Diensten zondag 13 juni
09:30 uur: Prop. J. Schneider, Ridderkerk
18:30 uur: Prop. J. Meerkerk, Ede
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 107: 8, nm. Psalm 107: 11.
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum
De diensten zijn te volgen via deze link.

Bij de diensten:
“Dankt, dankt nu allen God Met blijde feestgezangen! Van Hem is ’t heug’lijk lot, Het heil, dat wij ontvangen. Hij ziet in Christus ons Altijd genadig aan, En heeft ons dag aan dag Met goedheid overlaân.” Dat zongen we zondagmorgen als laatste lied in de dienst waarin het heilig Avondmaal bediend werd. Komende zondag verwelkomen we twee gastvoorgangers rondom een geopende Bijbel. Gezegende diensten toegewenst.

Van de kindernevendienst:
“Jeremia in de put”; Deze zondag is de tweede van een blok met drie verhalen over de profeten Jeremia en
Ezechiël. Op deze zondag staat Jeremia 38:1-13 centraal: Jeremia wordt in een put gegooid. Groetjes, Leiding KND

Vanuit de kerkenraad:
Aanpassing Gebruiksplan Kerkgebouw:
Er is een gebruiksplan voor het gebruik van het kerkgebouw. Dit gebruiksplan is vanwege een aantal versoepelingen geactualiseerd. Er mogen maximaal 70 mensen (inclusief kinderen, exclusief medewerkers) per kerkdienst worden toegelaten. Bij trouwdiensten zijn maximaal 50 mensen welkom. Dat is ook inclusief kinderen, exclusief medewerkers. De aanpassingen gaan in op zondag 13 juni a.s. Het aangepaste gebruiksplan kunt u terugvinden op onze website via deze link. De onderstreepte tekst is nieuw.
Vanuit de Diaconie:
Opbrengst collecten en giften mei 2021:
De volgende giften werden in mei ontvangen via de bank en digitaal voor de Diaconie: Via de bank € 877 en digitaal € 793. Giften via de bank en digitaal Project 10-27 GZB Zuid Soedan € 130; Giften voor de Schuilplaats € 75; Giften Studiefonds GB € 75; Giften GZB Pinksterzendingscollecte Zendingsechtpaar de Knijff
€ 185; Giften voor de Herberg € 95; Giften voor het CVK € 200; Bezoekzuster Truus Verduijn ontving € 50 voor het CVK en Arjan Noorland ontving € 15, € 10 en € 50 voor het CvK. Dit is als volgt verdeeld over de collecten van mei. 2 en 13 mei Diaconie € 550; 9 mei Stichting de Schuilplaats € 280 en giften € 75 totaal € 355; 16 mei Studiefonds GB € 280 en giften € 75 totaal € 355; 23 mei Pinksterzendingscollecte GZB t.b.v. ondersteuning zendingsechtpaar de Knijff € 280 en giften 185 totaal € 465; 30 mei De Herberg € 280 en giften € 95 totaal € 375. Hartelijk dank voor al deze gaven,
Vanuit het CvK:
Opbrengst collecten en giften mei 2021:
Via de bank is er in mei een totaalbedrag van € 1.489 ontvangen aan collectes en giften. Via de ‘collectezak’ op de website is € 2.281 ontvangen. Hiervan is € 1.038 bestemd voor de diaconie. Het CvK dankt u hartelijk voor uw gaven.

Kerstevent:
Het Missionair Team zou graag rond Kerst 2021 een event rondom de kerk organiseren om zo de geboorte van Jezus te gedenken en dit zichtbaar te maken voor onze buren en dorpsgenoten.
Het globale idee is om in en rond de kerk verschillende activiteiten te organiseren. Je zou dan aan het volgende kunnen denken: In de kerk bijvoorbeeld iets met muziek, declamatie of musical. Buiten op het kerkplein een kerststal, een koortje en catering. Wellicht kan het ook nog gecombineerd worden met een wandeling waarbij je langs verschillende kersttaferelen loopt. Het staat nog helemaal in de kinderschoenen en er zijn nog geen concrete plannen gemaakt. Graag komen we in contact met gemeenteleden die het leuk vinden om dit evenement op te zetten en in een stuurgroep willen plaatsnemen. De stuurgroep zal de plannen verder uitwerken, en later in het jaar ook weer vrijwilligers vragen die nodig zijn bij de uitvoering van het evenement. Lijkt het je leuk om mee te doen in de stuurgroep of heb je nog vragen of ideeën, neem dan contact op het met Missionair Team. Dat kan met Marga Schouten (06-27618965) of Margreet Broeders (06-46298948) of door een mail te sturen naar mt@hervormd-sprang.nl. We zien uit naar je reactie!
Bericht uit de pastorie: De eerste week zit er weer op. De training bestaat in totaal uit 4 blokken van 3 weken. Tussendoor is er nog huiswerk in de vorm van opdrachten. We zijn met het derde blok van 3 weken bezig. Dat betekent dat ik nu nog twee weken afwezig ben voor wat betreft het werk in de gemeente. De weken zijn erg vol, en er kan niets bij. Het was dan ook een hele klus om de Avondmaalsdiensten al voorbereid te hebben voordat de nascholing verder ging. Ik ben dankbaar dat de HEERE daarvoor de kracht gaf, en dat we nu het avondmaal ook echt met onze handen en monden mochten ontvangen. Ondertussen gaat het gemeenteleven door. Gelukkig is onze pastoraal werker Arjan Noorland wel aanwezig en beschikbaar, evenals het pastorale team. Het spreekt voor zich dat ik vanwege de bijzondere aard van het overlijden van Jan, alles in het werk heb gesteld om de afscheidsdienst te kunnen leiden. De nascholing ervaar ik nog steeds als zeer waardevol. Gods koninkrijk wordt er in die zin door gebouwd (en dus ook onze gemeente) dat ik meer handvatten krijg om de dingen op een goede manier te doen. Tegelijk krijg ik handvatten om het op een gezonde manier te doen (dat laatste wordt nog wel eens vergeten, door mezelf, en door anderen). Hopelijk wilt u op de studie betrokken zijn met gebed. Diezelfde betrokkenheid heeft ook het pastoraal team en de kerkenraad nodig in het opvangen van mijn afwezigheid

Kopij Voetius:
Voor de editie van 17 juni 2021 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 14 juni om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
We kennen een week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal maar niet een week van nabetrachting. Wel gek eigenlijk. Afgelopen zondag klonken de volgende woorden “voor u” In Mattheüs 28: 20 lezen we “Met u” dat is een belofte die niet minder is als de belofte ‘voor u’ Een toezegging die Jezus gedaan heeft aan Zijn discipelen en aan eenieder die in Hem geloofd. “En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.” Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Een hartelijke groet aan jongeren en ouderen in de gemeente, met name aan de alleenstaande en alleen gaande, onze zieken en zij die rouwen om hun geliefden. Uw kerkenraad, uw pastoraal werker Arjan Noorland, en ds. E. van Wijk.