Diensten zondag 27 juni
09:30 uur: Ds. E. van Wijk, bevestiging en afscheid ambtsdragers
18:30 uur: Dr. M. van Campen, Ede
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 107: 15, nm. Psalm 107: 16.
Collectes: 1e collecte: Stichting HOE, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Orgelfonds
De diensten zijn te volgen via deze link.

Bij de diensten:
Zondagmorgen is het een komen en gaan van ambtsdragers. Voor degene die gaan: Hartelijk dank voor datgene wat je gegeven hebt aan Sprang, Vrijhoeve en Capelle. Ieder met de hem geschonken gaven. Voor hen die komen hebben we zondag mogen horen dat God niet alleen roept maar ook alles geeft wat wij nodig hebben. Leef in die afhankelijkheid en laat jezelf verwonderen wie God hierin voor jullie wil zijn. Gezegende dienste toegewenst.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen, deze zondag is de eerste van een blok met vier verhalen uit het evangelie van Johannes, waarin het gaat over waarom Jezus naar de wereld gekomen is: om de mensen weer dichter bij God te brengen. Op deze zondag staat Johannes 4:4-18, 25-26 en 28-30 centraal: Jezus spreekt met een Samaritaanse vrouw en vertelt dat Hij het water is dat leven geeft.
Groetjes, Leiding KND

Vanuit de kerkenraad:
Vanuit de Diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Stichting HOE. Hongarije, Roemenië, Oekraïne, Slowakije, Tsjechië, Polen… namen op de kaart van Europa die tot de verbeelding spreken. Namen van landen die decennialang onder de dictatuur van het communisme hebben gezucht. Landen waar kerk en samenleving in de greep waren van een atheïstisch regime. Stichting HOE (Hulp Oost-Europa) is sinds 1976 actief in deze landen waar christenen leefden onder de verdrukking. Ze kregen geestelijke en materiële hulp. Nu met hulp in velerlei vormen, omdat Oost-Europa die meer dan ooit nodig heeft. Omdat het mag… en moet! U kunt ‘geven’ d.m.v. deze link. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Vanuit het CvK:
Opbrengstplantenactie:
De plantenactie van P. de Rooij is beëindigd en heeft het mooie bedrag
opgebracht van € 665. Het College van Kerkrentmeesters dankt zowel de
initiatiefnemer als de kopers hier hartelijk voor.

Belijdenis:
Met dankbaarheid laat de kerkenraad weten dat op de aannemingsavond van 21 juni jl. is aangenomen, en daarmee belijdenis hoop af te leggen op D.V. 11 juli in de morgendienst: Dianne (D.A.) Bogers. We kijken met dankbaarheid terug op het seizoen en op de aannemingsavond. Ondanks de beperkingen vanwege het corona-virus konden we goede avonden hebben met z’n drieën. Sifra liep met Dianne op. Dat was fijn. De belijdenisdienst is ook dit jaar iets verschoven in de tijd. We zijn dankbaar dat deze nu alsnog D.V. plaats mag vinden. Een hoogtepunt voor de gemeente! Zeker ook een hoogtepunt voor haar, Simon en Jolanda. Zoveel jaren nadat ze bij het doopvont stonden. We zijn dankbaar dat de HEERE deze weg met Dianne is gegaan. We weten vrij zeker dat we op die datum nog niet met een volle kerk samen kunnen komen. We hopen dan ook dat iedereen zoekt naar manieren om mee te leven. We zien uit naar de dienst. Een dienst om de HEERE te verhogen. De HEERE, de God van het nieuwe verbond, de God van onze doop, doet wonderen! Gedenk dit alles in uw gebed.

Vakantiebijbelboekje GZB:
Of we deze zomer nu thuisblijven of niet, het vakantiebijbelboekje van de GZB is zeer de moeite waard! Veertien zendingswerkers vertellen wie voor hen een inspirerend voorbeeld is en schrijven daar een korte overdenking bij. Het is een compact boekje met verhalen van mensen uit onder andere Frankrijk, Peru en Rwanda die ieder op hun eigen manier het vuur brandend houden. Veel leden en donateurs krijgen dit boekje thuisgestuurd. Het is voor jongeren én ouderen een leuk boekje. Achter in de kerk liggen exemplaren die u mee kunt nemen. Hartelijke groet van de Zendingscommissie

Uit de pastorie:
Het was goed om weer scholing te ontvangen. Later (na het vierde blok in september) hoop ik er meer over te delen. Het is ook erg goed om weer aan het werk te zijn in de gemeente. Er komen veel bijzondere diensten aan. Komende zondag uiteraard (bevestigingsdienst), maar ook daarna (belijdenis en doop). Het is prachtig om als predikant op zoveel levens betrokken te mogen zijn: dan zie je de dat de HEERE er is en dat Hij werkt en trouw is. Zijn Naam zij geprezen!

Kopij Voetius:
Voor de editie van 1 juli 2021 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 28 juni om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl . Alvast ter informatie en om rekening mee te houden: de Voetius die op 8 en 29 juli verschijnen zijn beiden voor 3 weken i.v.m. de komende vakantieperiode.

Ten slotte:
In de consistorie van de kerk hangen veel foto’s van oud-predikanten die de gemeente van Sprang zijn voorgegaan. Ieder met de geschonken gaven die God hen gaf om uit te delen. Zij gingen ons dus voor. Niet dat wij predikanten moeten volgen, wel het volgen van hun Meester, die zij gediend hebben. Dat volgen vraagt van ons: 1 Jezelf verloochen. 2. Dagelijks je kruis opnemen en 3. Achter Jezus aangaan. Heere wat wilt U dat ik doen zal? Een hartelijke groet aan de gehele gemeente, in het bijzonder aan al onze zieken en degene die(stil) verdriet hebben. Uw kerkenraad, uw pastoraal werker Arjan Noorland, en ds. E. van Wijk.