Diensten zondag 4 juli
09:30 uur: Ds. C. van de Scheur, Eemnes
18:30 uur: Ds. E. van Wijk
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 107: 19 en 22, nm. Psalm 108:1.
Kinderoppas: Diana Vos, Judith Schalkwijk en Daniel Mewis
Kindernevendienst: groep 1t/m 4
Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum
De diensten zijn te volgen via deze link.

Bij de diensten:
Zondag mogen we elkaar weer ontmoeten in Gods huis. Plaats van lofprijzing en aanbidding. Gezegende diensten toegewenst.

Doopdienst:
D.V. 25 juli hopen we in de morgendienst een doopdienst te hebben. Er zijn al ouders die hebben gevraagd hun kind te laten dopen. Als er nog anderen zijn die zichzelf of hun kind willen laten dopen, dan is het goed om dit spoedig door te geven aan de kerkenraad.

Kinderoppas:
Vanaf zondag 4 juli a.s. starten we weer met de kinderoppas. De kleinsten van onze gemeente zijn tijdens de kerkdienst van harte welkom in het Jeugdcentrum. De oppassers hebben afgelopen week een e-mail ontvangen met nadere informatie. Is je mailadres gewijzigd of wil jij je ook aanmelden als oppasser, neem dan contact met ons op. Ook voor verdere vragen kun je terecht bij Corina Lam en Carolien Zwarts (oppas@hervormd-sprang.nl)

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen; Deze zondag is de tweede van een blok met vier verhalen uit het evangelie van Johannes, waarin het gaat over waarom Jezus naar de wereld gekomen is: om de mensen weer dichter bij God te brengen. Op deze zondag staat Johannes 6:28-36 centraal: Jezus vertelt de mensen dat Hij het brood is dat eeuwig leven geeft. De KND gaat weer fysiek van start! De jongste groep (groep 1 t/m 4) is vanaf deze week weer iedere zondagochtend welkom. We hopen jullie weer te ontmoeten!
Groetjes, Leiding KND

Jeugdwerk:
Kinderen en jongeren van onze gemeente! Het afgelopen jaar hebben we elkaar weinig mogen treffen en konden veel activiteiten niet doorgaan. Het was maar een suf jeugdwerk seizoen en juist daarom willen we het knallend met jullie afsluiten! Op zaterdag 10 juli toveren we het kerkplein om tot een waar speelfestijn. Kinderen die dit seizoen naar de basisschool gingen zijn van 15:00u tot 17:30u van harte welkom om te komen spelen en wat te eten. Jongeren die dit seizoen naar de middelbare school gingen zijn van 18:00u tot 21:00u welkom voor een hapje, drankje en vertier. Ook oudere gemeenteleden zijn van harte welkom en wel om een handje te helpen! Graag allemaal even laten weten dat we op jullie mogen rekenen via het opgaveformulier; https://bit.ly/3w3bFAZ

Vanuit de kerkenraad:
Aanpassing Gebruiksplan Kerkgebouw:
Het gebruiksplan voor het gebruik van het kerkgebouw is vanwege een aantal versoepelingen geactualiseerd. Met onmiddellijke ingang is het aantal personen dat de kerkdiensten mag bezoeken verhoogd tot maximaal 100 personen (inclusief kinderen, exclusief medewerkers) per dienst. Wat betreft samenzang zal de kerkenraad zich nog beraden naar aanleiding van het advies van de PKN. Tot het besluit van de kerkenraad zal bij de laatste Psalm of het laatste lied samenzang plaatsvinden. Het zanggroepje blijft voorlopig nog gehandhaafd. Tijdens het verplaatsen in de kerk hoeft geen mondkapje meer te worden gedragen. Alleen op plaatsen waar nakoming van de 1,5 meter afstand niet mogelijk is, dient een mondkapje te worden gedragen. Met de collecte zal ten minste tot en met de zomervakantie op dezelfde wijze worden voortgegaan. De kindernevendienst en de kinderoppas zullen per 4 juli worden opgestart. Het aangepaste gebruiksplan kunt u terugvinden op onze website onder deze link. De onderstreepte tekst is nieuw.
Vanuit de Diaconie:
Giften:
Pastoraal werker Arjan Noorland ontving 2x € 10 en 1x € 20 voor het CvK, € 20 voor het Jeugdcentrum en € 10 voor bijstand in het pastoraat. Bezoekzuster Truus Verduijn ontving € 20 voor het CVK met vermelding, bijstand pastoraat. Hartelijk dank voor deze gaven,

Uit de pastorie:
We kijken dankbaar terug op zondagmorgen. Wat bijzonder dat de HEERE ons als gemeente bewaard in deze tijden. We mochten getuige zijn van de bevestiging van 5 broeders! Bovendien werd bij drie broeders bevestigd dat ze een nieuwe termijn beginnen. Misschien was dat vroeger “heel gewoon”. Nu is dat bijzonder! Het heeft alles met liefde te maken hoorden we zondagmorgen! We gunnen hen van harte, en daar bidden we voor, dat ze mogen dienen als kinderen en niet als slaven! We hebben veel geduld moeten hebben als het gaat om de onderlinge ontmoeting en om de kerkgang. We zijn dan ook dankbaar dat we weer met 100 personen naar de kerk kunnen. Ook de randvoorwaarden daarvoor worden steeds beter. Zal iedereen weer naar de kerk komen? Misschien ga je er wel vanuit dat ook anderen de gemeente en de “normale” erediensten gemist hebben. Toch kan je daar niet zomaar vanuit gaan. Daarom is het goed om rond te kijken: wie mis ik? Maar ook… missen ze mij? Daarbij gaan we niet oordelen, maar… zijn we hartelijk betrokken en benieuwd naar elkaars verhaal. Laten we dat met z’n allen doen! Dit kan niet worden uitbesteed aan een paar mensen in de kerkenraad of in een pastoraal team. We zijn immers samen gemeente. We hopen dat de onderlinge ontmoeting snel meer vorm krijgt. Een voorbeeld daarvan is de afsluiting voor de jeugd t/m 18 jaar. Fijn dat dit kan plaatsvinden. We bidden om Gods leiding voor onze gemeente en in onze individuele levens nu we langzaam overeind krabbelen onder de maatregelen vandaan. Daarbij hebben we vertrouwen dat de HEERE niet veranderd is, dat Hij trouw is, en dat Hij niet loslaat wat Zijn hand begon. Sterker nog! Hij maakt zeker ook nieuwe beginnen! Ook dat hopen we te zien!

Nieuwsbron:
De tweede Nieuwsbron van dit jaar zal rond 16 juli verschijnen. De kopij kan worden aangeleverd t/m uiterlijk donderdag 8 juli via nieuwsbron@hervormd-sprang.nl.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 8 juli 2021 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 5 juli om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl . LET OP: de Voetius die op 8 en 29 juli verschijnen zijn beiden voor 3 weken i.v.m. de komende vakantieperiode.

Ten slotte:
Een hartelijke groet aan de gehele gemeente, in het bijzonder aan al onze zieken en degene die rouwen om een geliefde. Uw kerkenraad, uw pastoraal werker Arjan Noorland, en ds. E. van Wijk.