gezin een fijne dag toe. We groeten u allen hartelijk, in het bijzonder zij die te maken kregen met rouw en verdriet. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk